Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Home Assistant Community

Connect to Home Assistant
Connect to Home Assistant

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Alarm control panel
Alarm has been deactivated
Alarm control panel
Alarm has been triggered
i
This event is triggered every time an alarm is triggered.
Alarm control panel
Alarm has been activated
i
The device alarm is activated the first time an alarm is triggered.
Alarm control panel
Alarm mode changed
Alarm control panel
Alarm state changed
Boiler
Aktiverad
Boiler
Inaktiverad
Boiler
Temperaturen ändrades
Boiler
Måltemperaturen ändrades
Boiler
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Boiler
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Boiler
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Button
Button was pressed
i
Triggers when the button was pressed in Home Assistant.
Button
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Button
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Button
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Camera
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Camera
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Camera
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate
Temperaturen ändrades
Climate
Måltemperaturen ändrades
Climate
Luftfuktigheten ändrades
Climate
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate
Thermostat activity changed
Climate
Thermostat mode changed
Climate
Fan mode changed
Climate
Preset mode changed
Climate
Swing mode changed
Climate
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate & fan
Temperaturen ändrades
Climate & fan
Måltemperaturen ändrades
Climate & fan
Luftfuktigheten ändrades
Climate & fan
Aktiverad
Climate & fan
Inaktiverad
Climate & fan
Dimningsnivå ändrades
Climate & fan
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate & fan
Thermostat activity changed
Climate & fan
Thermostat mode changed
Climate & fan
Fan mode changed
Climate & fan
Preset mode changed
Climate & fan
Swing mode changed
Climate & fan
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate & fan
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Compound
Aktiverad
Compound
Inaktiverad
Compound
Låst
Compound
Olåst
Compound
Dimningsnivå ändrades
Compound
Batterialarmet aktiverat
Compound
Batterialarmet aktiverat
Compound
CO-larmet aktiverades
Compound
CO-larmet inaktiverades
Compound
CO2-larmet på
Compound
CO2-larmet av
Compound
Kontaktalarmet aktiverat
Compound
Kontaktalarmet inaktiverat
Compound
Brandlarmet aktiverat
Compound
Brandlarmet inaktiverat
Compound
Det generiska larmet är aktiverat
Compound
Det generiska larmet är inaktiverat
Compound
Värmelarmet aktiverat
Compound
Värmelarmet inaktiverat
Compound
Rörelselarmet aktiverat
Compound
Rörelselarmet inaktiverat
Compound
PM2.5-larmet aktiverat
Compound
PM2.5-larmet inaktiverat
Compound
Röklarmet aktiverat
Compound
Röklarmet inaktiverat
Compound
Sabotagelarmet aktiverat
Compound
Sabotagelarmet inaktiverat
Compound
Vattenalarmet aktiverat
Compound
Vattenalarmet inaktiverat
Compound
Batterinivån ändrades
Compound
CO-nivån ändrades
Compound
CO2-nivån ändrades
Compound
Den elektriska strömmen ändrades
Compound
Vindriktningen har ändrats
Compound
Vindstyrkan ändrades
Compound
Luftfuktigheten ändrades
Compound
Luminansen ändrades
Compound
Bullret ändrades
Compound
PM2.5-värdet har ändrats
Compound
Strömmen ändrades
Compound
Trycket ändrades
Compound
Regnet ändrades
Compound
Temperaturen ändrades
Compound
Ultraviolettvärdet ändrades
Compound
Spänningen ändrades
Compound
Vattenflödet ändrades
Compound
Vindvinkel ändrad
Compound
Vindstyrkan ändrades
Compound
Gasmätaren ändrades
Compound
Vattenmätaren ändrades
Compound
Elmätaren ändrades
Compound
Regnmätaren ändrades
Compound
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Compound
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Compound
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Custom device
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Custom device
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Custom device
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Fan
Aktiverad
Fan
Inaktiverad
Fan
Dimningsnivå ändrades
Fan
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Fan
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Fan
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Home Assistant Community
A CPU warning has occurred
i
Triggers when the app is consuming too much CPU time.
Home Assistant Community
A memory warning has occurred
i
Triggers when the app is consuming too much memory.
Home Assistant Community
The automation named Automation name has been triggered.
i
Triggers when a automation was triggered. The execution can be filtered by a automation name.
Home Assistant Community
The state of entity Entity has changed.
i
Triggers when the event 'state_changed' was triggered for the entity.
Home Assistant Community
The event named Event has been triggered for entity Entity. Filter by data fields: Field 1 = Value 1 & Field 2 = Value 2 & Field 3 = Value 3
i
Triggers when a event was triggered. The execution can be filtered by a event and entity name.
