Homey Pro (Early 2023) er nu tilgængelig i Early Access

Delt Flow

Diskmaskin klar
Når...
Diskmaskin Strömmen ändrades
Og...
Datum och tid Klockan är mellan 07:00 och 22:00
Logik Ström är mindre än 1
Så...
Diskbänk Ställ in en färg
Mobil Skicka Diskmaskin klar till
Robin Eriksson