Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Aeotec

Intelligent automation.
Intelligent automation.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

aërQ Temperature & Humidity Sensor
Temperaturen ändrades
aërQ Temperature & Humidity Sensor
Luftfuktigheten ändrades
aërQ Temperature & Humidity Sensor
Batterinivån ändrades
aërQ Temperature & Humidity Sensor
The mold alarm is on
aërQ Temperature & Humidity Sensor
The mold alarm is off
aërQ Temperature & Humidity Sensor
The dew point has changed
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Batterinivån ändrades
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Kontaktalarmet aktiverat
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Kontaktalarmet inaktiverat
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Sabotagelarmet aktiverat
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Sabotagelarmet inaktiverat
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Has been tilted
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Is not tilted anymore
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Button/binary contact is Select a aktion
Door and Window Sensor 7 (Gen7)
Batterinivån ändrades
Door and Window Sensor 7 (Gen7)
Kontaktalarmet aktiverat
Door and Window Sensor 7 (Gen7)
Kontaktalarmet inaktiverat
Door and Window Sensor 7 (Gen7)
Sabotagelarmet aktiverat
Door and Window Sensor 7 (Gen7)
Sabotagelarmet inaktiverat
Door and Window Sensor 7 PRO
Batterinivån ändrades
Door and Window Sensor 7 PRO
Kontaktalarmet aktiverat
Door and Window Sensor 7 PRO
Kontaktalarmet inaktiverat
Door and Window Sensor 7 PRO
Sabotagelarmet aktiverat
Door and Window Sensor 7 PRO
Sabotagelarmet inaktiverat
Door and Window Sensor 7 PRO
Is tilted
Door and Window Sensor 7 PRO
Is no longer tilted
Door and Window Sensor 7 PRO
Button/binary contact is Select a aktion
Door/Window Sensor 6
Batterinivån ändrades
Door/Window Sensor 6
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window Sensor 6
Kontaktalarmet inaktiverat
Door/Window Sensor G1
Batterinivån ändrades
Door/Window Sensor G1
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window Sensor G1
Kontaktalarmet inaktiverat
Door/Window Sensor G2
Batterinivån ändrades
Door/Window Sensor G2
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window Sensor G2
Kontaktalarmet inaktiverat
Door/Window Sensor Gen5
Batterinivån ändrades
Door/Window Sensor Gen5
Sabotagelarmet aktiverat
Door/Window Sensor Gen5
Sabotagelarmet inaktiverat
Door/Window Sensor Gen5
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window Sensor Gen5
Kontaktalarmet inaktiverat
Doorbell 6
Sabotagelarmet aktiverat
Doorbell 6
Sabotagelarmet inaktiverat
Doorbell 6
Button 1 battery alarm turned off
Doorbell 6
Button 1 battery alarm turned on
Doorbell 6
Button 2 battery alarm turned off
Doorbell 6
Button 2 battery alarm turned on
Doorbell 6
Button 3 battery alarm turned off
Doorbell 6
Button 3 battery alarm turned on
Doorbell 6
Doorbell 1 has been activated
i
This will always trigger when "Doorbell 1" is being actived, not just by the button.
Doorbell 6
Doorbell 2 has been activated
i
This will always trigger when "Doorbell 2" is being actived, not just by the button.
Doorbell 6
Doorbell 3 has been activated
i
This will always trigger when "Doorbell 3" is being actived, not just by the button.
