Już tu jest: wczesny dostęp do Homey Pro (Early 2023)

Trust Smart Home

Remote control, affordable and easy
Remote control, affordable and easy

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

ABST-604
Alarm nocny włączony
ABST-604
Alarm nocny wyłączony
AC-1000
Włączone
AC-1000
Wyłączone
AC-300N
Włączone
AC-300N
Wyłączone
AC-3500
Włączone
AC-3500
Wyłączone
ACC-2300
Włączone
ACC-2300
Wyłączone
ACC-250
Włączone
ACC-250
Wyłączone
ACC-250
Zmiana poziomu przygaszenia
ACC-3500
Włączone
ACC-3500
Wyłączone
ACCT-510
Button State is pressed
ACD-1000
Włączone
ACD-1000
Wyłączone
ACD-200
Włączone
ACD-200
Wyłączone
ACD-200
Zmiana poziomu przygaszenia
ACD-300
Włączone
ACD-300
Wyłączone
ACD-300
Zmiana poziomu przygaszenia
ACD-3500
Włączone
ACD-3500
Wyłączone
ACDB-7000A
Button is pressed
ACDB-7000B
Button is pressed
ACDB-8000A
Button is pressed
ACM-100
Włączone
ACM-100
Wyłączone
ACM-100
Zmiana poziomu przygaszenia
ACM-1000
Włączone
ACM-1000
Wyłączone
ACM-2000
Włączone
ACM-2000
Wyłączone
ACM-2300-HC
Włączone
ACM-2300-HC
Wyłączone
ACM-2300H
Włączone
ACM-2300H
Wyłączone
ACM-250
Włączone
ACM-250
Wyłączone
ACM-250
Zmiana poziomu przygaszenia
ACM-250-LD
Włączone
ACM-250-LD
Wyłączone
ACM-250-LD
Zmiana poziomu przygaszenia
ACM-300
Włączone
ACM-300
Wyłączone
ACM-300
Zmiana poziomu przygaszenia
ACM-3000H2
Włączone
ACM-3000H2
Wyłączone
ACM-3500
Włączone
ACM-3500
Wyłączone
ACM-LV10
Włączone
ACM-LV10
Wyłączone
ACM-LV10
Zmiana poziomu przygaszenia
ACM-LV24
Włączone
ACM-LV24
Wyłączone
ACM-LV24
Zmiana poziomu przygaszenia
ACST-606
Alarm otwarcia włączony
ACST-606
Alarm otwarcia wyłączony
ACST-9900
Button State is pressed
AFR-060
Włączone
AFR-060
Wyłączone
AFR-100
Włączone
AFR-100
Wyłączone
AFR-100
Zmiana poziomu przygaszenia
AGC-200
Włączone
AGC-200
Wyłączone
AGC-200
Zmiana poziomu przygaszenia
AGC-3500
Włączone
AGC-3500
Wyłączone
AGDR-200
Włączone
AGDR-200
Wyłączone
AGDR-200
Zmiana poziomu przygaszenia
AGDR-300
Włączone
AGDR-300
Wyłączone
AGDR-300
Zmiana poziomu przygaszenia
AGDR-3500
Włączone
AGDR-3500
Wyłączone
AGST-8800
Button State is pressed
AGST-8802
Button State is pressed
AILD-250
Włączone
AILD-250
Wyłączone
AILD-250
Zmiana poziomu przygaszenia
AILD-3500
Włączone
AILD-3500
Wyłączone
AKCT-510
Button State is pressed
ALED-003
Włączone
ALED-003
Wyłączone
ALED-2009
Włączone
ALED-2009
Wyłączone
ALED-2009
Zmiana poziomu przygaszenia
ALED-2709
Włączone
ALED-2709
Wyłączone
ALED-2709
Zmiana poziomu przygaszenia
ALED-EC2206
Włączone
ALED-EC2206
Wyłączone
ALED-EC2206
Zmiana poziomu przygaszenia
ALED-G2706
Włączone
ALED-G2706
Wyłączone
ALED-G2706
Zmiana poziomu przygaszenia
ALED-MR2705
Włączone
ALED-MR2705
Wyłączone
ALED-MR2705
Zmiana poziomu przygaszenia
AMST-606
Alarm otwarcia włączony
AMST-606
Alarm otwarcia wyłączony
AMU-500
Włączone
AMU-500
Wyłączone
APA2-2300R
Włączone
APA2-2300R
Wyłączone
APA2-2300R
Button State is pressed
APA3-1500R
Włączone
APA3-1500R
Wyłączone
APA3-1500R
Button State is pressed
APC3-2300R
Włączone
APC3-2300R
Wyłączone
APC3-2300R
Button State is pressed
APCR-2300
Włączone
APCR-2300
Wyłączone
APIR-2150
Czujnik ruchu włączony
APIR-2150
Czujnik ruchu wyłączony
ASUN-650
Zmiana stanu ...
ATMT-502
Unit Channel State is pressed
AWMD-250
Włączone
AWMD-250
Wyłączone
AWMD-250
Zmiana poziomu przygaszenia
AWMR-210
Włączone
AWMR-210
Wyłączone
AWMR-210
Zmiana poziomu przygaszenia
AWMR-230
Włączone
AWMR-230
Wyłączone
AWMR-300
Włączone
AWMR-300
Wyłączone
AWMT-003
Button State is pressed
AWMT-230
Button State is pressed
AWRT-1000
The knob is rotated naar [[value]]
AWRT-1000
The knob has been pressed once
AWRT-1000
The knob has been pressed twice
AWS-3500
Włączone
AWS-3500
Wyłączone
AWST-6000
Czujnik ruchu włączony
AWST-6000
Czujnik ruchu wyłączony
AWST-8800
Button State is pressed
AWST-8802
Button State is pressed
AWST-9000
Button State is pressed
AWST-9000
Button button State is pressed
AYCT-102
Channel Button State is pressed
AYCT-202
Channel is turned State
AYCT-202
State button is pressed
AYCT-202
Channel dim level changed
AYCT-202
Brightness button is pressed
KCT-101
Button State is pressed
KCT-510
Button State is pressed
PA3-1000R
Button State is pressed
PAR-1000
Włączone
PAR-1000
Wyłączone
PIR-2050
Czujnik ruchu włączony
PIR-2050
Czujnik ruchu wyłączony
SUN-500
Zmiana stanu ...
TMT-502
Unit Channel State is pressed
WST-8700
Button State is pressed
WST-8800
Button State is pressed
YC-1000
Włączone
YC-1000
Wyłączone
YC-3500
Włączone
YC-3500
Wyłączone
YC-412
Włączone
YC-412
Wyłączone
YCT-102
Channel Button State is pressed