Home Assistant Community
The script named Script name has been started.
i
Triggers when a script was started. The execution can be filtered by a script name.
Light
Aktiverad
Light
Inaktiverad
Light
Dimningsnivå ändrades
Light
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Light
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Light
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Lock
Låst
Lock
Olåst
Lock
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Lock
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Lock
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Media player
Aktiverad
Media player
Inaktiverad
Media player
Volymen ändrades
Media player
Började spela
Media player
Slutade spela
Media player
Artisten ändrades
Media player
Albumet ändrades
Media player
Spåret ändrades
Media player
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Media player
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Media player
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
Presence alarm has been deactivated
Presence
Presence alarm has been activated
Presence
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
Presence state changed
Scene
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Scene
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Scene
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Scene
Scene was activated
i
Triggers when the scene was activated.
Schedule
Det generiska larmet är aktiverat
Schedule
Det generiska larmet är inaktiverat
Schedule
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Schedule
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Schedule
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Script
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Script
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Script
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Script
Script was started
i
Triggers when a script was started.
Sensor
Batterinivån ändrades
Sensor
CO-nivån ändrades
Sensor
CO2-nivån ändrades
Sensor
Den elektriska strömmen ändrades
Sensor
Vindriktningen har ändrats
Sensor
Vindstyrkan ändrades
Sensor
Luftfuktigheten ändrades
Sensor
Luminansen ändrades
Sensor
Bullret ändrades
Sensor
PM2.5-värdet har ändrats
Sensor
Strömmen ändrades
Sensor
Trycket ändrades
Sensor
Regnet ändrades
Sensor
Temperaturen ändrades
Sensor
Ultraviolettvärdet ändrades
Sensor
Spänningen ändrades
Sensor
Vattenflödet ändrades
Sensor
Vindvinkel ändrad
Sensor
Vindstyrkan ändrades
Sensor
Gasmätaren ändrades
Sensor
Vattenmätaren ändrades
Sensor
Elmätaren ändrades
Sensor
Regnmätaren ändrades
Sensor
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Sensor
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Sensor
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Sensor
Value (text) changed
i
Triggers when the text value changes.
Sensor
Value (numeric) changed
i
Triggers when the numeric value changes.
Switch
Aktiverad
Switch
Inaktiverad
Switch
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Switch
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Switch
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
Timer stopped
Timer
Timer finished
Timer
Timer paused
Timer
Timer restarted
Timer
Timer started
Vacuum cleaner
Aktiverad
Vacuum cleaner
Inaktiverad
Vacuum cleaner
Dimningsnivå ändrades
Vacuum cleaner
Batterinivån ändrades
Vacuum cleaner
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Vacuum cleaner
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Vacuum cleaner
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Vacuum cleaner
State changed
Vacuum cleaner
State (original) changed
Window covering
Stängd
Window covering
Öppen
Window covering
Status ändrades ...
Window covering
Position ändrad
Window covering
Stängd
Window covering
Öppen
Window covering
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Window covering
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Window covering
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type

Och...

Alarm control panel
Alarm is on
Alarm control panel
Alarm mode is Alarm state
Alarm control panel
Alarm state is Alarm state
Boiler
Är på
Boiler
Alarm or switch of capability Capability is on
Boiler
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Boiler
Value (text) of capability Capability is ...
Button
Alarm or switch of capability Capability is on
Button
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Button
Value (text) of capability Capability is ...
Camera
Alarm or switch of capability Capability is on
Camera
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Camera
Value (text) of capability Capability is ...
Climate
Alarm or switch of capability Capability is on
Climate
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Climate
Value (text) of capability Capability is ...
Climate
Thermostat activity is Activity
Climate
Thermostat mode is Thermostat mode
Climate
Specific fan mode is Fan mode
Climate
Preset mode is Preset mode
Climate
Swing mode is Swing mode
Climate & fan
Är på
Climate & fan
Alarm or switch of capability Capability is on
Climate & fan
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Climate & fan
Value (text) of capability Capability is ...
Climate & fan
Thermostat activity is Activity
Climate & fan
Thermostat mode is Thermostat mode
Climate & fan
Specific fan mode is Fan mode
Climate & fan
Preset mode is Preset mode
Climate & fan
Swing mode is Swing mode
Compound
Är på
Compound
Ett lås är låst
Compound
Batterialarmet är på
Compound
CO-larmet är på
Compound
CO2-larmet är på
Compound
Kontaktalarmet är på
Compound
Brandlarmet är på
Compound
Det generiska larmet är på
Compound
Värmelarmet är på
Compound
Rörelselarmet är på
Compound
PM2.5-larmet är på
Compound
Röklarmet är på
Compound
Sabotagelarmet är på
Compound
Vattenalarmet är på
Compound
Alarm or switch of capability Capability is on
Compound
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Compound
Value (text) of capability Capability is ...
