Advanced Flow is nu verkrijgbaar voor Homey Pro

Chronograph

Voegt accurate timer, stopwatch en transitie functionaliteit toe aan Homey.
Voegt accurate timer, stopwatch en transitie functionaliteit toe aan Homey.

Lees meer ›

Doneer

Ondersteunde apparaten

Flow kaarten

Klik op een apparaat hierboven om gerelateerde Flow kaarten te zien.

Als...

Chronograph
Stopwatch Naam is gestart
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een stopwatch met de ingevoerde naam is gestart.
Chronograph
Timer Naam is gestart
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam is gestart.
Chronograph
Transitie Naam is gestart
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam is gestart.
Chronograph
Timer Naam is afgelopen
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam is afgelopen, niet als een timer vroegtijdig is gestopt.
Chronograph
Transitie Naam is afgelopen
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam is afgelopen, niet als een transitie vroegtijdig is gestopt.
Chronograph
Stopwatch Naam is gestopt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een stopwatch met de ingevoerde naam is gestopt.
Chronograph
Timer Naam is gestopt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam vroegtijdig is gestopt, niet als een timer is afgelopen.
Chronograph
Transitie Naam is gestopt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam vroegtijdig is gestopt, niet als een transitie is afgelopen.
Chronograph
Stopwatch Naam heeft een looptijd van Looptijd Eenheid bereikt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een stopwatch met de ingevoerde naam een bepaalde looptijd heeft bereikt.
Chronograph
Timer Naam heeft een looptijd van Looptijd Eenheid bereikt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam een bepaalde looptijd heeft bereikt.
Chronograph
Transitie Naam heeft een stap bereikt
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam een stap bereikt.
Chronograph
Stopwatch Naam is gepauzeerd
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een stopwatch met de ingevoerde naam is gepauzeerd.
Chronograph
Timer Naam is gepauzeerd
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een timer met de ingevoerde naam is gepauzeerd.
Chronograph
Transitie Naam is gepauzeerd
i
Dit kaartje wordt geactiveerd als een transitie met de ingevoerde naam is gepauzeerd.

En...

Chronograph
Stopwatch Naam loopt
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de loop status van de stopwatch met de ingevoerde naam.
Chronograph
Timer Naam loopt
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de loop status van de timer met de ingevoerde naam.
Chronograph
Transitie Naam loopt
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de loop status van de transitie met de ingevoerde naam.
Chronograph
Stopwatch Naam heeft een looptijd langer dan Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de looptijd van de stopwatch met de ingevoerde naam.
Chronograph
Timer Naam heeft een looptijd langer dan Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de looptijd van de timer met de ingevoerde naam.
Chronograph
Transitie Naam heeft een looptijd langer dan Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een flow wel of niet uit te voeren afhankelijk van de looptijd van de transitie met de ingevoerde naam.
Chronograph
Vertraging van Looptijd Eenheid is verstreken
i
Gebruik dit kaartje om de Dan flow kaartjes vertraagd uit te voeren.

Dan...

