Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Sony BRAVIA Android TV

Made to Entertain
Made to Entertain

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Sony BRAVIA Android TV
Aktiverad
Sony BRAVIA Android TV
Inaktiverad
Sony BRAVIA Android TV
Volymen ändrades
Sony BRAVIA Android TV
Input changed
Sony BRAVIA Android TV
Playing content changed
Sony BRAVIA Android TV
Volume mute has been deactivated
Sony BRAVIA Android TV
Volume mute has been activated

Och...

Sony BRAVIA Android TV
Är på
Sony BRAVIA Android TV
Audio output is Audio output
Sony BRAVIA Android TV
TV is available
Sony BRAVIA Android TV
Input is Input
Sony BRAVIA Android TV
Screen is off

Då...

Sony BRAVIA Android TV
Aktivera
Sony BRAVIA Android TV
stäng av
Sony BRAVIA Android TV
Växla på och av
Sony BRAVIA Android TV
En kanal upp
Sony BRAVIA Android TV
En kanal ned
Sony BRAVIA Android TV
Vrid upp volymen
Sony BRAVIA Android TV
Sänk volymen
Sony BRAVIA Android TV
Inaktivera volymen
Sony BRAVIA Android TV
Aktivera volymen
Sony BRAVIA Android TV
Slå på eller av avstängd volym
Sony BRAVIA Android TV
Ställ in volymen på %
Sony BRAVIA Android TV
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Sony BRAVIA Android TV
Start app App
Sony BRAVIA Android TV
Set audio output to ...
Sony BRAVIA Android TV
Select input Input
Sony BRAVIA Android TV
Send remote control command RC command
Sony BRAVIA Android TV
Turn screen on.
Sony BRAVIA Android TV
Turn screen off.
Sony BRAVIA Android TV
Select TV source TV source and channel TV channel
Sony BRAVIA Android TV
Send wake-on-lan request to TV.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.0.19 — Improved pair view, check for already devices.

Visa ändringslogg

Sony BRAVIA Android TV

Sony BRAVIA Android TV är inte kompatibelt med vald Homey.

Sony BRAVIA Android TV installeras på Homey inom kort.
Installera