Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Trust Smart Home

Remote control, affordable and easy
Remote control, affordable and easy

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

ABST-604
Nattlarmet aktiverat
ABST-604
Nattlarmet inaktiverat
AC-1000
Aktiverad
AC-1000
Inaktiverad
AC-300N
Aktiverad
AC-300N
Inaktiverad
AC-3500
Aktiverad
AC-3500
Inaktiverad
ACC-2300
Aktiverad
ACC-2300
Inaktiverad
ACC-250
Aktiverad
ACC-250
Inaktiverad
ACC-250
Dimningsnivå ändrades
ACC-3500
Aktiverad
ACC-3500
Inaktiverad
ACCT-510
Button State is pressed
ACD-1000
Aktiverad
ACD-1000
Inaktiverad
ACD-200
Aktiverad
ACD-200
Inaktiverad
ACD-200
Dimningsnivå ändrades
ACD-300
Aktiverad
ACD-300
Inaktiverad
ACD-300
Dimningsnivå ändrades
ACD-3500
Aktiverad
ACD-3500
Inaktiverad
ACDB-7000A
Button is pressed
ACDB-7000B
Button is pressed
ACDB-8000A
Button is pressed
ACM-100
Aktiverad
ACM-100
Inaktiverad
ACM-100
Dimningsnivå ändrades
ACM-1000
Aktiverad
ACM-1000
Inaktiverad
ACM-2000
Aktiverad
ACM-2000
Inaktiverad
ACM-2300-HC
Aktiverad
ACM-2300-HC
Inaktiverad
ACM-2300H
Aktiverad
ACM-2300H
Inaktiverad
ACM-250
Aktiverad
ACM-250
Inaktiverad
ACM-250
Dimningsnivå ändrades
ACM-250-LD
Aktiverad
ACM-250-LD
Inaktiverad
ACM-250-LD
Dimningsnivå ändrades
ACM-300
Aktiverad
ACM-300
Inaktiverad
ACM-300
Dimningsnivå ändrades
ACM-3000H2
Aktiverad
ACM-3000H2
Inaktiverad
ACM-3500
Aktiverad
ACM-3500
Inaktiverad
ACM-LV10
Aktiverad
ACM-LV10
Inaktiverad
ACM-LV10
Dimningsnivå ändrades
ACM-LV24
Aktiverad
ACM-LV24
Inaktiverad
ACM-LV24
Dimningsnivå ändrades
ACST-606
Kontaktalarmet aktiverat
ACST-606
Kontaktalarmet inaktiverat
ACST-9900
Button State is pressed
AFR-060
Aktiverad
AFR-060
Inaktiverad
AFR-100
Aktiverad
AFR-100
Inaktiverad
AFR-100
Dimningsnivå ändrades
AGC-200
Aktiverad
AGC-200
Inaktiverad
AGC-200
Dimningsnivå ändrades
AGC-3500
Aktiverad
AGC-3500
Inaktiverad
AGDR-200
Aktiverad
AGDR-200
Inaktiverad
AGDR-200
Dimningsnivå ändrades
AGDR-300
Aktiverad
AGDR-300
Inaktiverad
AGDR-300
Dimningsnivå ändrades
AGDR-3500
Aktiverad
AGDR-3500
Inaktiverad
AGST-8800
Button State is pressed
AGST-8802
Button State is pressed
AILD-250
Aktiverad
AILD-250
Inaktiverad
AILD-250
Dimningsnivå ändrades
AILD-3500
Aktiverad
AILD-3500
Inaktiverad
AKCT-510
Button State is pressed
ALED-003
Aktiverad
ALED-003
Inaktiverad
ALED-2009
Aktiverad
ALED-2009
Inaktiverad
ALED-2009
Dimningsnivå ändrades
ALED-2709
Aktiverad
ALED-2709
Inaktiverad
ALED-2709
Dimningsnivå ändrades
ALED-EC2206
Aktiverad
ALED-EC2206
Inaktiverad
ALED-EC2206
Dimningsnivå ändrades
ALED-G2706
Aktiverad
ALED-G2706
Inaktiverad
ALED-G2706
Dimningsnivå ändrades
ALED-MR2705
Aktiverad
ALED-MR2705
Inaktiverad
ALED-MR2705
Dimningsnivå ändrades
AMST-606
Kontaktalarmet aktiverat
AMST-606
Kontaktalarmet inaktiverat
AMU-500
Aktiverad
AMU-500
Inaktiverad
APA2-2300R
Aktiverad
APA2-2300R
Inaktiverad
APA2-2300R
Button State is pressed
APA3-1500R
Aktiverad
APA3-1500R
Inaktiverad
APA3-1500R
Button State is pressed
APC3-2300R
Aktiverad
APC3-2300R
Inaktiverad
APC3-2300R
Button State is pressed
APCR-2300
Aktiverad
APCR-2300
Inaktiverad
APIR-2150
Rörelselarmet aktiverat
APIR-2150
Rörelselarmet inaktiverat
ASUN-650
Status ändrades ...
ATMT-502
Unit Channel State is pressed
AWMD-250
Aktiverad
AWMD-250
Inaktiverad
AWMD-250
Dimningsnivå ändrades
AWMR-210
Aktiverad
AWMR-210
Inaktiverad
AWMR-210
Dimningsnivå ändrades
AWMR-230
Aktiverad
AWMR-230
Inaktiverad
AWMR-300
Aktiverad
AWMR-300
Inaktiverad
AWMT-003
Button State is pressed
AWMT-230
Button State is pressed
AWRT-1000
The knob is rotated naar [[value]]
AWRT-1000
The knob has been pressed once
AWRT-1000
The knob has been pressed twice
AWS-3500
Aktiverad
AWS-3500
Inaktiverad
AWST-6000
Rörelselarmet aktiverat
AWST-6000
Rörelselarmet inaktiverat
AWST-8800
Button State is pressed
AWST-8802
Button State is pressed
AWST-9000
Button State is pressed
AWST-9000
Button button State is pressed
AYCT-102
Channel Button State is pressed
AYCT-102
Group button State is pressed
AYCT-202
Channel is turned State
AYCT-202
State button is pressed
AYCT-202
Channel dim level changed
AYCT-202
Brightness button is pressed
KCT-101
Button State is pressed
KCT-510
Button State is pressed
PA3-1000R
Button State is pressed
PAR-1000
Aktiverad
PAR-1000
Inaktiverad
PIR-2050
Rörelselarmet aktiverat
PIR-2050
Rörelselarmet inaktiverat
SUN-500
Status ändrades ...
TMT-502
Unit Channel State is pressed
WST-8700
Button State is pressed
WST-8800
Button State is pressed
YC-1000
Aktiverad
YC-1000
Inaktiverad
YC-3500
Aktiverad
YC-3500
Inaktiverad
YC-412
Aktiverad
YC-412
Inaktiverad
YCT-102
Channel Button State is pressed
YCT-102
Group button State is pressed

