Advanced Flow for Homey Pro is now available

Shared Flow

3-5 KerstLeds Blue
Als...
KerstLeds Blue Aangezet
Dan...
Tuya cloud Trigger a scene \"GRP Kerst Leds\" color DeepBlue
GrpKerstLedsYWR Zet uit na 1 seconden
PaperTrails Logboek Voeg toe aan de log Flow KerstLeds Blue na 1 seconden