Homey Pro (Early 2023) er nu tilgængelig i Early Access

ESPhome

Control your ESP8266/ESP32 by simple configuration files.
Control your ESP8266/ESP32 by simple configuration files.

Læs mere ›

Understøttede enheder

Flow-kort

Klik på en enhed ovenfor for kun at vise relaterede Flow-kort.

Når...

ESPHome Wizard
Tændt
ESPHome Wizard
Slukket
ESPHome Wizard
Lysniveau ændret
ESPHome Wizard
Måltemperaturen blev ændret
ESPHome Wizard
Temperaturen ændrede sig
ESPHome Wizard
CO-niveauet har ændret sig
ESPHome Wizard
CO2-niveauet har ændret sig
ESPHome Wizard
PM2.5-værdien har ændret sig
ESPHome Wizard
Luftfugtigheden ændrede sig
ESPHome Wizard
Trykkey ændrede sig
ESPHome Wizard
Støjniveauet ændrede sig
ESPHome Wizard
Regnen ændrede sig
ESPHome Wizard
Vindstyrken ændrede sig
ESPHome Wizard
Vindvinklen er skiftet
ESPHome Wizard
Vindstyrken skiftede
ESPHome Wizard
Vindretningen skiftede
ESPHome Wizard
Batteriniveauet har ændret sig
ESPHome Wizard
Strømmen ændrede sig
ESPHome Wizard
Den elektriske spænding ændrede sig
ESPHome Wizard
Den elektriske strøm ændrede sig
ESPHome Wizard
Luminansen ændrede sig
ESPHome Wizard
UV-værdien ændrede sig
ESPHome Wizard
Vandstrømmen har ændret sig
ESPHome Wizard
Den generiske alarm blev aktiveret
ESPHome Wizard
Den generiske alarm blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Bevægelsesalarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
Bevægelsesalarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Kontaktalarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
Kontaktalarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
CO-alarmen blev aktiveredt
ESPHome Wizard
CO-alarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
CO2-alarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
CO2-alarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
PM2,5-alarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
PM2,5-alarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Sabotagealarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
Sabotagealarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Røgalarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
Røgalarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Brandalarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
Brandalarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Varmealarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
Varmealarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Vandalarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
Vandalarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Batterialarm aktiverede
ESPHome Wizard
Batterialarm deaktiverede
ESPHome Wizard
Natalarmen blev aktiveret
ESPHome Wizard
Natalarmen blev deaktiveret
ESPHome Wizard
Strømmåleren ændrede sig
ESPHome Wizard
Vandmåleren ændrede sig
ESPHome Wizard
Gasmåleren ændrede sig
ESPHome Wizard
Regnmåleren ændrede sig
ESPHome Wizard
Lydstyrke blev ændret
ESPHome Wizard
Låst
ESPHome Wizard
Låst op
ESPHome Wizard
Lukket
ESPHome Wizard
Åben
ESPHome Wizard
Position ændret
ESPHome Wizard
Value of capability changed
ESPHome Wizard
Value of capability changed to value

Og...

ESPHome Wizard
Er tændt
ESPHome Wizard
Den generiske alarm er tændt
ESPHome Wizard
Bevægelsesalarmen er tændt
ESPHome Wizard
Kontaktalarmen er tændt
ESPHome Wizard
CO-alarmen er på
ESPHome Wizard
CO2-alarmen er tændt
ESPHome Wizard
PM2,5-alarmen er tændt
ESPHome Wizard
Sabotagealarmen er tændt
ESPHome Wizard
Røgalarmen er tændt
ESPHome Wizard
Brandalarmen er tændt
ESPHome Wizard
Varmealarmen er tændt
ESPHome Wizard
Vandalarmen er tændt
ESPHome Wizard
Batterialarmen er tændt
ESPHome Wizard
Natalarmen er tændt
ESPHome Wizard
En lås er blevet låst
ESPHome Wizard
Er lukket
ESPHome Wizard
Value of capability is value

Så...

ESPHome Wizard
Tændt
ESPHome Wizard
Slukket
ESPHome Wizard
Tænd eller sluk
ESPHome Wizard
Juster til %
ESPHome Wizard
Indstil relativt lysniveau %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ESPHome Wizard
Indstil temperaturen °C
ESPHome Wizard
Indstil lydstyrke til %
ESPHome Wizard
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
ESPHome Wizard
Skru op for lyden
ESPHome Wizard
Skru ned for lyden
ESPHome Wizard
Slå lyden fra
ESPHome Wizard
Slå lyden til
ESPHome Wizard
Slå dæmpet lydstyrke til eller fra
ESPHome Wizard
En kanal op
ESPHome Wizard
En kanal ned
ESPHome Wizard
Lås
ESPHome Wizard
Lås op
ESPHome Wizard
Luk
ESPHome Wizard
Åbn
ESPHome Wizard
Skift mellem åben og lukket
ESPHome Wizard
Indstil positionen til %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
ESPHome Wizard
Tryk på knappen
ESPHome Wizard
Set value of capability to value

Support

Har du et problem med denne app? Kontakt udvikleren her.

Hvad er nyt

Version 1.3.11 — Tiny bug in consolere

Se ændringslog

ESPhome

Denne app kan administrere hele din Homey.

ESPhome er ikke kompatibel med den valgte Homey.

ESPhome bliver snart installeret på Homey.
Installer