Compound
Value (text) is ...
i
The capability measure_generic is checked. If this is not available, then the first text capability found is checked.
Compound
Value (numeric) is higher than ...
i
The capability measure_numeric is checked. If this is not available, then the first numerical capability found is checked.
Custom device
Alarm or switch of capability Capability is on
Custom device
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Custom device
Value (text) of capability Capability is ...
Fan
Är på
Fan
Alarm or switch of capability Capability is on
Fan
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Fan
Value (text) of capability Capability is ...
Light
Är på
Light
Alarm or switch of capability Capability is on
Light
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Light
Value (text) of capability Capability is ...
Lock
Ett lås är låst
Lock
Alarm or switch of capability Capability is on
Lock
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Lock
Value (text) of capability Capability is ...
Media player
Är på
Media player
Spelas
Media player
Alarm or switch of capability Capability is on
Media player
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Media player
Value (text) of capability Capability is ...
Presence
Presence alarm is on
Presence
Alarm or switch of capability Capability is on
Presence
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Presence
Value (text) of capability Capability is ...
Presence
Presence state is ...
Scene
Alarm or switch of capability Capability is on
Scene
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Scene
Value (text) of capability Capability is ...
Schedule
Det generiska larmet är på
Schedule
Alarm or switch of capability Capability is on
Schedule
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Schedule
Value (text) of capability Capability is ...
Script
Alarm or switch of capability Capability is on
Script
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Script
Value (text) of capability Capability is ...
Sensor
Alarm or switch of capability Capability is on
Sensor
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Sensor
Value (text) of capability Capability is ...
Sensor
Value (text) is ...
i
The capability measure_generic is checked. If this is not available, then the first text capability found is checked.
Sensor
Value (numeric) is higher than ...
i
The capability measure_numeric is checked. If this is not available, then the first numerical capability found is checked.
Switch
Är på
Switch
Alarm or switch of capability Capability is on
Switch
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Switch
Value (text) of capability Capability is ...
Timer
Alarm or switch of capability Capability is on
Timer
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Timer
Value (text) of capability Capability is ...
Timer
Timer is running
Vacuum cleaner
Är på
Vacuum cleaner
Alarm or switch of capability Capability is on
Vacuum cleaner
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Vacuum cleaner
Value (text) of capability Capability is ...
Vacuum cleaner
State is State
Vacuum cleaner
State (original) is State
Window covering
Är stängda
Window covering
Status är  ...
Window covering
Är stängd
Window covering
Alarm or switch of capability Capability is on
Window covering
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Window covering
Value (text) of capability Capability is ...

Då...

Alarm control panel
Change to alarm mode Alarm mode.
Boiler
Aktivera
Boiler
stäng av
Boiler
Växla på och av
Boiler
Ställ in temperaturen °C
Boiler
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Boiler
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Boiler
Press the button Button.
Boiler
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Boiler
Set number value of capability Capability to Value.
Boiler
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Boiler
Turn on/off or toggle Switch.
Boiler
Turn off Away mode
Boiler
Turn on Away mode
Boiler
Change to mode Mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Button
Tryck på knappen
Camera
Press the button Button.
Camera
Set number value of capability Capability to Value.
Camera
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Camera
Turn on/off or toggle Switch.
Climate
Ställ in temperaturen °C
Climate
Select thermostat mode Thermostat mode.
Climate
Change to fan mode Fan mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Change to preset mode Preset mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Change to swing mode Swing mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Climate
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Climate
Press the button Button.
Climate
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Climate
Set number value of capability Capability to Value.
Climate
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Climate
Turn on/off or toggle Switch.
Climate & fan
Ställ in temperaturen °C
Climate & fan
Aktivera
Climate & fan
stäng av
Climate & fan
Växla på och av
Climate & fan
Dimma till %
Climate & fan
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Climate & fan
Select thermostat mode Thermostat mode.
Climate & fan
Change to fan mode Fan mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Change to preset mode Preset mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Change to swing mode Swing mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Climate & fan
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Climate & fan
Deactivate the oscillation
Climate & fan
Activate the oscillation
Climate & fan
Use the forward direction
Climate & fan
Use the reverse direction
Climate & fan
Press the button Button.
Climate & fan
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Climate & fan
Set number value of capability Capability to Value.
Climate & fan
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Climate & fan
Turn on/off or toggle Switch.
Compound
Aktivera
Compound
stäng av
Compound
Växla på och av
Compound
Tryck på knappen
Compound
Lås
Compound
Lås upp
Compound
Dimma till %
Compound
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Compound
Press the button Button.
