Advanced Flow for Homey Pro is now available

Shared Flow

Jasper’s Gordijn open
Als...
Gordijn Jasper De status is veranderd Omhoog
Dan...
IFTTT Start Applet JasperGordijnOp
Gordijn Jasper Zet de status Stil