Tidlig tilgang til Homey Pro (Early 2023) er nå tilgjengelig

ESPhome

Control your ESP8266/ESP32 by simple configuration files.
Control your ESP8266/ESP32 by simple configuration files.

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

ESPHome Wizard
Slått på
ESPHome Wizard
Slått av
ESPHome Wizard
Dempingsnivå ble endret
ESPHome Wizard
Ønsket temperatur ble endret
ESPHome Wizard
Temperaturen ble endret
ESPHome Wizard
CO-nivået ble endret
ESPHome Wizard
CO2-nivet ble endret
ESPHome Wizard
PM2.5-verdien er endret
ESPHome Wizard
Luftfuktigheten ble endret
ESPHome Wizard
Trykket ble endret
ESPHome Wizard
Støyen ble endret
ESPHome Wizard
Regnet ble endret
ESPHome Wizard
Vindstyrken ble endret
ESPHome Wizard
Vindvinkel er endret
ESPHome Wizard
Vindstyrken ble endret
ESPHome Wizard
Vindretningen er endret
ESPHome Wizard
Batterinivået ble endret
ESPHome Wizard
Strømmen ble endret
ESPHome Wizard
Spenningen ble endret
ESPHome Wizard
Den elektriska strømmen ble endret
ESPHome Wizard
Luminansen ble endret
ESPHome Wizard
Ultrafiolettverdien ble endret
ESPHome Wizard
Vannstrømmen ble endret
ESPHome Wizard
Den generelle alarmen er aktivert
ESPHome Wizard
Den generelle alarmen er deaktivert
ESPHome Wizard
Bevegelsesalarmen aktivert
ESPHome Wizard
Bevegelsesalarmen deaktivert
ESPHome Wizard
Kontaktalarmen aktivert
ESPHome Wizard
Kontaktalarmen deaktivert
ESPHome Wizard
CO-alarmen aktivert
ESPHome Wizard
CO-alarmen deaktivert
ESPHome Wizard
CO2-alarmen er aktivert
ESPHome Wizard
CO2-alarmen er deaktivert
ESPHome Wizard
PM2.5-alarmen aktivert
ESPHome Wizard
PM2.5-alarmen deaktivert
ESPHome Wizard
Sabotasjealarmen aktivert
ESPHome Wizard
Sabotasjealarmen deaktivert
ESPHome Wizard
Røykalarmen er aktivert
ESPHome Wizard
Røykalarmen er deaktivert
ESPHome Wizard
Brannalarmen aktivert
ESPHome Wizard
Brannalarmen deaktivert
ESPHome Wizard
Varmealarmen aktivert
ESPHome Wizard
Varmealarmen deaktivert
ESPHome Wizard
Vannalarmen aktivert
ESPHome Wizard
Vannalarmen deaktivert
ESPHome Wizard
Batterialarmen er aktivert
ESPHome Wizard
Batterialarmen er deaktivert
ESPHome Wizard
Nattalarmen aktivert
ESPHome Wizard
Nattalarmen deaktivert
ESPHome Wizard
Strømmåleren ble endret
ESPHome Wizard
Vannmåleren ble endret
ESPHome Wizard
Gassmåleren ble endret
ESPHome Wizard
Regnmåleren ble endret
ESPHome Wizard
Volumet ble endret
ESPHome Wizard
Låst
ESPHome Wizard
Ulåst
ESPHome Wizard
Lukket
ESPHome Wizard
Åpen
ESPHome Wizard
Posisjon endret
ESPHome Wizard
Value of capability changed
ESPHome Wizard
Value of capability changed to value

Og …

ESPHome Wizard
Er slått på
ESPHome Wizard
Den generelle alarmen er på
ESPHome Wizard
Bevegelsesalarmen er på
ESPHome Wizard
Kontaktalarmen er på
ESPHome Wizard
CO-alarmen er på
ESPHome Wizard
CO2-alarmen er på
ESPHome Wizard
PM2.5-alarmen er på
ESPHome Wizard
Sabotasjealarmen er på
ESPHome Wizard
Røykalarmen er på
ESPHome Wizard
Brannalarmen er på
ESPHome Wizard
Varmealarmen er på
ESPHome Wizard
Vannalarmen er på
ESPHome Wizard
Batterialarmen er på
ESPHome Wizard
Nattalarmen er på
ESPHome Wizard
En lås er låst
ESPHome Wizard
Er lukket
ESPHome Wizard
Value of capability is value

Så …

ESPHome Wizard
Slå på
ESPHome Wizard
Slå av
ESPHome Wizard
Veksle mellom på og av
ESPHome Wizard
Demp til %
ESPHome Wizard
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ESPHome Wizard
Innstill temperaturen °C
ESPHome Wizard
Sett volumet til %
ESPHome Wizard
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
ESPHome Wizard
Skru opp volumet
ESPHome Wizard
Senk volumet
ESPHome Wizard
Demp volumet
ESPHome Wizard
Opphev demping av volum
ESPHome Wizard
Slå dempet volum på eller av
ESPHome Wizard
En kanal høyere
ESPHome Wizard
En kanal lavere
ESPHome Wizard
Lås
ESPHome Wizard
Lås opp
ESPHome Wizard
Lukk
ESPHome Wizard
Åpne
ESPHome Wizard
Veksle mellom åpen og lukket
ESPHome Wizard
Innstill posisjonen til %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
ESPHome Wizard
Trykk på knappen
ESPHome Wizard
Set value of capability to value

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren her.

Nyheter

Versjon 1.3.11 — Tiny bug in consolere

Vis endringslogg

ESPhome

Denne appen kan styre alle aspekter ved Homey.

ESPhome er ikke kompatibel med den valgte Homey.

ESPhome vil straks installeres på Homey.
Installer