Compound
Turn on/off or toggle Switch.
Compound
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Compound
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Compound
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Custom device
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Custom device
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Custom device
Press the button Button.
Custom device
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Custom device
Set number value of capability Capability to Value.
Custom device
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Custom device
Turn on/off or toggle Switch.
Fan
Aktivera
Fan
stäng av
Fan
Växla på och av
Fan
Dimma till %
Fan
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Fan
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Fan
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Fan
Deactivate the oscillation
Fan
Activate the oscillation
Fan
Use the forward direction
Fan
Use the reverse direction
Fan
Press the button Button.
Fan
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Fan
Set number value of capability Capability to Value.
Fan
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Fan
Turn on/off or toggle Switch.
Home Assistant Community
Call service ... of domain ... with data ...
i
Example for light.turn_on: service=turn_on, domain=light, data={'brightness':100, 'entity_id':'light.entityname'}
Home Assistant Community
Call service Service for entity Entity with data Data
i
Call an entity service using a service/entity autocompletion list.
Home Assistant Community
Send a notification Message with title Title.
Home Assistant Community
Send a notification Message with title Title to service Service with image attachment ... using the Homey-URL.
Home Assistant Community
Send a notification Message with title Title to service Service.
Light
Aktivera
Light
stäng av
Light
Växla på och av
Light
Dimma till %
Light
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Light
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Light
Ställ in en färg ...
Light
Ställ in en slumpvis färg
Light
Ställ in mättnad %
Light
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
Light
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Light
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Light
Press the button Button.
Light
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Light
Set number value of capability Capability to Value.
Light
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Light
Turn on/off or toggle Switch.
Light
Set color to ....
Light
Set color name Light color.
Light
Dim to % with color Light color.
Light
Set light effect Light effect.
Light
Dim to % with hue ° and saturation %.
Light
Dim to % with temperature %.
Light
Set temperature with relative change of %.
i
Set light temperature with respect to the device's current temperature level.
Lock
Lås
Lock
Lås upp
Lock
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Lock
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Lock
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Lock
Open
Media player
Aktivera
Media player
stäng av
Media player
Växla på och av
Media player
Ställ in volymen på %
Media player
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Media player
Vrid upp volymen
Media player
Sänk volymen
Media player
Inaktivera volymen
Media player
Aktivera volymen
Media player
Slå på eller av avstängd volym
Media player
Spela
Media player
Pausa
Media player
Växla spela/pausa
Media player
Nästa
Media player
Föregående
Media player
Blanda på
Media player
Blanda av
Media player
Upprepa ...
Media player
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Media player
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Media player
Press the button Button.
Media player
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Media player
Set number value of capability Capability to Value.
Media player
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Media player
Turn on/off or toggle Switch.
Media player
Change to sound mode Sound mode.
i
The sound mode list it provided by the devie or the HomeAssistand integration.
Media player
Change to media source Media source.
i
The source list it provided by the devie or the HomeAssistand integration and ca include physical inputs like HDMI and apps.
Scene
Tryck på knappen
Scene
Activate scene
Script
Tryck på knappen
Sensor
Press the button Button.
Sensor
Set number value of capability Capability to Value.
Sensor
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Sensor
Turn on/off or toggle Switch.
Switch
Aktivera
Switch
stäng av
Switch
Växla på och av
Switch
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Switch
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Switch
Press the button Button.
Switch
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Switch
Set number value of capability Capability to Value.
Switch
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Switch
Turn on/off or toggle Switch.
Timer
Finish
Timer
Pause
Timer
Start
Timer
Start with duration Hours hours, Minutes minutes, Seconds seconds
Timer
Stop
Vacuum cleaner
Aktivera
Vacuum cleaner
stäng av
Vacuum cleaner
Växla på och av
Vacuum cleaner
Dimma till %
Vacuum cleaner
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Vacuum cleaner
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Vacuum cleaner
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Vacuum cleaner
Press the button Button.
Vacuum cleaner
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Vacuum cleaner
Set number value of capability Capability to Value.
Vacuum cleaner
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Vacuum cleaner
Turn on/off or toggle Switch.
Vacuum cleaner
Spot clean-up
Vacuum cleaner
Locate
Vacuum cleaner
Pause
Vacuum cleaner
Return to base
Vacuum cleaner
Select the fan speed Fan speed.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Vacuum cleaner
Start
Vacuum cleaner
Stop
Window covering
Stäng
Window covering
Öppna
Window covering
Växla mellan öppen eller stängd
Window covering
Ställ in status ...
Window covering
Ställ in positionen till %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.