Doorbell 6
An alarm turned on
Dual Nano Switch (ZW132)
Strömmen ändrades
Dual Nano Switch (ZW132)
Elmätaren ändrades
Dual Nano Switch (ZW132)
Aktiverad
Dual Nano Switch (ZW132)
Inaktiverad
Dual Nano Switch (ZW132)
Spänningen ändrades
Dual Nano Switch (ZW132)
Den elektriska strömmen ändrades
Dual Nano Switch (ZW140)
Aktiverad
Dual Nano Switch (ZW140)
Inaktiverad
Garage Door Controller Gen5
Låst
Garage Door Controller Gen5
Olåst
Heavy Duty Smart Switch
Strömmen ändrades
Heavy Duty Smart Switch
Elmätaren ändrades
Heavy Duty Smart Switch
Spänningen ändrades
Heavy Duty Smart Switch
Den elektriska strömmen ändrades
Heavy Duty Smart Switch
Aktiverad
Heavy Duty Smart Switch
Inaktiverad
Heavy Duty Smart Switch
Temperaturen ändrades
Home Energy Meter (1st Edition)
Strömmen ändrades
Home Energy Meter (1st Edition)
Elmätaren ändrades
Home Energy Meter (2nd Edition)
Den elektriska strömmen ändrades
Home Energy Meter (2nd Edition)
Strömmen ändrades
Home Energy Meter (2nd Edition)
Elmätaren ändrades
Home Energy Meter (2nd Edition)
Spänningen ändrades
Home Energy Meter Gen5
Den elektriska strömmen ändrades
Home Energy Meter Gen5
Strömmen ändrades
Home Energy Meter Gen5
Elmätaren ändrades
Home Energy Meter Gen5
Spänningen ändrades
Illumino Dimmer Switch (US)
Dimningsnivå ändrades
Illumino Dimmer Switch (US)
Aktiverad
Illumino Dimmer Switch (US)
Inaktiverad
Illumino Dimmer Switch (US)
ButtonSelect a button is Select a aktion
Illumino Wall Switch (US)
Aktiverad
Illumino Wall Switch (US)
Inaktiverad
Illumino Wall Switch (US)
ButtonSelect a button is Select a aktion
Indoor Siren 6
Sabotagelarmet aktiverat
Indoor Siren 6
Sabotagelarmet inaktiverat
Indoor Siren 6
Button 1 battery alarm turned off
Indoor Siren 6
Button 1 battery alarm turned on
Indoor Siren 6
Button 2 battery alarm turned off
Indoor Siren 6
Button 2 battery alarm turned on
Indoor Siren 6
Button 3 battery alarm turned off
Indoor Siren 6
Button 3 battery alarm turned on
Indoor Siren 6
Doorbell 1 has been activated
i
This will always trigger when "Doorbell 1" is being actived, not just by the button.
Indoor Siren 6
Doorbell 2 has been activated
i
This will always trigger when "Doorbell 2" is being actived, not just by the button.
Indoor Siren 6
Doorbell 3 has been activated
i
This will always trigger when "Doorbell 3" is being actived, not just by the button.
Indoor Siren 6
An alarm turned on
Key Fob
Batterinivån ändrades
Key Fob
Left top short pressed
Key Fob
Left top long pressed
Key Fob
Right top short pressed
Key Fob
Right top long pressed
Key Fob
Left bottom short pressed
Key Fob
Left bottom long pressed
Key Fob
Right bottom short pressed
Key Fob
Right bottom long pressed
LED Bulb 6 MC
Aktiverad
LED Bulb 6 MC
Inaktiverad
LED Bulb 6 MC
Dimningsnivå ändrades
LED Bulb 6 MW
Dimningsnivå ändrades
LED Bulb 6 MW
Aktiverad
LED Bulb 6 MW
Inaktiverad
LED Bulb Gen5
Dimningsnivå ändrades
LED Bulb Gen5
Aktiverad
LED Bulb Gen5
Inaktiverad
LED Strip
Dimningsnivå ändrades
LED Strip
Aktiverad
LED Strip
Inaktiverad
Micro Dimmer (2nd Edition)
Dimningsnivå ändrades
Micro Dimmer (2nd Edition)
Aktiverad
Micro Dimmer (2nd Edition)
Inaktiverad
Micro Double Smart Switch (DSC17)
Strömmen ändrades
Micro Double Smart Switch (DSC17)
Elmätaren ändrades
Micro Double Smart Switch (DSC17)
Aktiverad
Micro Double Smart Switch (DSC17)
Inaktiverad
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Dimningsnivå ändrades
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Strömmen ändrades
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Elmätaren ändrades
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Aktiverad
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Inaktiverad
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Spänningen ändrades
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Den elektriska strömmen ändrades
