Tidlig tilgang til Homey Pro (Early 2023) er nå tilgjengelig

Home Assistant Community

Connect to Home Assistant
Connect to Home Assistant

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Alarm control panel
Alarm has been deactivated
Alarm control panel
Alarm has been triggered
i
This event is triggered every time an alarm is triggered.
Alarm control panel
Alarm has been activated
i
The device alarm is activated the first time an alarm is triggered.
Alarm control panel
Alarm mode changed
Alarm control panel
Alarm state changed
Boiler
Slått på
Boiler
Slått av
Boiler
Temperaturen ble endret
Boiler
Ønsket temperatur ble endret
Boiler
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Boiler
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Boiler
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Button
Button was pressed
i
Triggers when the button was pressed in Home Assistant.
Button
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Button
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Button
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Camera
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Camera
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Camera
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate
Temperaturen ble endret
Climate
Ønsket temperatur ble endret
Climate
Luftfuktigheten ble endret
Climate
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate
Thermostat activity changed
Climate
Thermostat mode changed
Climate
Fan mode changed
Climate
Preset mode changed
Climate
Swing mode changed
Climate
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate & fan
Temperaturen ble endret
Climate & fan
Ønsket temperatur ble endret
Climate & fan
Luftfuktigheten ble endret
Climate & fan
Slått på
Climate & fan
Slått av
Climate & fan
Dempingsnivå ble endret
Climate & fan
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate & fan
Thermostat activity changed
Climate & fan
Thermostat mode changed
Climate & fan
Fan mode changed
Climate & fan
Preset mode changed
Climate & fan
Swing mode changed
Climate & fan
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Climate & fan
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Compound
Slått på
Compound
Slått av
Compound
Låst
Compound
Ulåst
Compound
Dempingsnivå ble endret
Compound
Batterialarmen er aktivert
Compound
Batterialarmen er deaktivert
Compound
CO-alarmen aktivert
Compound
CO-alarmen deaktivert
Compound
CO2-alarmen er aktivert
Compound
CO2-alarmen er deaktivert
Compound
Kontaktalarmen aktivert
Compound
Kontaktalarmen deaktivert
Compound
Brannalarmen aktivert
Compound
Brannalarmen deaktivert
Compound
Den generelle alarmen er aktivert
Compound
Den generelle alarmen er deaktivert
Compound
Varmealarmen aktivert
Compound
Varmealarmen deaktivert
Compound
Bevegelsesalarmen aktivert
Compound
Bevegelsesalarmen deaktivert
Compound
PM2.5-alarmen aktivert
Compound
PM2.5-alarmen deaktivert
Compound
Røykalarmen er aktivert
Compound
Røykalarmen er deaktivert
Compound
Sabotasjealarmen aktivert
Compound
Sabotasjealarmen deaktivert
Compound
Vannalarmen aktivert
Compound
Vannalarmen deaktivert
Compound
Batterinivået ble endret
Compound
CO-nivået ble endret
Compound
CO2-nivet ble endret
Compound
Den elektriska strømmen ble endret
Compound
Vindretningen er endret
Compound
Vindstyrken ble endret
Compound
Luftfuktigheten ble endret
Compound
Luminansen ble endret
Compound
Støyen ble endret
Compound
PM2.5-verdien er endret
Compound
Strømmen ble endret
Compound
Trykket ble endret
Compound
Regnet ble endret
Compound
Temperaturen ble endret
Compound
Ultrafiolettverdien ble endret
Compound
Spenningen ble endret
Compound
Vannstrømmen ble endret
Compound
Vindvinkel er endret
Compound
Vindstyrken ble endret
Compound
Gassmåleren ble endret
Compound
Vannmåleren ble endret
Compound
Strømmåleren ble endret
Compound
Regnmåleren ble endret
Compound
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Compound
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Compound
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Custom device
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Custom device
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Custom device
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Fan
Slått på
Fan
Slått av
Fan
Dempingsnivå ble endret
Fan
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Fan
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Fan
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Home Assistant Community
A CPU warning has occurred
i
Triggers when the app is consuming too much CPU time.
Home Assistant Community
A memory warning has occurred
i
Triggers when the app is consuming too much memory.
Home Assistant Community
The automation named Automation name has been triggered.
