Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Novy Intouch v2

Control your Novy Intouch hood

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Om du vill att detta ska göras kontaktar du utvecklaren här.

Control your Novy Intouch hood

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Novy Intouch hood
Aktiverad
Novy Intouch hood
Inaktiverad
Novy Intouch hood
Command received ...

Och...

Novy Intouch hood
Är på

Då...

Novy Intouch hood
Aktivera
Novy Intouch hood
stäng av
Novy Intouch hood
Växla på och av
Novy Intouch hood
Send command to the hood ...

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Novy Intouch v2

Novy Intouch v2 är inte kompatibelt med vald Homey.

Novy Intouch v2 installeras på Homey inom kort.
Installera