Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

D-Link

A convenient life with a smarter home.
A convenient life with a smarter home.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmet aktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmet aktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmet inaktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotagelarmet aktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotagelarmet inaktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterinivån ändrades
Door/Window sensor - DCH-Z110
Luminansen ändrades
Door/Window sensor - DCH-Z110
Temperaturen ändrades
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Rörelselarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Rörelselarmet inaktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotagelarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotagelarmet inaktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Batterinivån ändrades
Motion sensor - DCH-Z120
Luminansen ändrades
Motion sensor - DCH-Z120
Temperaturen ändrades
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Rörelselarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Rörelselarmet inaktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotagelarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotagelarmet inaktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Batterinivån ändrades
Siren - DCH-Z510
Sabotagelarmet aktiverat
Siren - DCH-Z510
Sabotagelarmet inaktiverat
Siren - DCH-Z510
Aktiverad
Siren - DCH-Z510
Inaktiverad
Smoke detector - DCH-Z310
Röklarmet aktiverat
Smoke detector - DCH-Z310
Röklarmet inaktiverat
Smoke detector - DCH-Z310
Batterinivån ändrades

Och...

Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmet är på
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmet är på
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotagelarmet är på
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmet är på
Motion sensor - DCH-Z120
Rörelselarmet är på
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotagelarmet är på
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmet är på
Motion sensor - DCH-Z122
Rörelselarmet är på
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotagelarmet är på
Siren - DCH-Z510
Sabotagelarmet är på
Siren - DCH-Z510
Är på
Smoke detector - DCH-Z310
Röklarmet är på

Då...

Siren - DCH-Z510
Aktivera
Siren - DCH-Z510
stäng av
Siren - DCH-Z510
Växla på och av
Siren - DCH-Z510
Turn Siren On
Siren - DCH-Z510
Turn Siren Off
Siren - DCH-Z510
Set sound to ...
Siren - DCH-Z510
Enable Siren
i
This does not trigger the alarm.
Siren - DCH-Z510
Disable Siren
i
This does not turn off the alarm.

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 0.2.0 — Pushing text version to live

Visa ändringslogg

D-Link

D-Link är inte kompatibelt med vald Homey.

D-Link installeras på Homey inom kort.
Installera