i
Triggers when a automation was triggered. The execution can be filtered by a automation name.
Home Assistant Community
The event named Event has been triggered for entity Entity. Filter by data fields: Field 1 = Value 1 & Field 2 = Value 2 & Field 3 = Value 3
i
Triggers when a event was triggered. The execution can be filtered by a event and entity name.
Home Assistant Community
The script named Script name has been started.
i
Triggers when a script was started. The execution can be filtered by a script name.
Light
Slått på
Light
Slått av
Light
Dempingsnivå ble endret
Light
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Light
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Light
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Lock
Låst
Lock
Ulåst
Lock
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Lock
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Lock
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Media player
Slått på
Media player
Slått av
Media player
Volumet ble endret
Media player
Startet spilling
Media player
Stanset spilling
Media player
Artisten ble endret
Media player
Albumet ble endret
Media player
Sporet ble endret
Media player
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Media player
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Media player
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
Presence alarm has been deactivated
Presence
Presence alarm has been activated
Presence
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Presence
Presence state changed
Scene
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Scene
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Scene
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Scene
Scene was activated
i
Triggers when the scene was activated.
Schedule
Den generelle alarmen er aktivert
Schedule
Den generelle alarmen er deaktivert
Schedule
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Schedule
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Schedule
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Script
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Script
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Script
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Script
Script was started
i
Triggers when a script was started.
Sensor
Batterinivået ble endret
Sensor
CO-nivået ble endret
Sensor
CO2-nivet ble endret
Sensor
Den elektriska strømmen ble endret
Sensor
Vindretningen er endret
Sensor
Vindstyrken ble endret
Sensor
Luftfuktigheten ble endret
Sensor
Luminansen ble endret
Sensor
Støyen ble endret
Sensor
PM2.5-verdien er endret
Sensor
Strømmen ble endret
Sensor
Trykket ble endret
Sensor
Regnet ble endret
Sensor
Temperaturen ble endret
Sensor
Ultrafiolettverdien ble endret
Sensor
Spenningen ble endret
Sensor
Vannstrømmen ble endret
Sensor
Vindvinkel er endret
Sensor
Vindstyrken ble endret
Sensor
Gassmåleren ble endret
Sensor
Vannmåleren ble endret
Sensor
Strømmåleren ble endret
Sensor
Regnmåleren ble endret
Sensor
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Sensor
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Sensor
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Sensor
Value (text) changed
i
Triggers when the text value changes.
Sensor
Value (numeric) changed
i
Triggers when the numeric value changes.
Switch
Slått på
Switch
Slått av
Switch
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Switch
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Switch
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Timer
Timer stopped
Timer
Timer finished
Timer
Timer paused
Timer
Timer restarted
Timer
Timer started
Vacuum cleaner
Slått på
Vacuum cleaner
Slått av
Vacuum cleaner
Dempingsnivå ble endret
Vacuum cleaner
Batterinivået ble endret
Vacuum cleaner
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Vacuum cleaner
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Vacuum cleaner
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Vacuum cleaner
State changed
Vacuum cleaner
State (original) changed
Window covering
Lukket
Window covering
Åpen
Window covering
Status ble endret ...
Window covering
Posisjon endret
Window covering
Lukket
Window covering
Åpnet
Window covering
Value of capability Capability changed
i
Triggers when the value of capability [[capability]] changes. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Window covering
The alarm of capability or switch Capability turned off
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type
Window covering
The alarm of capability or switch Capability turned on
i
Triggers when the alarm of capability or switch [[capability]] turned on. Select one of the capabilities defined in compound definition and use the result token of the corresponding type