Oraz...

ABST-604
Alarm nocny włączony
AC-1000
Jest włączone
AC-300N
Jest włączone
AC-3500
Jest włączone
ACC-2300
Jest włączone
ACC-250
Jest włączone
ACC-3500
Jest włączone
ACD-1000
Jest włączone
ACD-200
Jest włączone
ACD-300
Jest włączone
ACD-3500
Jest włączone
ACM-100
Jest włączone
ACM-1000
Jest włączone
ACM-2000
Jest włączone
ACM-2300-HC
Jest włączone
ACM-2300H
Jest włączone
ACM-250
Jest włączone
ACM-250-LD
Jest włączone
ACM-300
Jest włączone
ACM-3000H2
Jest włączone
ACM-3500
Jest włączone
ACM-LV10
Jest włączone
ACM-LV24
Jest włączone
ACST-606
Alarm otwarcia włączony
AFR-060
Jest włączone
AFR-100
Jest włączone
AGC-200
Jest włączone
AGC-3500
Jest włączone
AGDR-200
Jest włączone
AGDR-300
Jest włączone
AGDR-3500
Jest włączone
AILD-250
Jest włączone
AILD-3500
Jest włączone
ALED-003
Jest włączone
ALED-2009
Jest włączone
ALED-2709
Jest włączone
ALED-EC2206
Jest włączone
ALED-G2706
Jest włączone
ALED-MR2705
Jest włączone
AMST-606
Alarm otwarcia włączony
AMU-500
Jest włączone
APA2-2300R
Jest włączone
APA3-1500R
Jest włączone
APC3-2300R
Jest włączone
APCR-2300
Jest włączone
APIR-2150
Czujnik ruchu włączony
ASUN-650
Stan to  ...
AWMD-250
Jest włączone
AWMR-210
Jest włączone
AWMR-230
Jest włączone
AWMR-300
Jest włączone
AWS-3500
Jest włączone
AWST-6000
Czujnik ruchu włączony
PAR-1000
Jest włączone
PIR-2050
Czujnik ruchu włączony
SUN-500
Stan to  ...
YC-1000
Jest włączone
YC-3500
Jest włączone
YC-412
Jest włączone

