Advanced Flow for Homey Pro is now available

Shared Flow

Temperatuur slaapkamer
When...
Slaapkamer De temperatuur is veranderd
Then...
Slaapkamer temp Zet de waarde van een virtuele sensor measure_temperature Temperatuur