Og …

Alarm control panel
Alarm is on
Alarm control panel
Alarm mode is Alarm state
Alarm control panel
Alarm state is Alarm state
Boiler
Er slått på
Boiler
Alarm or switch of capability Capability is on
Boiler
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Boiler
Value (text) of capability Capability is ...
Button
Alarm or switch of capability Capability is on
Button
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Button
Value (text) of capability Capability is ...
Camera
Alarm or switch of capability Capability is on
Camera
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Camera
Value (text) of capability Capability is ...
Climate
Alarm or switch of capability Capability is on
Climate
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Climate
Value (text) of capability Capability is ...
Climate
Thermostat activity is Activity
Climate
Thermostat mode is Thermostat mode
Climate
Specific fan mode is Fan mode
Climate
Preset mode is Preset mode
Climate
Swing mode is Swing mode
Climate & fan
Er slått på
Climate & fan
Alarm or switch of capability Capability is on
Climate & fan
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Climate & fan
Value (text) of capability Capability is ...
Climate & fan
Thermostat activity is Activity
Climate & fan
Thermostat mode is Thermostat mode
Climate & fan
Specific fan mode is Fan mode
Climate & fan
Preset mode is Preset mode
Climate & fan
Swing mode is Swing mode
Compound
Er slått på
Compound
En lås er låst
Compound
Batterialarmen er på
Compound
CO-alarmen er på
Compound
CO2-alarmen er på
Compound
Kontaktalarmen er på
Compound
Brannalarmen er på
Compound
Den generelle alarmen er på
Compound
Varmealarmen er på
Compound
Bevegelsesalarmen er på
Compound
PM2.5-alarmen er på
Compound
Røykalarmen er på
Compound
Sabotasjealarmen er på
Compound
Vannalarmen er på
Compound
Alarm or switch of capability Capability is on
Compound
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Compound
Value (text) of capability Capability is ...
Compound
Value (text) is ...
i
The capability measure_generic is checked. If this is not available, then the first text capability found is checked.
Compound
Value (numeric) is higher than ...
i
The capability measure_numeric is checked. If this is not available, then the first numerical capability found is checked.
Custom device
Alarm or switch of capability Capability is on
Custom device
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Custom device
Value (text) of capability Capability is ...
Fan
Er slått på
Fan
Alarm or switch of capability Capability is on
Fan
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Fan
Value (text) of capability Capability is ...
Light
Er slått på
Light
Alarm or switch of capability Capability is on
Light
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Light
Value (text) of capability Capability is ...
Lock
En lås er låst
Lock
Alarm or switch of capability Capability is on
Lock
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Lock
Value (text) of capability Capability is ...
Media player
Er slått på
Media player
Avspilles
Media player
Alarm or switch of capability Capability is on
Media player
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Media player
Value (text) of capability Capability is ...
Presence
Presence alarm is on
Presence
Alarm or switch of capability Capability is on
Presence
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Presence
Value (text) of capability Capability is ...
Presence
Presence state is ...
Scene
Alarm or switch of capability Capability is on
Scene
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Scene
Value (text) of capability Capability is ...
Schedule
Den generelle alarmen er på
Schedule
Alarm or switch of capability Capability is on
Schedule
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Schedule
Value (text) of capability Capability is ...
Script
Alarm or switch of capability Capability is on
Script
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Script
Value (text) of capability Capability is ...
Sensor
Alarm or switch of capability Capability is on
Sensor
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Sensor
Value (text) of capability Capability is ...
Sensor
Value (text) is ...
i
The capability measure_generic is checked. If this is not available, then the first text capability found is checked.
Sensor
Value (numeric) is higher than ...
i
The capability measure_numeric is checked. If this is not available, then the first numerical capability found is checked.
Switch
Er slått på
Switch
Alarm or switch of capability Capability is on
Switch
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Switch
Value (text) of capability Capability is ...
Timer
Alarm or switch of capability Capability is on
Timer
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Timer
Value (text) of capability Capability is ...
Timer
Timer is running
Vacuum cleaner
Er slått på
Vacuum cleaner
Alarm or switch of capability Capability is on
Vacuum cleaner
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Vacuum cleaner
Value (text) of capability Capability is ...
Vacuum cleaner
State is State
Vacuum cleaner
State (original) is State
Window covering
Er lukket
Window covering
Status er  ...
Window covering
Er lukket
Window covering
Alarm or switch of capability Capability is on
Window covering
Value (number) of capability Capability is higher than ...
Window covering
Value (text) of capability Capability is ...

