Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

KNMI (Netherlands)

Stay up to date on all weather conditions and forecasts.
Stay up to date on all weather conditions and forecasts.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

KNMI
City changed
KNMI
Recap changed
KNMI
Wind direction changed
KNMI
Wind direction in degrees changed
KNMI
Expected changed
KNMI
Sun up changed
KNMI
Sun down changed
KNMI
Exp. recap today changed
KNMI
Exp. wind direction today changed
KNMI
Exp. wind direction in degrees today changed
KNMI
Exp. recap tomorrow changed
KNMI
Exp. wind direction tomorrow changed
KNMI
Exp. wind direction in degrees tomorrow changed
KNMI
Exp. recap day after tomorrow changed
KNMI
Exp. wind direction day after tomorrow changed
KNMI
Exp. wind direction in degrees day after tomorrow changed
KNMI
Weather alarm changed
KNMI
current temp changed
KNMI
feel temp changed
KNMI
Humidity changed
KNMI
Wind speedMS changed
KNMI
wind force changed
KNMI
Wind speed KMH changed
KNMI
Air pressure changed
KNMI
Air pressure MMHG changed
KNMI
Dew point changed
KNMI
Sight changed
KNMI
Exp. max temp today changed
KNMI
Exp. min temp today changed
KNMI
Exp. wind force today changed
KNMI
Exp. wind speed MS today changed
KNMI
Exp. wind speed KMH today changed
KNMI
Exp. precipitation today changed
KNMI
Exp. sunshine today changed
KNMI
Exp. max temp tomorrow changed
KNMI
Exp. min temp tomorrow changed
KNMI
Exp. wind force tomorrow changed
KNMI
Exp. wind speed MS tomorrow changed
KNMI
Exp. wind speed KMH tomorrow changed
KNMI
Exp. precipitation tomorrow changed
KNMI
Exp. sunshine tomorrow changed
KNMI
Exp. max temp day after tomorrow changed
KNMI
Exp. min temp day after tomorrow changed
KNMI
Exp. wind force day after tomorrow changed
KNMI
Exp. wind speed MS day after tomorrow changed
KNMI
Exp. wind speed KMH day after tomorrow changed
KNMI
Exp. precipitation day after tomorrow changed
KNMI
Exp. sunshine day after tomorrow changed
KNMI (Netherlands)
Received new data from KNMI
i
Quite a lot of variables received, current data and forecasts. All received data can be used in conditional and action cards.

Och...

KNMI
It is slightly cloudy or clear ...

Då...

KNMI (Netherlands)
Fetch new data

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 0.1.15 — Added delay for pairing, so Homey can perhaps handle popups like described in the documentation

Visa ändringslogg

KNMI (Netherlands)

KNMI (Netherlands) är inte kompatibelt med vald Homey.

KNMI (Netherlands) installeras på Homey inom kort.
Installera