Advanced Flow for Homey Pro is now available

Shared Flow

Change to Purple
When...
Flow Deze Flow is gestart
And...
Logica Under bed led color is gelijk aan 3
Then...
Lightstrip onder bed Verander naar kleur
Lightstrip onder bed Dim naar 100% during 5 seconds
Logica Zet Under bed led color naar 4 after 2 seconds
else
Flow Start Change to blue