Så …

Alarm control panel
Change to alarm mode Alarm mode.
Boiler
Slå på
Boiler
Slå av
Boiler
Veksle mellom på og av
Boiler
Innstill temperaturen °C
Boiler
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Boiler
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Boiler
Press the button Button.
Boiler
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Boiler
Set number value of capability Capability to Value.
Boiler
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Boiler
Turn on/off or toggle Switch.
Boiler
Turn off Away mode
Boiler
Turn on Away mode
Boiler
Change to mode Mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Button
Trykk på knappen
Camera
Press the button Button.
Camera
Set number value of capability Capability to Value.
Camera
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Camera
Turn on/off or toggle Switch.
Climate
Innstill temperaturen °C
Climate
Select thermostat mode Thermostat mode.
Climate
Change to fan mode Fan mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Change to preset mode Preset mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Change to swing mode Swing mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Climate
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Climate
Press the button Button.
Climate
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Climate
Set number value of capability Capability to Value.
Climate
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Climate
Turn on/off or toggle Switch.
Climate & fan
Innstill temperaturen °C
Climate & fan
Slå på
Climate & fan
Slå av
Climate & fan
Veksle mellom på og av
Climate & fan
Demp til %
Climate & fan
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Climate & fan
Select thermostat mode Thermostat mode.
Climate & fan
Change to fan mode Fan mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Change to preset mode Preset mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Change to swing mode Swing mode.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Climate & fan
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Climate & fan
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Climate & fan
Deactivate the oscillation
Climate & fan
Activate the oscillation
Climate & fan
Use the forward direction
Climate & fan
Use the reverse direction
Climate & fan
Press the button Button.
Climate & fan
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Climate & fan
Set number value of capability Capability to Value.
Climate & fan
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Climate & fan
Turn on/off or toggle Switch.
Compound
Slå på
Compound
Slå av
Compound
Veksle mellom på og av
Compound
Trykk på knappen
Compound
Lås
Compound
Lås opp
Compound
Demp til %
Compound
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Compound
Press the button Button.
Compound
Turn on/off or toggle Switch.
Compound
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Compound
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Compound
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Custom device
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Custom device
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Custom device
Press the button Button.
Custom device
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Custom device
Set number value of capability Capability to Value.
Custom device
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Custom device
Turn on/off or toggle Switch.
Fan
Slå på
Fan
Slå av
Fan
Veksle mellom på og av
Fan
Demp til %
Fan
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Fan
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Fan
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Fan
Deactivate the oscillation
Fan
Activate the oscillation
Fan
Use the forward direction
Fan
Use the reverse direction
Fan
Press the button Button.
Fan
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Fan
Set number value of capability Capability to Value.
Fan
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Fan
Turn on/off or toggle Switch.
Home Assistant Community
Call service ... of domain ... with data ...
i
Example for light.turn_on: service=turn_on, domain=light, data={'brightness':100, 'entity_id':'light.entityname'}
Home Assistant Community
Call service Service for entity Entity with data Data
i
Call an entity service using a service/entity autocompletion list.
Home Assistant Community
Send a notification Message with title Title.
Home Assistant Community
Send a notification Message with title Title to service Service with image attachment ... using the Homey-URL.
Home Assistant Community
Send a notification Message with title Title to service Service.
Light
Slå på
Light
Slå av
Light
Veksle mellom på og av
Light
Demp til %
Light
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Light
Innstill fargetone °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
Light
Innstill fargetone ...
Light
Innstill en tilfeldig farge
Light
Innstill metningen %
Light
Innstill en temperatur %
i
Justerer lystemperaturen. En høyere verdi gir en varmere farge.
