Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Wspólny Flow

Diskmaskin klar
Kiedy...
Diskmaskin Strömmen ändrades
Oraz...
Datum och tid Klockan är mellan 07:00 och 22:00
Logik Ström är mindre än 1
Wtedy...
Diskbänk Ställ in en färg
Mobil Skicka Diskmaskin klar till
Robin Eriksson