Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Hoppe Z-wave Handtag

Lägger till stöd för Hoppes Z-wave handtag.

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Om du vill att detta ska göras kontaktar du utvecklaren här.

Lägger till stöd för Hoppes Z-wave handtag.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Dörr-/Fönsterhandtag med sensor
Kontaktalarmet aktiverat
Dörr-/Fönsterhandtag med sensor
Kontaktalarmet inaktiverat
Dörr-/Fönsterhandtag med sensor
Batterialarmet aktiverat
Dörr-/Fönsterhandtag med sensor
Batterialarmet aktiverat
Dörr-/Fönsterhandtag med sensor
Batterinivån ändrades

Och...

Dörr-/Fönsterhandtag med sensor
Kontaktalarmet är på
Dörr-/Fönsterhandtag med sensor
Batterialarmet är på

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Hoppe Z-wave Handtag

Hoppe Z-wave Handtag är inte kompatibelt med vald Homey.

Hoppe Z-wave Handtag installeras på Homey inom kort.
Installera