Advanced Flow for Homey Pro is now available

Shared Flow

Luften är bra
När...
hemma (Indoor) — arbetsrum CO2 becomes less than 600 ppm
Och...
Datum och tid Klockan är mellan 07:30 och 21:00
Då...
Bakom Michaels Skärm Ställ in en färg
Bakom Michaels Skärm Ställ in en temperatur 59% efter 2 sekunder