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Strömmen ändrades
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Elmätaren ändrades
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Aktiverad
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Inaktiverad
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Spänningen ändrades
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Den elektriska strömmen ändrades
Micro Switch (2nd Edition)
Aktiverad
Micro Switch (2nd Edition)
Inaktiverad
Minimote
Left top short pressed
Minimote
Left top long pressed
Minimote
Right top short pressed
Minimote
Right top long pressed
Minimote
Left bottom short pressed
Minimote
Left bottom long pressed
Minimote
Right bottom short pressed
Minimote
Right bottom long pressed
Motion Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Batterinivån ändrades
Motion Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Rörelselarmet aktiverat
Motion Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Rörelselarmet inaktiverat
Motion Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Temperaturen ändrades
Multipurpose Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Batterinivån ändrades
Multipurpose Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Kontaktalarmet aktiverat
Multipurpose Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Kontaktalarmet inaktiverat
Multipurpose Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Temperaturen ändrades
Multisensor 4-in-1
Batterinivån ändrades
Multisensor 4-in-1
Luftfuktigheten ändrades
Multisensor 4-in-1
Luminansen ändrades
Multisensor 4-in-1
Rörelselarmet aktiverat
Multisensor 4-in-1
Rörelselarmet inaktiverat
Multisensor 4-in-1
Temperaturen ändrades
Multisensor 4-in-1 Gen5
Batterinivån ändrades
Multisensor 4-in-1 Gen5
Luftfuktigheten ändrades
Multisensor 4-in-1 Gen5
Luminansen ändrades
Multisensor 4-in-1 Gen5
Rörelselarmet aktiverat
Multisensor 4-in-1 Gen5
Rörelselarmet inaktiverat
Multisensor 4-in-1 Gen5
Temperaturen ändrades
Multisensor 6
Batterinivån ändrades
Multisensor 6
Rörelselarmet aktiverat
Multisensor 6
Rörelselarmet inaktiverat
Multisensor 6
Sabotagelarmet aktiverat
Multisensor 6
Sabotagelarmet inaktiverat
Multisensor 6
Temperaturen ändrades
Multisensor 6
Luminansen ändrades
Multisensor 6
Luftfuktigheten ändrades
Multisensor 6
Ultraviolettvärdet ändrades
Multisensor 7
Batterinivån ändrades
Multisensor 7
Rörelselarmet aktiverat
Multisensor 7
Rörelselarmet inaktiverat
Multisensor 7
Sabotagelarmet aktiverat
Multisensor 7
Sabotagelarmet inaktiverat
Multisensor 7
Temperaturen ändrades
Multisensor 7
Luminansen ändrades
Multisensor 7
Luftfuktigheten ändrades
Multisensor 7
Ultraviolettvärdet ändrades
Nano Dimmer
Dimningsnivå ändrades
Nano Dimmer
Strömmen ändrades
Nano Dimmer
Elmätaren ändrades
Nano Dimmer
Aktiverad
Nano Dimmer
Inaktiverad
Nano Dimmer
Spänningen ändrades
Nano Dimmer
Den elektriska strömmen ändrades
Nano Shutter V2
Position ändrad
Nano Shutter V2
Aktiverad
Nano Shutter V2
Inaktiverad
Nano Shutter V3
Position ändrad
Nano Shutter V3
Aktiverad
Nano Shutter V3
Inaktiverad
Nano Shutter V3
Button Select a button is action
Nano Switch (ZW116)
Strömmen ändrades
Nano Switch (ZW116)
Elmätaren ändrades
Nano Switch (ZW116)
Spänningen ändrades
Nano Switch (ZW116)
Den elektriska strömmen ändrades
Nano Switch (ZW116)
Aktiverad
Nano Switch (ZW116)
Inaktiverad
Nano Switch (ZW139)
Aktiverad
Nano Switch (ZW139)
Inaktiverad
NanoMote One
Batterinivån ändrades
NanoMote One
ButtonSelect a button is Select a aktion
NanoMote One
Battery fully charged
i
This card will only trigger if the NanoMote One has been included as secure.
NanoMote Quad
Batterinivån ändrades
NanoMote Quad
ButtonSelect a button is Select a aktion
NanoMote Quad
Battery fully charged
i
This card will only trigger if the NanoMote Quad has been included as secure.
