Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Cleverio

Life at home made easy
Life at home made easy

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Small Socket (433)
Aktiverad
Small Socket (433)
Inaktiverad
Door and Window Sensor (Zigbee)
Kontaktalarmet aktiverat
Door and Window Sensor (Zigbee)
Kontaktalarmet inaktiverat
Door and Window Sensor (Zigbee)
Sabotagelarmet aktiverat
Door and Window Sensor (Zigbee)
Sabotagelarmet inaktiverat
Door and Window Sensor (Zigbee)
Batterialarmet aktiverat
Door and Window Sensor (Zigbee)
Batterialarmet aktiverat
Door/Window Sensor (Z-Wave)
Batterinivån ändrades
Door/Window Sensor (Z-Wave)
Sabotagelarmet aktiverat
Door/Window Sensor (Z-Wave)
Sabotagelarmet inaktiverat
Door/Window Sensor (Z-Wave)
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window Sensor (Z-Wave)
Kontaktalarmet inaktiverat
Large Outdoor Socket (433)
Aktiverad
Large Outdoor Socket (433)
Inaktiverad
Large Remote (433)
Button State is pressed
Large Socket (433)
Aktiverad
Large Socket (433)
Inaktiverad
Motion Sensor (Z-Wave)
Batterinivån ändrades
Motion Sensor (Z-Wave)
Rörelselarmet aktiverat
Motion Sensor (Z-Wave)
Rörelselarmet inaktiverat
Motion Sensor (Z-Wave)
Sabotagelarmet aktiverat
Motion Sensor (Z-Wave)
Sabotagelarmet inaktiverat
Motion Sensor (Zigbee)
Rörelselarmet aktiverat
Motion Sensor (Zigbee)
Rörelselarmet inaktiverat
Motion Sensor (Zigbee)
Batterialarmet aktiverat
Motion Sensor (Zigbee)
Batterialarmet aktiverat
Motion Sensor (Zigbee)
Batterinivån ändrades
On/Off Receiver (Z-Wave)
Aktiverad
On/Off Receiver (Z-Wave)
Inaktiverad
On/Off Receiver (Z-Wave)
Strömmen ändrades
On/Off Receiver (Z-Wave)
Elmätaren ändrades
Outdoor Socket (433)
Aktiverad
Outdoor Socket (433)
Inaktiverad
Scenario Button (Zigbee)
Button had Button Action
Small Remote (433)
Button is pressed
Smoke Sensor (Z-Wave)
Röklarmet aktiverat
Smoke Sensor (Z-Wave)
Röklarmet inaktiverat
Smoke Sensor (Z-Wave)
Batterinivån ändrades
Temperature and Humidity Sensor (Zigbee)
Temperaturen ändrades
Temperature and Humidity Sensor (Zigbee)
Luftfuktigheten ändrades
Temperature and Humidity Sensor (Zigbee)
Batterialarmet aktiverat
Temperature and Humidity Sensor (Zigbee)
Batterialarmet aktiverat
Thermometer (Z-Wave)
Luftfuktigheten ändrades
Thermometer (Z-Wave)
Temperaturen ändrades
Thermometer (Z-Wave)
Batterinivån ändrades
Water Sensor (Zigbee)
Vattenalarmet aktiverat
Water Sensor (Zigbee)
Vattenalarmet inaktiverat
Water Sensor (Zigbee)
Batterialarmet aktiverat
Water Sensor (Zigbee)
Batterialarmet aktiverat

Och...

Small Socket (433)
Är på
Door and Window Sensor (Zigbee)
Kontaktalarmet är på
Door and Window Sensor (Zigbee)
Sabotagelarmet är på
Door and Window Sensor (Zigbee)
Batterialarmet är på
Door/Window Sensor (Z-Wave)
Sabotagelarmet är på
Door/Window Sensor (Z-Wave)
Kontaktalarmet är på
Large Outdoor Socket (433)
Är på
Large Socket (433)
Är på
Motion Sensor (Z-Wave)
Rörelselarmet är på
Motion Sensor (Z-Wave)
Sabotagelarmet är på
Motion Sensor (Zigbee)
Rörelselarmet är på
Motion Sensor (Zigbee)
Batterialarmet är på
On/Off Receiver (Z-Wave)
Är på
Outdoor Socket (433)
Är på
Smoke Sensor (Z-Wave)
Röklarmet är på
Temperature and Humidity Sensor (Zigbee)
Batterialarmet är på
Water Sensor (Zigbee)
Vattenalarmet är på
Water Sensor (Zigbee)
Batterialarmet är på

Då...

Small Socket (433)
Aktivera
Small Socket (433)
stäng av
Small Socket (433)
Växla på och av
Large Outdoor Socket (433)
Aktivera
Large Outdoor Socket (433)
stäng av
Large Outdoor Socket (433)
Växla på och av
Large Socket (433)
Aktivera
Large Socket (433)
stäng av
Large Socket (433)
Växla på och av
On/Off Receiver (Z-Wave)
Aktivera
On/Off Receiver (Z-Wave)
stäng av
On/Off Receiver (Z-Wave)
Växla på och av
Outdoor Socket (433)
Aktivera
Outdoor Socket (433)
stäng av
Outdoor Socket (433)
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.0.2 — Added support for satellite mode

Visa ändringslogg

Cleverio

Cleverio är inte kompatibelt med vald Homey.

Cleverio installeras på Homey inom kort.
Installera