Och...

ABST-604
Nattlarmet är på
AC-1000
Är på
AC-300N
Är på
AC-3500
Är på
ACC-2300
Är på
ACC-250
Är på
ACC-3500
Är på
ACD-1000
Är på
ACD-200
Är på
ACD-300
Är på
ACD-3500
Är på
ACM-100
Är på
ACM-1000
Är på
ACM-2000
Är på
ACM-2300-HC
Är på
ACM-2300H
Är på
ACM-250
Är på
ACM-250-LD
Är på
ACM-300
Är på
ACM-3000H2
Är på
ACM-3500
Är på
ACM-LV10
Är på
ACM-LV24
Är på
ACST-606
Kontaktalarmet är på
AFR-060
Är på
AFR-100
Är på
AGC-200
Är på
AGC-3500
Är på
AGDR-200
Är på
AGDR-300
Är på
AGDR-3500
Är på
AILD-250
Är på
AILD-3500
Är på
ALED-003
Är på
ALED-2009
Är på
ALED-2709
Är på
ALED-EC2206
Är på
ALED-G2706
Är på
ALED-MR2705
Är på
AMST-606
Kontaktalarmet är på
AMU-500
Är på
APA2-2300R
Är på
APA3-1500R
Är på
APC3-2300R
Är på
APCR-2300
Är på
APIR-2150
Rörelselarmet är på
ASUN-650
Status är  ...
AWMD-250
Är på
AWMR-210
Är på
AWMR-230
Är på
AWMR-300
Är på
AWS-3500
Är på
AWST-6000
Rörelselarmet är på
PAR-1000
Är på
PIR-2050
Rörelselarmet är på
SUN-500
Status är  ...
YC-1000
Är på
YC-3500
Är på
YC-412
Är på

Då...