Outdoor Smart Plug (US)
Aktiverad
Outdoor Smart Plug (US)
Inaktiverad
Panic Button
Batterinivån ändrades
Panic Button
The button has been short pressed
Panic Button
The button has been long pressed
Pico Duo Switch
Aktiverad
Pico Duo Switch
Inaktiverad
Pico Duo Switch
Spänningen ändrades
Pico Duo Switch
Den elektriska strömmen ändrades
Pico Duo Switch
Strömmen ändrades
Pico Duo Switch
Elmätaren ändrades
Pico Duo Switch
Switch has been Switch action
i
The available actions depend on the configured switch type in the device settings.
Pico Shutter
Position ändrad
Pico Shutter
Switch has been Switch action
i
The available actions depend on the configured switch type in the device settings.
Pico Switch
Aktiverad
Pico Switch
Inaktiverad
Pico Switch
Spänningen ändrades
Pico Switch
Den elektriska strömmen ändrades
Pico Switch
Strömmen ändrades
Pico Switch
Elmätaren ändrades
Pico Switch
Switch has been Switch action
i
The available actions depend on the configured switch type in the device settings.
Radiator Thermostat
Batterinivån ändrades
Radiator Thermostat
Temperaturen ändrades
Radiator Thermostat
Måltemperaturen ändrades
Radiator Thermostat
Thermostatic mode has changed to Thermostat mode
Radiator Thermostat
Manual position changed
Radiator Thermostat
Protection state changed
Radiator Thermostat
A valve error occurred
Recessed Door Sensor
Batterinivån ändrades
Recessed Door Sensor
Kontaktalarmet aktiverat
Recessed Door Sensor
Kontaktalarmet inaktiverat
Recessed Door Sensor 7
Batterinivån ändrades
Recessed Door Sensor 7
Kontaktalarmet aktiverat
Recessed Door Sensor 7
Kontaktalarmet inaktiverat
Siren Gen5
Aktiverad
Siren Gen5
Inaktiverad
Smart Boost Timer Switch
Strömmen ändrades
Smart Boost Timer Switch
Elmätaren ändrades
Smart Boost Timer Switch
Aktiverad
Smart Boost Timer Switch
Inaktiverad
Smart Boost Timer Switch
Spänningen ändrades
Smart Boost Timer Switch
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Dimmer 6
Dimningsnivå ändrades
Smart Dimmer 6
Strömmen ändrades
Smart Dimmer 6
Elmätaren ändrades
Smart Dimmer 6
Aktiverad
Smart Dimmer 6
Inaktiverad
Smart Energy Illuminator
Dimningsnivå ändrades
Smart Energy Illuminator
Strömmen ändrades
Smart Energy Illuminator
Elmätaren ändrades
Smart Energy Illuminator
Aktiverad
Smart Energy Illuminator
Inaktiverad
Smart Energy Switch
Strömmen ändrades
Smart Energy Switch
Elmätaren ändrades
Smart Energy Switch
Aktiverad
Smart Energy Switch
Inaktiverad
Smart Outlet (IM6001) Aeotec SmartThings
Aktiverad
Smart Outlet (IM6001) Aeotec SmartThings
Inaktiverad
Smart Outlet (IM6001) Aeotec SmartThings
Strömmen ändrades
Smart Outlet (IM6001) Aeotec SmartThings
Spänningen ändrades
Smart Outlet (IM6001) Aeotec SmartThings
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Switch 6
Strömmen ändrades
Smart Switch 6
Elmätaren ändrades
Smart Switch 6
Aktiverad
Smart Switch 6
Inaktiverad
Smart Switch 6
Spänningen ändrades
Smart Switch 6
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Switch 7
Elmätaren ändrades
Smart Switch 7
Strömmen ändrades
Smart Switch 7
Aktiverad
Smart Switch 7
Inaktiverad
Smart Switch 7
Spänningen ändrades
Smart Switch 7
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Switch 7 US
Elmätaren ändrades
Smart Switch 7 US
Strömmen ändrades
Smart Switch 7 US
Aktiverad
Smart Switch 7 US
Inaktiverad
Smart Switch 7 US
Spänningen ändrades
Smart Switch 7 US
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Switch Gen5
Strömmen ändrades
Smart Switch Gen5
Elmätaren ändrades
Smart Switch Gen5
Spänningen ändrades
Smart Switch Gen5
Den elektriska strömmen ändrades
Smart Switch Gen5
Aktiverad
Smart Switch Gen5
Inaktiverad
TriSensor
Batterinivån ändrades
TriSensor
Rörelselarmet aktiverat
TriSensor
Rörelselarmet inaktiverat
TriSensor
Temperaturen ändrades
TriSensor
Luminansen ändrades
TriSensor 8
Batterinivån ändrades
TriSensor 8
Rörelselarmet aktiverat
TriSensor 8
Rörelselarmet inaktiverat
TriSensor 8
Temperaturen ändrades
TriSensor 8
Luminansen ändrades
WallMote 7 (US)
Batterinivån ändrades
WallMote 7 (US)
ButtonSelect a button is Select a action
WallMote 7 (US)
Battery fully charged
i
This card will only trigger if the WallMote 7 (US) has been included as secure.
