Bli med på vår bursdagsfeiring. Kun denne uken er hver 10. Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

D-Link

A convenient life with a smarter home.
A convenient life with a smarter home.

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmen er aktivert
Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmen er deaktivert
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmen aktivert
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmen deaktivert
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotasjealarmen aktivert
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotasjealarmen deaktivert
Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterinivået ble endret
Door/Window sensor - DCH-Z110
Luminansen ble endret
Door/Window sensor - DCH-Z110
Temperaturen ble endret
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmen er aktivert
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmen er deaktivert
Motion sensor - DCH-Z120
Bevegelsesalarmen aktivert
Motion sensor - DCH-Z120
Bevegelsesalarmen deaktivert
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotasjealarmen aktivert
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotasjealarmen deaktivert
Motion sensor - DCH-Z120
Batterinivået ble endret
Motion sensor - DCH-Z120
Luminansen ble endret
Motion sensor - DCH-Z120
Temperaturen ble endret
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmen er aktivert
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmen er deaktivert
Motion sensor - DCH-Z122
Bevegelsesalarmen aktivert
Motion sensor - DCH-Z122
Bevegelsesalarmen deaktivert
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotasjealarmen aktivert
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotasjealarmen deaktivert
Motion sensor - DCH-Z122
Batterinivået ble endret
Siren - DCH-Z510
Sabotasjealarmen aktivert
Siren - DCH-Z510
Sabotasjealarmen deaktivert
Siren - DCH-Z510
Slått på
Siren - DCH-Z510
Slått av
Smoke detector - DCH-Z310
Røykalarmen er aktivert
Smoke detector - DCH-Z310
Røykalarmen er deaktivert
Smoke detector - DCH-Z310
Batterinivået ble endret

Og …

Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmen er på
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmen er på
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotasjealarmen er på
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmen er på
Motion sensor - DCH-Z120
Bevegelsesalarmen er på
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotasjealarmen er på
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmen er på
Motion sensor - DCH-Z122
Bevegelsesalarmen er på
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotasjealarmen er på
Siren - DCH-Z510
Sabotasjealarmen er på
Siren - DCH-Z510
Er slått på
Smoke detector - DCH-Z310
Røykalarmen er på

Så …

Siren - DCH-Z510
Slå på
Siren - DCH-Z510
Slå av
Siren - DCH-Z510
Veksle mellom på og av
Siren - DCH-Z510
Turn Siren On
Siren - DCH-Z510
Turn Siren Off
Siren - DCH-Z510
Set sound to ...
Siren - DCH-Z510
Enable Siren
i
This does not trigger the alarm.
Siren - DCH-Z510
Disable Siren
i
This does not turn off the alarm.

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren ved å sende en e-post.

Nyheter

Versjon 0.2.0 — Pushing text version to live

Vis endringslogg

D-Link

D-Link er ikke kompatibel med den valgte Homey.

D-Link vil straks installeres på Homey.
Installer