Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Telldus Live

Connect devices and sensors from Tellus Live
Connect devices and sensors from Tellus Live

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Telldus Bulb
Aktiverad
Telldus Bulb
Inaktiverad
Telldus Bulb
Dimningsnivå ändrades
Telldus Live
The client is offline
Telldus Live
The client is back online
Telldus Local
The client is offline
Telldus Local
The client is back online
Telldus Sensor
Temperaturen ändrades
Telldus Sensor
Luftfuktigheten ändrades
Telldus Sensor
Strömmen ändrades
Telldus Sensor
Spänningen ändrades
Telldus Sensor
Elmätaren ändrades
Telldus Switch
Aktiverad
Telldus Switch
Inaktiverad
Telldus Switch
Dimningsnivå ändrades

Och...

Telldus Bulb
Är på
Telldus Switch
Är på

Då...

Telldus Bulb
Aktivera
Telldus Bulb
stäng av
Telldus Bulb
Växla på och av
Telldus Bulb
Dimma till %
Telldus Bulb
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Telldus Switch
Aktivera
Telldus Switch
stäng av
Telldus Switch
Växla på och av
Telldus Switch
Dimma till %
Telldus Switch
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.3.0 — Updated pairing screens.

Visa ändringslogg

Telldus Live

Telldus Live är inte kompatibelt med vald Homey.

Telldus Live installeras på Homey inom kort.
Installera