Wallmote Duo
Batterinivån ändrades
Wallmote Duo
Button Select a button is action
Wallmote Duo
Dim level has been sent by button Select a button
i
The dim level is send when you slide your finger over the Wallmote Duo. The brightness level will be the height you stopped at (full height of the Wallmote Duo).
Wallmote Duo
Battery fully charged
i
This card will only trigger if the Wallmote Duo has been included as secure.
Wallmote Quad
Batterinivån ändrades
Wallmote Quad
Button Select a button is action
Wallmote Quad
Dim level has been sent by button Select a button
i
The dim level is send when you slide your finger over the wallmote. The brightness level will be the height you stopped at (full height of the Wallmote Quad).
Wallmote Quad
Battery fully charged
i
This card will only trigger if the Wallmote Quad has been included as secure.
Water Leak Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Batterinivån ändrades
Water Leak Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Vattenalarmet aktiverat
Water Leak Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Vattenalarmet inaktiverat
Water Leak Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Temperaturen ändrades
Water Sensor
Batterinivån ändrades
Water Sensor
Vattenalarmet aktiverat
Water Sensor
Vattenalarmet inaktiverat
Water Sensor 6
Batterinivån ändrades
Water Sensor 6
Sabotagelarmet aktiverat
Water Sensor 6
Sabotagelarmet inaktiverat
Water Sensor 6
Temperaturen ändrades
Water Sensor 7
Batterinivån ändrades
Water Sensor 7
Vattenalarmet aktiverat
Water Sensor 7
Vattenalarmet inaktiverat
Water Sensor 7
Sabotagelarmet aktiverat
Water Sensor 7
Sabotagelarmet inaktiverat
Water Sensor 7 Pro
Batterinivån ändrades
Water Sensor 7 Pro
Vattenalarmet aktiverat
Water Sensor 7 Pro
Vattenalarmet inaktiverat
Water Sensor 7 Pro
Temperaturen ändrades
Water Sensor 7 Pro
Luftfuktigheten ändrades
Water Sensor 7 Pro
Sabotagelarmet aktiverat
Water Sensor 7 Pro
Sabotagelarmet inaktiverat

Och...

