Advanced Flow for Homey Pro er nå tilgjengelig

Chronograph

Adds precise timer, stopwatch and transition functionality to Homey.
Adds precise timer, stopwatch and transition functionality to Homey.

Les mer ›

Doner

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Chronograph
Stopwatch Name is started
i
This card is activated when a stopwatch with the provided name is started.
Chronograph
Timer Name is started
i
This card is activated when a timer with the provided name is started.
Chronograph
Transition Name is started
i
This card is activated when a transition with the provided name is started.
Chronograph
Timer Name is finished
i
This card is activated when a timer with the provided name is finished, not when a timer is prematurely stopped.
Chronograph
Transition Name is finished
i
This card is activated when a transition with the provided name is finished, not when a transition is prematurely stopped.
Chronograph
Stopwatch Name is stopped
i
This card is activated when a stopwatch with the provided name is stopped.
Chronograph
Timer Name is stopped
i
This card is activated when a timer with the provided name is prematurely stopped, not when a timer is finished.
Chronograph
Transition Name is stopped
i
This card is activated when a transition with the provided name is prematurely stopped, not when a transition is finished.
Chronograph
Stopwatch Name has reached a duration of Duration Unit
i
This card is activated when a stopwatch with the provided name has reached a specific duration.
Chronograph
Timer Name has reached a duration of Duration Unit
i
This card is activated when a timer with the provided name has reached a specific duration.
Chronograph
Transition Name has reached a step
i
This card is activated when a transition with the provided name has reached a step.
Chronograph
Stopwatch Name is paused
i
This card is activated when a stopwatch with the provided name is paused.
Chronograph
Timer Name is paused
i
This card is activated when a timer with the provided name is paused.
Chronograph
Transition Name is paused
i
This card is activated when a transition with the provided name is paused.

Og …

Chronograph
Stopwatch Name is running
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the run state of the stopwatch with the provided name.
Chronograph
Timer Name is running
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the run state of the timer with the provided name.
Chronograph
Transition Name is running
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the run state of the transition with the provided name.
Chronograph
Stopwatch Name has a duration longer than Duration Unit
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the duration of the stopwatch with the provided name.
Chronograph
Timer Name has a duration longer than Duration Unit
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the duration of the timer with the provided name.
Chronograph
Transition Name has a duration longer than Duration Unit
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the duration of the transition with the provided name.
Chronograph
A delay of Duration Unit has passed
i
Use this card to delay executing the then flow cards.

Så …

Chronograph
Start or replace stopwatch Name
i
Use this card to start a stopwatch with the provided name. If a stopwatch with the same name is already running, it is replaced.
Chronograph
Start or replace timer Name with a duration of Duration Unit
i
Use this card to start a new timer with the provided name and duration. If a timer with the same name already exists, it is replaced.
Chronograph
Start or replace timer Name with a duration of Duration Unit
i
Use this card to start a new timer with the provided name and duration. If a timer with the same name already exists, it is replaced.
Chronograph
Start or replace transition Name from From to To in Steps steps during Duration Unit
i
Use this card to start a new transition with the provided name, duration and steps. If a transition with the same name already exists, it is replaced.
Chronograph
Start or resume stopwatch Name
i
Use this card to start a stopwatch with the provided name. If a stopwatch with the same name is already running, it is resumed.
Chronograph
Start or resume timer Name with a duration of Duration Unit
i
Use this card to start a new timer with the provided name and duration. If a timer with the same name already exists, it is resumed.
Chronograph
Start or resume timer Name with a duration of Duration Unit
i
Use this card to start a new timer with the provided name and duration. If a timer with the same name already exists, it is resumed.
Chronograph
Start or resume transition Name from From to To in Steps steps during Duration Unit
i
Use this card to start a new transition with the provided name, duration and steps. If a transition with the same name already exists, it is replaced.
Chronograph
Pause stopwatch Name
i
Use this card to pause a stopwatch with the provided name.
Chronograph
Pause timer Name
i
Use this card to pause a timer with the provided name.
Chronograph
Pause transition Name
i
Use this card to pause a transition with the provided name.
Chronograph
Adjust stopwatch Name with a duration of Adjustment Unit
i
Use this card to adjust the duration of the stopwatch with the provided name. Use a positive duration to extend the stopwatch, or a negative duration to shorten the stopwatch.
Chronograph
Adjust stopwatch Name with a duration of Adjustment Unit
i
Use this card to adjust the duration of the stopwatch with the provided name. Use a positive duration to extend the stopwatch, or a negative duration to shorten the stopwatch.
Chronograph
Adjust timer Name with a duration of Adjustment Unit
i
Use this card to adjust the duration of the timer with the provided name. Use a positive duration to extend the timer, or a negative duration to shorten the timer.
Chronograph
Adjust timer Name with a duration of Adjustment Unit
i
Use this card to adjust the duration of the timer with the provided name. Use a positive duration to extend the timer, or a negative duration to shorten the timer.
Chronograph
Adjust transition Name with a duration of Adjustment Unit
i
Use this card to adjust the duration of the transition with the provided name. Use a positive duration to extend the transition, or a negative duration to shorten the transition.
Chronograph
Stop stopwatch Name
i
Use this card to stop a stopwatch with the provided name.
Chronograph
Stop timer Name
i
Use this card to stop a timer with the provided name.
Chronograph
Stop transition Name
i
Use this card to stop a transition with the provided name.
Chronograph
Stop all stopwatches
i
Use this card to stop all stopwatches.
Chronograph
Stop all timers
i
Use this card to stop all running timers.
Chronograph
Stop all transitions
i
Use this card to stop all running transitions.

Anmeldelser

Denne appen har ingen anmeldelser så langt.

Du kan skrive en anmeldelse etter at du har begynt å bruke appen.

Takk for anmeldelsen din.

Send inn anmeldelse

Skriv en anmeldelse

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren via Homey-fellesskapsforum.

Nyheter

Versjon 1.1.1 — Ability to delay the execution of flows. Additional tokens for transition cards. Simplified monitoring of timers, stopwatches and transitions.

Vis endringslogg

Chronograph er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Installer Chronograph på

Chronograph vil straks installeres på Homey.

Installer