Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

ESPhome

Control your ESP8266/ESP32 by simple configuration files.
Control your ESP8266/ESP32 by simple configuration files.

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

ESPHome Wizard
Włączone
ESPHome Wizard
Wyłączone
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu przygaszenia
ESPHome Wizard
Zmiana celu temperatury
ESPHome Wizard
Zmiana temperatury
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu stężenia CO
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu stężenia CO2
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu stężenia PM2.5
ESPHome Wizard
Zmiana wilgotności
ESPHome Wizard
Zmiana ciśnienia
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu hałasu
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu deszczu
ESPHome Wizard
Zmiana siły wiatru
ESPHome Wizard
Zmiana kąta wiatru
ESPHome Wizard
Zmiana siły porywu wiatru
ESPHome Wizard
Zmiana kąta porywu wiatru
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu naładowania baterii
ESPHome Wizard
Zmiana mocy
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu napięcia
ESPHome Wizard
Zmiana prądu elektrycznego
ESPHome Wizard
Zmiana luminacji
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu promieniowania UV
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu przepływu wody
ESPHome Wizard
Alarm ogólny włączony
ESPHome Wizard
Alarm ogólny wyłączony
ESPHome Wizard
Czujnik ruchu włączony
ESPHome Wizard
Czujnik ruchu wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm otwarcia włączony
ESPHome Wizard
Alarm otwarcia wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm o CO włączony
ESPHome Wizard
Alarm o CO wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm o CO2 włączony
ESPHome Wizard
Alarm o CO2 wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm o stężeniu PM2.5 włączony
ESPHome Wizard
Alarm o stężeniu PM2.5 wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm antyingerencyjny włączony
ESPHome Wizard
Alarm antyingerencyjny wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm przeciwdymny włączony
ESPHome Wizard
Alarm przeciwdymny wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm przeciwpożarowy włączony
ESPHome Wizard
Alarm przeciwpożarowy wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm termiczny włączony
ESPHome Wizard
Alarm termiczny wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm zalania wodą włączony
ESPHome Wizard
Alarm zalania wodą wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm stanu baterii włączony
ESPHome Wizard
Alarm stanu baterii wyłączony
ESPHome Wizard
Alarm nocny włączony
ESPHome Wizard
Alarm nocny wyłączony
ESPHome Wizard
Zmiana w liczniku mocy
ESPHome Wizard
Zmiana w liczniku wody
ESPHome Wizard
Zmiana w liczniku gazowym
ESPHome Wizard
Zmiana w liczniku deszczu
ESPHome Wizard
Zmiana poziomu głośności
ESPHome Wizard
Zablokowane
ESPHome Wizard
Odblokowane
ESPHome Wizard
Zasunięte
ESPHome Wizard
Rozchylone
ESPHome Wizard
Zmiana pozycji
ESPHome Wizard
Value of capability changed
ESPHome Wizard
Value of capability changed to value

Oraz...

ESPHome Wizard
Jest włączone
ESPHome Wizard
Alarm ogólny włączony
ESPHome Wizard
Czujnik ruchu włączony
ESPHome Wizard
Alarm otwarcia włączony
ESPHome Wizard
Alarm Alarm o CO włączony
ESPHome Wizard
Alarm o CO2 włączony
ESPHome Wizard
Alarm o stężeniu PM2.5 włączony
ESPHome Wizard
Alarm antyingerencyjny włączony
ESPHome Wizard
Alarm przeciwdymny włączony
ESPHome Wizard
Alarm przeciwpożarowy włączony
ESPHome Wizard
Alarm termiczny włączony
ESPHome Wizard
Alarm zalania wodą włączony
ESPHome Wizard
The battery alarm is on
ESPHome Wizard
Alarm nocny włączony
ESPHome Wizard
Zamek jest zablokowany
ESPHome Wizard
Są zasunięte
ESPHome Wizard
Value of capability is value

Wtedy...

ESPHome Wizard
Włącz
ESPHome Wizard
Wyłącz
ESPHome Wizard
Przełącz na wł. lub wył.
ESPHome Wizard
Przygaś do %
ESPHome Wizard
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ESPHome Wizard
Ustaw temperaturę °C
ESPHome Wizard
Ustaw poziom głośności na %
ESPHome Wizard
Ustaw względny poziom głośności %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
ESPHome Wizard
Zwiększ poziom głośności
ESPHome Wizard
Zmniejsz poziom głośności
ESPHome Wizard
Wycisz głośność
ESPHome Wizard
Włącz głośność
ESPHome Wizard
Toggle muted volume on or off
ESPHome Wizard
Jeden kanał w górę
ESPHome Wizard
Jeden kanał w dół
ESPHome Wizard
Zablokuj
ESPHome Wizard
Odblokuj
ESPHome Wizard
Zasuń
ESPHome Wizard
Rozchyl
ESPHome Wizard
Przełącz na rozchylone lub zasłonięte
ESPHome Wizard
Ustaw pozycję na %
i
Zmień pozycję na rozchylone (100%), zasunięte (0%) lub wartość pomiędzy.
ESPHome Wizard
Naciśnij przycisk
ESPHome Wizard
Set value of capability to value

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 1.3.11 — Tiny bug in consolere

Zobacz listę zmian

ESPhome

Ta aplikacja może zarządzać całym Homey.

ESPhome nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

ESPhome zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj