Advanced Flow for Homey Pro is now available

Shared Flow

Rolluik werkkamer open
Als...
Datum & Tijd De tijd is 06:45
En...
Datum & Tijd Het is na zonsopgang
Datum & Tijd De dag is tussen Maandag en Vrijdag
IcalCalender Een event is niet bezig vanaf de Micaro
Vrije dagen Het is niet een wettelijke feestdag
Dan...
Rolluik Werkkamer Zet de positie naar 100%
anders
Virtuele Schakelaar Zet aan