aërQ Temperature & Humidity Sensor
Mold Alarm is activated
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Kontaktalarmet är på
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Sabotagelarmet är på
Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Is tilted
Door and Window Sensor 7 (Gen7)
Kontaktalarmet är på
Door and Window Sensor 7 (Gen7)
Sabotagelarmet är på
Door and Window Sensor 7 PRO
Kontaktalarmet är på
Door and Window Sensor 7 PRO
Sabotagelarmet är på
Door and Window Sensor 7 PRO
Is tilted
Door/Window Sensor 6
Kontaktalarmet är på
Door/Window Sensor G1
Kontaktalarmet är på
Door/Window Sensor G2
Kontaktalarmet är på
Door/Window Sensor Gen5
Sabotagelarmet är på
Door/Window Sensor Gen5
Kontaktalarmet är på
Doorbell 6
Sabotagelarmet är på
Dual Nano Switch (ZW132)
Är på
Dual Nano Switch (ZW140)
Är på
Garage Door Controller Gen5
Ett lås är låst
Heavy Duty Smart Switch
Är på
Illumino Dimmer Switch (US)
Är på
Illumino Wall Switch (US)
Är på
Indoor Siren 6
Sabotagelarmet är på
LED Bulb 6 MC
Är på
LED Bulb 6 MW
Är på
LED Bulb Gen5
Är på
LED Strip
Är på
Micro Dimmer (2nd Edition)
Är på
Micro Double Smart Switch (DSC17)
Är på
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Är på
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Är på
Micro Switch (2nd Edition)
Är på
Motion Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Rörelselarmet är på
Multipurpose Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Kontaktalarmet är på
Multisensor 4-in-1
Rörelselarmet är på
Multisensor 4-in-1 Gen5
Rörelselarmet är på
Multisensor 6
Rörelselarmet är på
Multisensor 6
Sabotagelarmet är på
Multisensor 7
Rörelselarmet är på
Multisensor 7
Sabotagelarmet är på
Nano Dimmer
Är på
Nano Shutter V2
Är på
Nano Shutter V2
Är öppen
Nano Shutter V3
Är på
Nano Shutter V3
Är öppen
Nano Switch (ZW116)
Är på
Nano Switch (ZW139)
Är på
Outdoor Smart Plug (US)
Är på
Pico Duo Switch
Är på
Pico Switch
Är på
Radiator Thermostat
Protection state is Protection mode
Recessed Door Sensor
Kontaktalarmet är på
Recessed Door Sensor 7
Kontaktalarmet är på
Siren Gen5
Är på
Smart Boost Timer Switch
Är på
Smart Dimmer 6
Är på
Smart Energy Illuminator
Är på
Smart Energy Switch
Är på
Smart Outlet (IM6001) Aeotec SmartThings
Är på
Smart Switch 6
Är på
Smart Switch 7
Är på
Smart Switch 7 US
Är på
Smart Switch Gen5
Är på
TriSensor
Rörelselarmet är på
TriSensor 8
Rörelselarmet är på
Water Leak Sensor (IM6001) Aeotec SmartThings
Vattenalarmet är på
Water Sensor
Vattenalarmet är på
Water Sensor 6
Sabotagelarmet är på
Water Sensor 7
Vattenalarmet är på
Water Sensor 7
Sabotagelarmet är på
Water Sensor 7 Pro
Vattenalarmet är på
Water Sensor 7 Pro
Sabotagelarmet är på

Då...

Door and Window Sensor 7 (Gen5)
Switch off Tamper alert
i
Tamper alert set to off
Door and Window Sensor 7 (Gen7)
Switch off Tamper alert
i
Tamper alert set to off
Door and Window Sensor 7 PRO
Switch off Tamper alert
i
Tamper alert set to off
Doorbell 6
Activate Alarm
i
This will activate the corresponding alarm.
Doorbell 6
Turn the alarm off
Doorbell 6
Set Alarm to Tone on Volume volume
i
Volume on -1% will keep the current volume
Dual Nano Switch (ZW132)
Aktivera
Dual Nano Switch (ZW132)
stäng av
Dual Nano Switch (ZW132)
Växla på och av
Dual Nano Switch (ZW132)
Resets the total consumption
i
Reset the accumulated power usage (kWh). Can not be reversed.
Dual Nano Switch (ZW140)
Aktivera
Dual Nano Switch (ZW140)
stäng av
Dual Nano Switch (ZW140)
Växla på och av
Garage Door Controller Gen5
Lås
Garage Door Controller Gen5
Lås upp
Heavy Duty Smart Switch
Aktivera
Heavy Duty Smart Switch
stäng av
Heavy Duty Smart Switch
Växla på och av
Heavy Duty Smart Switch
Resets the total consumption
i
Reset the accumulated power usage (kWh). Can not be reversed.
Home Energy Meter (1st Edition)
Resets the total consumption
i
Reset the accumulated power usage (kWh). Can not be reversed.
Home Energy Meter (2nd Edition)
Resets the total consumption
i
Reset the accumulated power usage (kWh). Can not be reversed.
Home Energy Meter Gen5
Resets the total consumption
i
Reset the accumulated power usage (kWh). Can not be reversed.