AC-1000
Aktivera
AC-1000
stäng av
AC-1000
Växla på och av
AC-300N
Aktivera
AC-300N
stäng av
AC-300N
Växla på och av
AC-3500
Aktivera
AC-3500
stäng av
AC-3500
Växla på och av
ACC-2300
Aktivera
ACC-2300
stäng av
ACC-2300
Växla på och av
ACC-250
Aktivera
ACC-250
stäng av
ACC-250
Växla på och av
ACC-250
Dimma till %
ACC-250
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ACC-3500
Aktivera
ACC-3500
stäng av
ACC-3500
Växla på och av
ACD-1000
Aktivera
ACD-1000
stäng av
ACD-1000
Växla på och av
ACD-200
Aktivera
ACD-200
stäng av
ACD-200
Växla på och av
ACD-200
Dimma till %
ACD-200
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ACD-300
Aktivera
ACD-300
stäng av
ACD-300
Växla på och av
ACD-300
Dimma till %
ACD-300
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ACD-3500
Aktivera
ACD-3500
stäng av
ACD-3500
Växla på och av
ACDB-6600C
Ring the doorbell
ACDB-7000C
Ring the doorbell
ACDB-8000C
Ring the doorbell
ACDB-9000C
Ring the doorbell
ACM-100
Aktivera
ACM-100
stäng av
ACM-100
Växla på och av
ACM-100
Dimma till %
ACM-100
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ACM-1000
Aktivera
ACM-1000
stäng av
ACM-1000
Växla på och av
ACM-2000
Aktivera
ACM-2000
stäng av
ACM-2000
Växla på och av
ACM-2300-HC
Aktivera
ACM-2300-HC
stäng av
ACM-2300-HC
Växla på och av
ACM-2300H
Aktivera
ACM-2300H
stäng av
ACM-2300H
Växla på och av
ACM-250
Aktivera
ACM-250
stäng av
ACM-250
Växla på och av
ACM-250
Dimma till %
ACM-250
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ACM-250-LD
Aktivera
ACM-250-LD
stäng av
ACM-250-LD
Växla på och av
ACM-250-LD
Dimma till %
ACM-250-LD
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ACM-300
Aktivera
ACM-300
stäng av
ACM-300
Växla på och av
ACM-300
Dimma till %
ACM-300
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ACM-3000H2
Aktivera
ACM-3000H2
stäng av
ACM-3000H2
Växla på och av
ACM-3500
Aktivera
ACM-3500
stäng av
ACM-3500
Växla på och av
ACM-LV10
Aktivera
ACM-LV10
stäng av
ACM-LV10
Växla på och av
ACM-LV10
Dimma till %
ACM-LV10
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ACM-LV24
Aktivera
ACM-LV24
stäng av
ACM-LV24
Växla på och av
ACM-LV24
Dimma till %
ACM-LV24
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AFR-060
Aktivera
AFR-060
stäng av
AFR-060
Växla på och av
AFR-100
Aktivera
AFR-100
stäng av
AFR-100
Växla på och av
AFR-100
Dimma till %
AFR-100
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AGC-200
Aktivera
AGC-200
stäng av
AGC-200
Växla på och av
AGC-200
Dimma till %
AGC-200
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AGC-3500
Aktivera
AGC-3500
stäng av
AGC-3500
Växla på och av
AGDR-200
Aktivera
AGDR-200
stäng av
AGDR-200
Växla på och av
AGDR-200
Dimma till %
AGDR-200
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AGDR-300
Aktivera
AGDR-300
stäng av
AGDR-300
Växla på och av
AGDR-300
Dimma till %
AGDR-300
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AGDR-3500
Aktivera
AGDR-3500
stäng av
AGDR-3500
Växla på och av
AILD-250
Aktivera
AILD-250
stäng av
AILD-250
Växla på och av
AILD-250
Dimma till %
AILD-250
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AILD-3500
Aktivera
AILD-3500
stäng av
AILD-3500
Växla på och av
ALED-003
Aktivera
ALED-003
stäng av
ALED-003
Växla på och av
ALED-2009
Aktivera
ALED-2009
stäng av
ALED-2009
Växla på och av
ALED-2009
Dimma till %
ALED-2009
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ALED-2709
Aktivera
ALED-2709
stäng av
ALED-2709
Växla på och av
ALED-2709
Dimma till %
ALED-2709
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ALED-EC2206
Aktivera
ALED-EC2206
stäng av
ALED-EC2206
Växla på och av
ALED-EC2206
Dimma till %
ALED-EC2206
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ALED-G2706
Aktivera
ALED-G2706
stäng av
ALED-G2706
Växla på och av
ALED-G2706
Dimma till %
ALED-G2706
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ALED-MR2705
Aktivera
ALED-MR2705
stäng av
ALED-MR2705
Växla på och av
ALED-MR2705
Dimma till %
ALED-MR2705
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AMU-500
Aktivera
AMU-500
stäng av
AMU-500
Växla på och av
APA2-2300R
Aktivera
APA2-2300R
stäng av
APA2-2300R
Växla på och av
APA3-1500R
Aktivera
APA3-1500R
stäng av
APA3-1500R
Växla på och av
APC3-2300R
Aktivera
APC3-2300R
stäng av
APC3-2300R
Växla på och av
APCR-2300
Aktivera
APCR-2300
stäng av
APCR-2300
Växla på och av
ASUN-650
Ställ in status ...
AWMD-250
Aktivera
AWMD-250
stäng av
AWMD-250
Växla på och av
AWMD-250
Dimma till %
AWMD-250
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AWMR-210
Aktivera
AWMR-210
stäng av
AWMR-210
Växla på och av
AWMR-210
Dimma till %
AWMR-210
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
AWMR-230
Aktivera
AWMR-230
stäng av
AWMR-230
Växla på och av
AWMR-300
Aktivera
AWMR-300
stäng av
AWMR-300
Växla på och av
AWS-3500
Aktivera
AWS-3500
stäng av
AWS-3500
Växla på och av
PAR-1000
Aktivera
PAR-1000
stäng av
PAR-1000
Växla på och av
SUN-500
Ställ in status ...
YC-1000
Aktivera
YC-1000
stäng av
YC-1000
Växla på och av
YC-3500
Aktivera
YC-3500
stäng av
YC-3500
Växla på och av
YC-412
Aktivera
YC-412
stäng av
YC-412
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 7.3.4 — Updated Flow cards for AYCT-102 and YCT-102

Visa ändringslogg

Trust Smart Home

Trust Smart Home är inte kompatibelt med vald Homey.

Trust Smart Home installeras på Homey inom kort.
Installera