Wtedy...

AC-1000
Włącz
AC-1000
Wyłącz
AC-1000
Przełącz na wł. lub wył.
AC-300N
Włącz
AC-300N
Wyłącz
AC-300N
Przełącz na wł. lub wył.
AC-3500
Włącz
AC-3500
Wyłącz
AC-3500
Przełącz na wł. lub wył.
ACC-2300
Włącz
ACC-2300
Wyłącz
ACC-2300
Przełącz na wł. lub wył.
ACC-250
Włącz
ACC-250
Wyłącz
ACC-250
Przełącz na wł. lub wył.
ACC-250
Przygaś do %
ACC-250
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ACC-3500
Włącz
ACC-3500
Wyłącz
ACC-3500
Przełącz na wł. lub wył.
ACD-1000
Włącz
ACD-1000
Wyłącz
ACD-1000
Przełącz na wł. lub wył.
ACD-200
Włącz
ACD-200
Wyłącz
ACD-200
Przełącz na wł. lub wył.
ACD-200
Przygaś do %
ACD-200
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ACD-300
Włącz
ACD-300
Wyłącz
ACD-300
Przełącz na wł. lub wył.
ACD-300
Przygaś do %
ACD-300
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ACD-3500
Włącz
ACD-3500
Wyłącz
ACD-3500
Przełącz na wł. lub wył.
ACDB-6600C
Ring the doorbell
ACDB-7000C
Ring the doorbell
ACDB-8000C
Ring the doorbell
ACDB-9000C
Ring the doorbell
ACM-100
Włącz
ACM-100
Wyłącz
ACM-100
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-100
Przygaś do %
ACM-100
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ACM-1000
Włącz
ACM-1000
Wyłącz
ACM-1000
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-2000
Włącz
ACM-2000
Wyłącz
ACM-2000
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-2300-HC
Włącz
ACM-2300-HC
Wyłącz
ACM-2300-HC
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-2300H
Włącz
ACM-2300H
Wyłącz
ACM-2300H
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-250
Włącz
ACM-250
Wyłącz
ACM-250
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-250
Przygaś do %
ACM-250
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ACM-250-LD
Włącz
ACM-250-LD
Wyłącz
ACM-250-LD
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-250-LD
Przygaś do %
ACM-250-LD
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ACM-300
Włącz
ACM-300
Wyłącz
ACM-300
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-300
Przygaś do %
ACM-300
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ACM-3000H2
Włącz
ACM-3000H2
Wyłącz
ACM-3000H2
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-3500
Włącz
ACM-3500
Wyłącz
ACM-3500
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-LV10
Włącz
ACM-LV10
Wyłącz
ACM-LV10
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-LV10
Przygaś do %
ACM-LV10
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ACM-LV24
Włącz
ACM-LV24
Wyłącz
ACM-LV24
Przełącz na wł. lub wył.
ACM-LV24
Przygaś do %
ACM-LV24
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AFR-060
Włącz
AFR-060
Wyłącz
AFR-060
Przełącz na wł. lub wył.
AFR-100
Włącz
AFR-100
Wyłącz
AFR-100
Przełącz na wł. lub wył.
AFR-100
Przygaś do %
AFR-100
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AGC-200
Włącz
AGC-200
Wyłącz
AGC-200
Przełącz na wł. lub wył.
AGC-200
Przygaś do %
AGC-200
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AGC-3500
Włącz
AGC-3500
Wyłącz
AGC-3500
Przełącz na wł. lub wył.
AGDR-200
Włącz
AGDR-200
