Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Tuya

Local control for Tuya devices
Local control for Tuya devices

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Filament LED
Aktiverad
Filament LED
Inaktiverad
Filament LED
Dimningsnivå ändrades
Light strip
Aktiverad
Light strip
Inaktiverad
Light strip
Dimningsnivå ändrades
Powerstrip 3 + usb
Aktiverad
Powerstrip 3 + usb
Inaktiverad
Powerstrip 4 + usb
Aktiverad
Powerstrip 4 + usb
Inaktiverad
Shutter Timer Switch
Status ändrades ...
Socket Device
Aktiverad
Socket Device
Inaktiverad
Socket Device with powermeter
Aktiverad
Socket Device with powermeter
Inaktiverad
Socket Device with powermeter
Strömmen ändrades
Socket Device with powermeter
Spänningen ändrades
Socket Device with powermeter
Den elektriska strömmen ändrades

Och...

Filament LED
Är på
Light strip
Är på
Powerstrip 3 + usb
Är på
Powerstrip 4 + usb
Är på
Shutter Timer Switch
Status är  ...
Socket Device
Är på
Socket Device with powermeter
Är på

Då...

Filament LED
Aktivera
Filament LED
stäng av
Filament LED
Växla på och av
Filament LED
Dimma till %
Filament LED
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Filament LED
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Light strip
Aktivera
Light strip
stäng av
Light strip
Växla på och av
Light strip
Dimma till %
Light strip
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Light strip
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Powerstrip 3 + usb
Aktivera
Powerstrip 3 + usb
stäng av
Powerstrip 3 + usb
Växla på och av
Powerstrip 4 + usb
Aktivera
Powerstrip 4 + usb
stäng av
Powerstrip 4 + usb
Växla på och av
Shutter Timer Switch
Ställ in status ...
Socket Device
Aktivera
Socket Device
stäng av
Socket Device
Växla på och av
Socket Device with powermeter
Aktivera
Socket Device with powermeter
stäng av
Socket Device with powermeter
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 3.1.1 — Small changes to readme

Visa ändringslogg

Tuya

Tuya är inte kompatibelt med vald Homey.

Tuya installeras på Homey inom kort.
Installera