Advanced Flow for Homey Pro is now available

Shared Flow

(N)iemand wakker
When...
Flow Deze Flow is gestart
And...
Logica Harmen - op bed is gelijk aan `nee`
or
Logica Jantina - op bed is gelijk aan `nee`
Then...
Logica Zet (N)iemand wakker naar yes
else
Logica Zet (N)iemand wakker naar no