Wyłącz
AGDR-200
Przełącz na wł. lub wył.
AGDR-200
Przygaś do %
AGDR-200
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AGDR-300
Włącz
AGDR-300
Wyłącz
AGDR-300
Przełącz na wł. lub wył.
AGDR-300
Przygaś do %
AGDR-300
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AGDR-3500
Włącz
AGDR-3500
Wyłącz
AGDR-3500
Przełącz na wł. lub wył.
AILD-250
Włącz
AILD-250
Wyłącz
AILD-250
Przełącz na wł. lub wył.
AILD-250
Przygaś do %
AILD-250
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AILD-3500
Włącz
AILD-3500
Wyłącz
AILD-3500
Przełącz na wł. lub wył.
ALED-003
Włącz
ALED-003
Wyłącz
ALED-003
Przełącz na wł. lub wył.
ALED-2009
Włącz
ALED-2009
Wyłącz
ALED-2009
Przełącz na wł. lub wył.
ALED-2009
Przygaś do %
ALED-2009
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ALED-2709
Włącz
ALED-2709
Wyłącz
ALED-2709
Przełącz na wł. lub wył.
ALED-2709
Przygaś do %
ALED-2709
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ALED-EC2206
Włącz
ALED-EC2206
Wyłącz
ALED-EC2206
Przełącz na wł. lub wył.
ALED-EC2206
Przygaś do %
ALED-EC2206
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ALED-G2706
Włącz
ALED-G2706
Wyłącz
ALED-G2706
Przełącz na wł. lub wył.
ALED-G2706
Przygaś do %
ALED-G2706
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
ALED-MR2705
Włącz
ALED-MR2705
Wyłącz
ALED-MR2705
Przełącz na wł. lub wył.
ALED-MR2705
Przygaś do %
ALED-MR2705
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AMU-500
Włącz
AMU-500
Wyłącz
AMU-500
Przełącz na wł. lub wył.
APA2-2300R
Włącz
APA2-2300R
Wyłącz
APA2-2300R
Przełącz na wł. lub wył.
APA3-1500R
Włącz
APA3-1500R
Wyłącz
APA3-1500R
Przełącz na wł. lub wył.
APC3-2300R
Włącz
APC3-2300R
Wyłącz
APC3-2300R
Przełącz na wł. lub wył.
APCR-2300
Włącz
APCR-2300
Wyłącz
APCR-2300
Przełącz na wł. lub wył.
ASUN-650
Ustaw stan ...
AWMD-250
Włącz
AWMD-250
Wyłącz
AWMD-250
Przełącz na wł. lub wył.
AWMD-250
Przygaś do %
AWMD-250
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AWMR-210
Włącz
AWMR-210
Wyłącz
AWMR-210
Przełącz na wł. lub wył.
AWMR-210
Przygaś do %
AWMR-210
Ustaw względny poziom przygaszenia %
i
Przygaś lub rozjaśnij względem obecnego poziomu przygaszenia urządzenia.
AWMR-230
Włącz
AWMR-230
Wyłącz
AWMR-230
Przełącz na wł. lub wył.
AWMR-300
Włącz
AWMR-300
Wyłącz
AWMR-300
Przełącz na wł. lub wył.
AWS-3500
Włącz
AWS-3500
Wyłącz
AWS-3500
Przełącz na wł. lub wył.
PAR-1000
Włącz
PAR-1000
Wyłącz
PAR-1000
Przełącz na wł. lub wył.
SUN-500
Ustaw stan ...
YC-1000
Włącz
YC-1000
Wyłącz
YC-1000
Przełącz na wł. lub wył.
YC-3500
Włącz
YC-3500
Wyłącz
YC-3500
Przełącz na wł. lub wył.
YC-412
Włącz
YC-412
Wyłącz
YC-412
Przełącz na wł. lub wył.

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Abyśmy mogli rozwiązać Twój problem, skontaktuj się z zespołem pomocy.

Przejdź do strony pomocy Homey

Nowości

Wersja 7.3.2 — Add satellite mode

Zobacz listę zmian

Trust Smart Home nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Zainstaluj Trust Smart Home na

Trust Smart Home zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.

Zainstaluj