Bli med på vår bursdagsfeiring. Kun denne uken er hver 10. Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Sony BRAVIA Android TV

Made to Entertain
Made to Entertain

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Sony BRAVIA Android TV
Slått på
Sony BRAVIA Android TV
Slått av
Sony BRAVIA Android TV
Volumet ble endret
Sony BRAVIA Android TV
Input changed
Sony BRAVIA Android TV
Playing content changed
Sony BRAVIA Android TV
Volume mute has been deactivated
Sony BRAVIA Android TV
Volume mute has been activated

Og …

Sony BRAVIA Android TV
Er slått på
Sony BRAVIA Android TV
Audio output is Audio output
Sony BRAVIA Android TV
TV is available
Sony BRAVIA Android TV
Input is Input
Sony BRAVIA Android TV
Screen is off

Så …

Sony BRAVIA Android TV
Slå på
Sony BRAVIA Android TV
Slå av
Sony BRAVIA Android TV
Veksle mellom på og av
Sony BRAVIA Android TV
En kanal høyere
Sony BRAVIA Android TV
En kanal lavere
Sony BRAVIA Android TV
Skru opp volumet
Sony BRAVIA Android TV
Senk volumet
Sony BRAVIA Android TV
Demp volumet
Sony BRAVIA Android TV
Opphev demping av volum
Sony BRAVIA Android TV
Slå dempet volum på eller av
Sony BRAVIA Android TV
Sett volumet til %
Sony BRAVIA Android TV
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Sony BRAVIA Android TV
Start app App
Sony BRAVIA Android TV
Set audio output to ...
Sony BRAVIA Android TV
Select input Input
Sony BRAVIA Android TV
Send remote control command RC command
Sony BRAVIA Android TV
Turn screen on.
Sony BRAVIA Android TV
Turn screen off.
Sony BRAVIA Android TV
Select TV source TV source and channel TV channel
Sony BRAVIA Android TV
Send wake-on-lan request to TV.

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren her.

Nyheter

Versjon 2.0.19 — Improved pair view, check for already devices.

Vis endringslogg

Sony BRAVIA Android TV

Sony BRAVIA Android TV er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Sony BRAVIA Android TV vil straks installeres på Homey.
Installer