Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Led It Be

Adds a screensaver to your Homey that can be configured using flows.
Adds a screensaver to your Homey that can be configured using flows.

Läs mer ›

Flow-kort

Då...

Led It Be
Solid color Color
Led It Be
Flash First color Second color
Led It Be
Stroboscope First color Second color
Led It Be
Lighthouse First color Second color
Led It Be
Searchlight First color Second color
Led It Be
Butterfly First color Second color

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.1.0 — NEW: add platformLocalRequiredFeatures -> prevent install on HP23

Visa ändringslogg

Led It Be

Led It Be är inte kompatibelt med vald Homey.

Led It Be installeras på Homey inom kort.
Installera