Light
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Light
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Light
Press the button Button.
Light
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Light
Set number value of capability Capability to Value.
Light
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Light
Turn on/off or toggle Switch.
Light
Set color to ....
Light
Set color name Light color.
Light
Dim to % with color Light color.
Light
Set light effect Light effect.
Light
Dim to % with hue ° and saturation %.
Light
Dim to % with temperature %.
Light
Set temperature with relative change of %.
i
Set light temperature with respect to the device's current temperature level.
Lock
Lås
Lock
Lås opp
Lock
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Lock
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Lock
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Lock
Open
Media player
Slå på
Media player
Slå av
Media player
Veksle mellom på og av
Media player
Sett volumet til %
Media player
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Media player
Skru opp volumet
Media player
Senk volumet
Media player
Demp volumet
Media player
Opphev demping av volum
Media player
Slå dempet volum på eller av
Media player
Spill av
Media player
Pause
Media player
Veksle mellom avspilling/pause
Media player
Neste
Media player
Forrige
Media player
Tilfeldig rekkefølge på
Media player
Tilfeldig rekkefølge av
Media player
Gjenta ...
Media player
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Media player
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Media player
Press the button Button.
Media player
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Media player
Set number value of capability Capability to Value.
Media player
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Media player
Turn on/off or toggle Switch.
Media player
Change to sound mode Sound mode.
i
The sound mode list it provided by the devie or the HomeAssistand integration.
Media player
Change to media source Media source.
i
The source list it provided by the devie or the HomeAssistand integration and ca include physical inputs like HDMI and apps.
Scene
Trykk på knappen
Scene
Activate scene
Script
Trykk på knappen
Sensor
Press the button Button.
Sensor
Set number value of capability Capability to Value.
Sensor
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Sensor
Turn on/off or toggle Switch.
Switch
Slå på
Switch
Slå av
Switch
Veksle mellom på og av
Switch
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Switch
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Switch
Press the button Button.
Switch
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Switch
Set number value of capability Capability to Value.
Switch
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Switch
Turn on/off or toggle Switch.
Timer
Finish
Timer
Pause
Timer
Start
Timer
Start with duration Hours hours, Minutes minutes, Seconds seconds
Timer
Stop
Vacuum cleaner
Slå på
Vacuum cleaner
Slå av
Vacuum cleaner
Veksle mellom på og av
Vacuum cleaner
Demp til %
Vacuum cleaner
Innstill relativt dempingsnivå %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
Vacuum cleaner
Apply dynamic scene
i
Apply the previously created scene and restore the saved properties of the entities. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be restored, for other devices, only the main entity will be restored.
Vacuum cleaner
Create dynamic scene
i
Create dynamic scene in HomeAssistant. The current properties of the entity will be captured into the scene. This state can be later restored by calling the scene. For 'Custom and Compound devices', the properties of all added entities will be captured. For other devices, only the main entity will be captured.
Vacuum cleaner
Press the button Button.
Vacuum cleaner
Update device data
i
Updates the device data with the current entity data including conversion.
Vacuum cleaner
Set number value of capability Capability to Value.
Vacuum cleaner
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Vacuum cleaner
Turn on/off or toggle Switch.
Vacuum cleaner
Spot clean-up
Vacuum cleaner
Locate
Vacuum cleaner
Pause
Vacuum cleaner
Return to base
Vacuum cleaner
Select the fan speed Fan speed.
i
The list is provided by the device or the HomeAssistand integration.
Vacuum cleaner
Start
Vacuum cleaner
Stop
Window covering
Lukk
Window covering
Åpne
Window covering
Veksle mellom åpen og lukket
Window covering
Innstill status ...
Window covering
Innstill posisjonen til %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
Window covering
Lukk
Window covering
Åpne
Window covering
Veksle mellom åpen og lukket
Window covering
Set number value of capability Capability to Value.
Window covering
Select entity option Value of capability Capability.
i
This option is applicable to 'select.' entities.
Window covering
Turn on/off or toggle Switch.

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren via Homey-fellesskapsforum.

Nyheter

Versjon 1.5.20 — Fixed 'triggered' state for alarm panel device.

Vis endringslogg