Advanced Flow for Homey Pro is now available

Shared Flow

Ria opstaan werk
When...
Wekkers Ria opstaan gaat af
And...
Vrije dagen Het is niet een wettelijke feestdag
Then...
Flow Start Ria wakker