Dołącz do naszej urodzinowej imprezy. Tylko w tym tygodniu co 10. Homey Pro lub Homey Bridge jest darmowy!

Chronograph

Adds precise timer, stopwatch and transition functionality to Homey.
Adds precise timer, stopwatch and transition functionality to Homey.

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

Chronograph
Stopwatch Pick / Name is started
i
This card is activated when a stopwatch with the provided name is started. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Timer Pick / Name is started
i
This card is activated when a timer with the provided name is started. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Transition Pick / Name is started
i
This card is activated when a transition with the provided name is started. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Timer Pick / Name is finished
i
This card is activated when a timer with the provided name is finished, not when a timer is prematurely stopped. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Transition Pick / Name is finished
i
This card is activated when a transition with the provided name is finished, not when a transition is prematurely stopped. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Stopwatch Pick / Name is stopped
i
This card is activated when a stopwatch with the provided name is stopped. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Timer Pick / Name is stopped
i
This card is activated when a timer with the provided name is prematurely stopped, not when a timer is finished. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Transition Pick / Name is stopped
i
This card is activated when a transition with the provided name is prematurely stopped, not when a transition is finished. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Stopwatch Pick / Name has reached a duration of Duration Unit
i
This card is activated when a stopwatch with the provided name has reached a specific duration. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Timer Pick / Name has reached a duration of Duration Unit
i
This card is activated when a timer with the provided name has reached a specific duration. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Transition Pick / Name has reached a step
i
This card is activated when a transition with the provided name has reached a step. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Stopwatch Pick / Name is paused
i
This card is activated when a stopwatch with the provided name is paused. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Timer Pick / Name is paused
i
This card is activated when a timer with the provided name is paused. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Transition Pick / Name is paused
i
This card is activated when a transition with the provided name is paused. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.

Oraz...

Chronograph
Stopwatch Pick / Name is running
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the run state of the stopwatch with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Timer Pick / Name is running
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the run state of the timer with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Transition Pick / Name is running
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the run state of the transition with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Stopwatch Pick / Name has a duration longer than Duration Unit
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the duration of the stopwatch with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Timer Pick / Name has a duration longer than Duration Unit
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the duration of the timer with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Transition Pick / Name has a duration longer than Duration Unit
i
Use this card to run or cancel a flow depending on the duration of the transition with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
A delay of Duration Unit has passed
i
Use this card to delay executing the then flow cards by max. 89 seconds.

Wtedy...

Chronograph
Get the elapsed duration of stopwatch Pick / Name
i
You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Advanced
Chronograph
Get the elapsed/remaining duration of timer Pick / Name
i
You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Advanced
Chronograph
Get the elapsed/remaining duration of transition Pick / Name
i
You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Advanced
Chronograph
Start or replace stopwatch Pick / Name
i
Use this card to start a stopwatch with the provided name. If a stopwatch with the same name is already running, it is replaced. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Start or replace timer Pick / Name with a duration of Duration Unit
i
Use this card to start a new timer with the provided name and duration. If a timer with the same name already exists, it is replaced. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Start or replace transition Pick / Name from From to To in Steps steps during Duration Unit
i
Use this card to start a new transition with the provided name, duration and steps. If a transition with the same name already exists, it is replaced. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Start or resume stopwatch Pick / Name
i
Use this card to start a stopwatch with the provided name. If a stopwatch with the same name is already running, it is resumed. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Start or resume timer Pick / Name with a duration of Duration Unit
i
Use this card to start a new timer with the provided name and duration. If a timer with the same name already exists, it is resumed. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Start or resume transition Pick / Name from From to To in Steps steps during Duration Unit
i
Use this card to start a new transition with the provided name, duration and steps. If a transition with the same name already exists, it is replaced. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Pause stopwatch Pick / Name
i
Use this card to pause a stopwatch with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Pause timer Pick / Name
i
Use this card to pause a timer with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Pause transition Pick / Name
i
Use this card to pause a transition with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Adjust stopwatch Pick / Name with a duration of Adjustment Unit
i
Use this card to adjust the duration of the stopwatch with the provided name. Use a positive duration to extend the stopwatch, or a negative duration to shorten the stopwatch. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Adjust timer Pick / Name with a duration of Adjustment Unit
i
Use this card to adjust the duration of the timer with the provided name. Use a negative duration to extend the timer, or a positive duration to shorten the timer. One can't extend the duration, when the new duration will be longer than the timer's original duration. One can't shorten the duration, when the new duration will be lower than zero. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Adjust transition Pick / Name with a duration of Adjustment Unit
i
Use this card to adjust the duration of the transition with the provided name. Use a negative duration to extend the transition, or a positive duration to shorten the transition. One can't extend the duration, when the new duration will be longer than the transition's original duration. One can't shorten the duration, when the new duration will be lower than zero. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Stop stopwatch Pick / Name
i
Use this card to stop a stopwatch with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Stop timer Pick / Name
i
Use this card to stop a timer with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Stop transition Pick / Name
i
Use this card to stop a transition with the provided name. You can either select a name, or type and select it, or type a name in the name field. The Picker is leading when both are filled.
Chronograph
Stop all stopwatches
i
Use this card to stop all stopwatches.
Chronograph
Stop all timers
i
Use this card to stop all running timers.
Chronograph
Stop all transitions
i
Use this card to stop all running transitions.

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 2.1.2 — Resolved: The API still had a bug because of migration to SDK3 which is now resolved.

Zobacz listę zmian

Chronograph

Chronograph nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Chronograph zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj