Homey Pro (Early 2023) is now available in Early Access

Shared Flow

Diskmaskin klar
When...
Diskmaskin Strömmen ändrades
And...
Datum och tid Klockan är mellan 07:00 och 22:00
Logik Ström är mindre än 1
Then...
Diskbänk Ställ in en färg
Mobil Skicka Diskmaskin klar till
Robin Eriksson