Homey Pro (Early 2023) ya está disponible en Acceso anticipado

Flow compartido

Diskmaskin klar
Cuando...
Diskmaskin Strömmen ändrades
Y...
Datum och tid Klockan är mellan 07:00 och 22:00
Logik Ström är mindre än 1
Entonces...
Diskbänk Ställ in en färg
Mobil Skicka Diskmaskin klar till
Robin Eriksson