Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

SMA Energy

Mitt hem. Min energi. Vårt klimat.
Mitt hem. Min energi. Vårt klimat.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Elmätare
Strömmen ändrades
Elmätare
Elmätaren ändrades
Elmätare
Fas [[phase]] är utnyttjad till [[percentageUtilized]]%
Energisammanställning
Strömmen ändrades
Energisammanställning
Elmätaren ändrades
Sunny Boy Storage
Operationell status ändrades till [[status]]
Sunny Boy Storage
Batteriladdning ändrades till [[charge]]%
Sunny Boy Storage
Batteriladdning ändrades till [[charging]]W
Sunny Boy Storage
Batteriurladdning ändrades till [[discharging]]W
Sunny Boy Storage
Effekt uttagen ändrades till [[drawn]]W
Sunny Boy Storage
Inmatning elnät ändrad [[feedin]]W
Sunny Boy Storage
Batterladdning ändrades till [[capacity]]%
Växelriktare
Batterinivån ändrades
Växelriktare
Strömmen ändrades
Växelriktare
Spänningen ändrades
Växelriktare
Elmätaren ändrades
Växelriktare
Tillstånd ändrades till [[inverter_condition]]
Växelriktare
Operationell status ändrades till [[inverter_status]]

Och...

Elmätare
Någon fas är utnyttjad över Utnyttjad (%)%
Elmätare
Fas ... är utnyttjad över Utnyttjad (%)%
Sunny Boy Storage
Operationell status är ...
Växelriktare
Dagens produktion är mer än Dagens produktion (kWh)
Växelriktare
Operationell status innehåller Operationell status
Växelriktare
Effekt är under Effekt (W)

Då...

Växelriktare
Begränsa den aktiva effekten till Effekt (W)

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.6.2 — Stöd för Tripower CORE1 växelriktare

Visa ändringslogg

SMA Energy

SMA Energy är inte kompatibelt med vald Homey.

SMA Energy installeras på Homey inom kort.
Installera