Illumino Dimmer Switch (US)
Dimma till %
Illumino Dimmer Switch (US)
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Illumino Dimmer Switch (US)
Aktivera
Illumino Dimmer Switch (US)
stäng av
Illumino Dimmer Switch (US)
Växla på och av
Illumino Wall Switch (US)
Aktivera
Illumino Wall Switch (US)
stäng av
Illumino Wall Switch (US)
Växla på och av
Indoor Siren 6
Activate Alarm
i
This will activate the corresponding alarm.
Indoor Siren 6
Turn the alarm off
Indoor Siren 6
Set Alarm to Tone on Volume volume
i
Volume on -1% will keep the current volume
LED Bulb 6 MC
Aktivera
LED Bulb 6 MC
stäng av
LED Bulb 6 MC
Växla på och av
LED Bulb 6 MC
Dimma till %
LED Bulb 6 MC
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
LED Bulb 6 MC
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
LED Bulb 6 MC
Ställ in en färg ...
LED Bulb 6 MC
Ställ in en slumpvis färg
LED Bulb 6 MC
Ställ in mättnad %
LED Bulb 6 MC
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
LED Bulb 6 MW
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
LED Bulb 6 MW
Dimma till %
LED Bulb 6 MW
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
LED Bulb 6 MW
Aktivera
LED Bulb 6 MW
stäng av
LED Bulb 6 MW
Växla på och av
LED Bulb Gen5
Ställ in mättnad %
LED Bulb Gen5
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
LED Bulb Gen5
Dimma till %
LED Bulb Gen5
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
LED Bulb Gen5
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
LED Bulb Gen5
Ställ in en färg ...
LED Bulb Gen5
Ställ in en slumpvis färg
LED Bulb Gen5
Aktivera
LED Bulb Gen5
stäng av
LED Bulb Gen5
Växla på och av
LED Bulb Gen5
Rainbow color mode with Cycles cycles, color transition speed Speed and Fade Type
i
Number of cycles (0 - 254, where 0 is unlimited). Color transition speed (0 - 100, where 100 is fastest).
LED Strip
Ställ in mättnad %
LED Strip
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
LED Strip
Dimma till %
LED Strip
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
LED Strip
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
LED Strip
Ställ in en färg ...
LED Strip
Ställ in en slumpvis färg
LED Strip
Aktivera
LED Strip
stäng av
LED Strip
Växla på och av
Micro Dimmer (2nd Edition)
Dimma till %
Micro Dimmer (2nd Edition)
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Micro Dimmer (2nd Edition)
Aktivera
Micro Dimmer (2nd Edition)
stäng av
Micro Dimmer (2nd Edition)
Växla på och av
Micro Double Smart Switch (DSC17)
Aktivera
Micro Double Smart Switch (DSC17)
stäng av
Micro Double Smart Switch (DSC17)
Växla på och av
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Dimma till %
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Aktivera
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
stäng av
Micro Smart Dimmer (2nd Edition)
Växla på och av
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Aktivera
Micro Smart Switch (2nd Edition)
stäng av
Micro Smart Switch (2nd Edition)
Växla på och av
Micro Switch (2nd Edition)
Aktivera
Micro Switch (2nd Edition)
stäng av
Micro Switch (2nd Edition)
Växla på och av
Nano Dimmer
Dimma till %
Nano Dimmer
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Nano Dimmer
Aktivera
Nano Dimmer
stäng av
Nano Dimmer
Växla på och av
Nano Dimmer
Resets the total consumption
i
Reset the accumulated power usage (kWh). Can not be reversed.
Nano Shutter V2
Ställ in positionen till %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
Nano Shutter V2
Aktivera
Nano Shutter V2
stäng av
Nano Shutter V2
Växla på och av
Nano Shutter V2
Öppna gardin eller persienn
Nano Shutter V2
Stäng gardin eller persienn
Nano Shutter V3
Ställ in positionen till %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
Nano Shutter V3
Aktivera
Nano Shutter V3
stäng av
Nano Shutter V3
Växla på och av
Nano Shutter V3
Öppna gardin eller persienn
Nano Shutter V3
Stäng gardin eller persienn
Nano Switch (ZW116)
Aktivera
Nano Switch (ZW116)
stäng av
Nano Switch (ZW116)
Växla på och av
Nano Switch (ZW116)
Resets the total consumption
i
Reset the accumulated power usage (kWh). Can not be reversed.