Chronograph
Start of vervang stopwatch Naam
i
Gebruik dit kaartje om een stopwatch te starten met de ingevoerde naam. Als er al een stopwatch met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen.
Chronograph
Start of vervang timer Naam met een looptijd van Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een timer te starten met de ingevoerde naam en looptijd. Als er al een timer met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen.
Chronograph
Start of vervang timer Naam met een looptijd van Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een timer te starten met de ingevoerde naam en looptijd. Als er al een timer met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen.
Chronograph
Start of vervang transitie Naam van Van naar Naar in Stappen stappen gedurende Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een transitie te starten met de ingevoerde naam, looptijd en stappen. Als er al een transitie met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen.
Chronograph
Start of hervat stopwatch Naam
i
Gebruik dit kaartje om een stopwatch te starten met de ingevoerde naam. Als er al een stopwatch met dezelfde naam loopt dan wordt deze hervat.
Chronograph
Start of hervat timer Naam met een looptijd van Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een timer te starten met de ingevoerde naam en looptijd. Als er al een timer met dezelfde naam loopt dan wordt deze hervat.
Chronograph
Start of hervat timer Naam met een looptijd van Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een timer te starten met de ingevoerde naam en looptijd. Als er al een timer met dezelfde naam loopt dan wordt deze hervat.
Chronograph
Start of hervat transitie Naam van Van naar Naar in Stappen stappen gedurende Looptijd Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om een transitie te starten met de ingevoerde naam, looptijd en stappen. Als er al een transitie met dezelfde naam loopt dan wordt deze vervangen.
Chronograph
Pauzeer stopwatch Naam
i
Gebruik dit kaartje om een stopwatch te pauzeren met de ingevoerde naam.
Chronograph
Pauzeer timer Naam
i
Gebruik dit kaartje om een timer te pauzeren met de ingevoerde naam.
Chronograph
Pauzeer transitie Naam
i
Gebruik dit kaartje om een transitie te pauzeren met de ingevoerde naam.
Chronograph
Pas stopwatch Naam aan met een looptijd van Wijziging Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om de looptijd van de stopwatch met de ingevoerde naam aan te passen. Gebruik een positive looptijd om de stopwatch te verlengen, of een negative looptijd om de stopwatch te verkorten.
Chronograph
Pas stopwatch Naam aan met een looptijd van Wijziging Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om de looptijd van de stopwatch met de ingevoerde naam aan te passen. Gebruik een positive looptijd om de stopwatch te verlengen, of een negative looptijd om de stopwatch te verkorten.
Chronograph
Pas timer Naam aan met een looptijd van Wijziging Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om de looptijd van de timer met de ingevoerde naam aan te passen. Gebruik een positive looptijd om de timer te verlengen, of een negative looptijd om de timer te verkorten.
Chronograph
Pas timer Naam aan met een looptijd van Wijziging Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om de looptijd van de timer met de ingevoerde naam aan te passen. Gebruik een positive looptijd om de timer te verlengen, of een negative looptijd om de timer te verkorten.
Chronograph
Pas transitie Naam aan met een looptijd van Wijziging Eenheid
i
Gebruik dit kaartje om de looptijd van de transitie met de ingevoerde naam aan te passen. Gebruik een positive looptijd om de transitie te verlengen, of een negative looptijd om de transitie te verkorten.
Chronograph
Stop stopwatch Naam
i
Gebruik dit kaartje om een stopwatch te stoppen met de ingevoerde naam.
Chronograph
Stop timer Naam
i
Gebruik dit kaartje om een timer te stoppen met de ingevoerde naam.
Chronograph
Stop transitie Naam
i
Gebruik dit kaartje om een transitie te stoppen met de ingevoerde naam.
Chronograph
Stop alle stopwatches
i
Gebruik dit kaartje om alle stopwatches te stoppen.
Chronograph
Stop alle timers
i
Gebruik dit kaartje om alle timers te stoppen.
Chronograph
Stop alle transities
i
Gebruik dit kaartje om alle transities te stoppen.

Recensies

Deze app heeft nog geen recensies.

Je kunt een recensie achterlaten als je deze app gebruikt.

Bedankt voor je recensie.

Recensie opslaan

Schrijf een recensie

Ondersteuning

Heb je een probleem met deze app? Neem contact op met de ontwikkelaar via het Homey Community Forum.

Wat is nieuw

Versie 1.1.1 — Mogelijkheid tot vertragen van het uitvoeren van de flows. Extra tokens voor transitie kaartjes. Eenvoudigere monitoring van timers, stopwatches en transities.

Bekijk changelog

Chronograph is niet compatibel met de geselecteerde Homey

Installeer Chronograph op

Chronograph wordt binnenkort op Homey geïnstalleerd.

Installeer App