Homey Pro (Early 2023) is now available in Early Access

Shared Flow

StringSlice-BL
When...
Flow Deze Flow is gestart
Then...
Better Logic Set string variable CameraLink 123456789012345end/varvalueexmaplex
HomeyScript Voer een script uit TextSlice after 1 seconds
Simple LOG Voeg iets toe aan de tijdslijn CameraLink after 2 seconds