Doe mee met onze 10e verjaardag. Alleen deze week is elke 10e Homey Pro of Homey Bridge gratis!

Chronograph

Voegt accurate timer, stopwatch en transitie functionaliteit toe aan Homey.
Voegt accurate timer, stopwatch en transitie functionaliteit toe aan Homey.

Lees meer ›

Ondersteunde apparaten

Flow kaarten

Klik op een apparaat hierboven om gerelateerde Flow kaarten te zien.

Als...

Chronograph
Stopwatch Kies / Naam is gestart
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een stopwatch met de ingevoerde naam is gestart. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Timer Kies / Naam is gestart
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam is gestart. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Transitie Kies / Naam is gestart
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam is gestart. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Timer Kies / Naam is afgelopen
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam is afgelopen, niet als een timer vroegtijdig is gestopt. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Transitie Kies / Naam is afgelopen
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam is afgelopen, niet als een transitie vroegtijdig is gestopt. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Stopwatch Kies / Naam is gestopt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een stopwatch met de ingevoerde naam is gestopt. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Timer Kies / Naam is gestopt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam vroegtijdig is gestopt, niet als een timer is afgelopen. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Transitie Kies / Naam is gestopt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam vroegtijdig is gestopt, niet als een transitie is afgelopen. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Stopwatch Kies / Naam heeft een looptijd van Looptijd Eenheid bereikt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een stopwatch met de ingevoerde naam een bepaalde looptijd heeft bereikt. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Timer Kies / Naam heeft een looptijd van Looptijd Eenheid bereikt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam een bepaalde looptijd heeft bereikt. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Transitie Kies / Naam heeft een stap bereikt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam een stap bereikt. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Stopwatch Kies / Naam is gepauzeerd
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een stopwatch met de ingevoerde naam is gepauzeerd. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Timer Kies / Naam is gepauzeerd
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam is gepauzeerd. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Transitie Kies / Naam is gepauzeerd
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam is gepauzeerd. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.

En...

Chronograph
Stopwatch Kies / Naam loopt
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de loop status van de stopwatch met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Timer Kies / Naam loopt
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de loop status van de timer met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Transitie Kies / Naam loopt
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de loop status van de transitie met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Stopwatch Kies / Naam heeft een looptijd langer dan Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de looptijd van de stopwatch met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Timer Kies / Naam heeft een looptijd langer dan Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de looptijd van de timer met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Transitie Kies / Naam heeft een looptijd langer dan Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de looptijd van de transitie met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Vertraging van Looptijd Eenheid is verstreken
i
Gebruik dit kaartje om de Dan flow kaartjes vertraagd uit te voeren door max. 89 seconden.

Dan...

Chronograph
Krijg de verlopen duur van stopwatch Kies / Naam
i
U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Advanced
Chronograph
Krijg de verstreken/resterend duur van timer Kies / Naam
i
U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Advanced
Chronograph
Krijg de verstreken/resterend duur van transition Kies / Naam
i
U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Advanced
Chronograph
Start of vervang stopwatch Kies / Naam
i
Gebruik dit kaartje om een stopwatch te starten met de ingevoerde naam. Als er al een stopwatch met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Start of vervang timer Kies / Naam met een looptijd van Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een timer te starten met de ingevoerde naam en looptijd. Als er al een timer met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Start of vervang transitie Kies / Naam van Van naar Naar in Stappen stappen gedurende Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een transitie te starten met de ingevoerde naam, looptijd en stappen. Als er al een transitie met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Start of hervat stopwatch Kies / Naam
i
Gebruik dit kaartje om een stopwatch te starten met de ingevoerde naam. Als er al een stopwatch met dezelfde naam loopt dan wordt deze hervat. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Start of hervat timer Kies / Naam met een looptijd van Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een timer te starten met de ingevoerde naam en looptijd. Als er al een timer met dezelfde naam loopt dan wordt deze hervat. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Start of hervat transitie Kies / Naam van Van naar Naar in Stappen stappen gedurende Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een transitie te starten met de ingevoerde naam, looptijd en stappen. Als er al een transitie met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Pauzeer stopwatch Kies / Naam
i
Gebruik dit kaartje om een stopwatch te pauzeren met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Pauzeer timer Kies / Naam
i
Gebruik dit kaartje om een timer te pauzeren met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Pauzeer transitie Kies / Naam
i
Gebruik dit kaartje om een transitie te pauzeren met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Pas stopwatch Kies / Naam aan met een looptijd van Wijziging Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om de looptijd van de stopwatch met de ingevoerde naam aan te passen. Gebruik een positive looptijd om de stopwatch te verlengen, of een negative looptijd om de stopwatch te verkorten. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Pas timer Kies / Naam aan met een looptijd van Wijziging Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om de looptijd van de timer met de ingevoerde naam aan te passen. Gebruik een negative looptijd om de timer te verlengen, of een positive looptijd om de timer te verkorten. Men kan de duur niet verlengen, wanneer de nieuwe duur langer zal zijn dan de oorspronkelijke duur van de timer. Men kan de looptijd niet verkorten, wanneer de nieuwe looptijd lager dan nul zal zijn. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Pas transitie Kies / Naam aan met een looptijd van Wijziging Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om de looptijd van de transitie met de ingevoerde naam aan te passen. Gebruik een negative looptijd om de transitie te verlengen, of een positive looptijd om de transitie te verkorten. Men kan de duur niet verlengen, wanneer de nieuwe duur langer zal zijn dan de oorspronkelijke duur van de overgang. Men kan de looptijd niet verkorten, wanneer de nieuwe looptijd lager dan nul zal zijn. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Stop stopwatch Kies / Naam
i
Gebruik dit kaartje om een stopwatch te stoppen met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Stop timer Kies / Naam
i
Gebruik dit kaartje om een timer te stoppen met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Stop transitie Kies / Naam
i
Gebruik dit kaartje om een transitie te stoppen met de ingevoerde naam. U kunt een naam selecteren, of typen en selecteren, of een naam typen in het naamveld. De kiezer is leidend als beide zijn gevuld.
Chronograph
Stop alle stopwatches
i
Gebruik dit kaartje om alle stopwatches te stoppen.
Chronograph
Stop alle timers
i
Gebruik dit kaartje om alle timers te stoppen.
Chronograph
Stop alle transities
i
Gebruik dit kaartje om alle transities te stoppen.

Ondersteuning

Heb je een probleem met deze app? Neem contact op met de ontwikkelaar, klik hier.

Wat is nieuw

Versie 2.1.2 — Resolved: The API still had a bug because of migration to SDK3 which is now resolved.

Bekijk changelog

Chronograph

Chronograph is niet compatibel met de geselecteerde Homey

Chronograph wordt op Homey geïnstalleerd.
Installeer App