Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Homematic

Connect Homematic with Homey
Connect Homematic with Homey

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

HM-CC-RT-DN
Måltemperaturen ändrades
HM-CC-RT-DN
Temperaturen ändrades
HM-CC-RT-DN
Batterialarmet aktiverat
HM-CC-RT-DN
Batterialarmet aktiverat
HM-OU-LED16
Button Button Press Type Event
HM-PB-2-FM
Button Button Press Type Event
HM-PB-2-WM55-2
Button Button Press Type Event
HM-PB-4-WM
Button Button Press Type Event
HM-PB-6-WM55
Button Button Press Type Event
HM-PBI-4-FM
Button Button Press Type Event
HM-RC-4
Button Button Press Type Event
HM-RC-4-2
Button Button Press Type Event
HM-RC-4-3
Button Button Press Type Event
HM-RC-8
Button Button Press Type Event
HM-RC-Key4-2
Button Button Press Type Event
HM-RC-Key4-3
Button Button Press Type Event
HM-RC-Sec4-3
Button Button Press Type Event
HM-Sec-RHS
Handle state changed: State
HM-Sec-WDS
Water state changed: Water State
HM-Sen-DB-PCB
Button Button Press Type Event
HM-Sen-MDIR-WM55
Button Button Press Type Event
HM-Sen-RD-O
Aktiverad
HM-Sen-RD-O
Inaktiverad
HM-Sen-RD-O
Rain start
HM-Sen-RD-O
Rain stop
HM-SwI-3-FM
Button 1 Pressed
HM-SwI-3-FM
Button 2 Pressed
HM-SwI-3-FM
Button 3 Pressed
HM-TC-IT-WM-W-EU
Måltemperaturen ändrades
HM-TC-IT-WM-W-EU
Temperaturen ändrades
HM-TC-IT-WM-W-EU
Batterialarmet aktiverat
HM-TC-IT-WM-W-EU
Batterialarmet aktiverat
HM-TC-IT-WM-W-EU
Luftfuktigheten ändrades
HmIP-BDT
Button Button Press Type Event
HmIP-BRA
Button Button Press Type Event
HmIP-BRC2
Button Button Press Type Event
HmIP-BROLL
Button Button Press Type Event
HmIP-BSM
Button Button Press Type Event
HmIP-BWTH
Måltemperaturen ändrades
HmIP-BWTH
Temperaturen ändrades
HmIP-BWTH
Luftfuktigheten ändrades
HMIP-eTRV
Måltemperaturen ändrades
HMIP-eTRV
Temperaturen ändrades
HmIP-eTRV-2
Måltemperaturen ändrades
HmIP-eTRV-2
Temperaturen ändrades
HmIP-eTRV-B
Måltemperaturen ändrades
HmIP-eTRV-B
Temperaturen ändrades
HmIP-eTRV-C
Måltemperaturen ändrades
HmIP-eTRV-C
Temperaturen ändrades
HmIP-FBL
Button Button Press Type Event
HmIP-FROLL
Button Button Press Type Event
HmIP-RC8
Button Button Press Type Event
HmIP-SLO
Current Illuminance changed
HmIP-SLO
Average Illuminance changed
HmIP-SLO
Highest Illuminance changed
HmIP-SLO
Lowest Illuminance changed
HmIP-SMI55
Button Button Press Type Event
HmIP-SRH
Handle state changed: State
HmIP-STE2-PCB
Temperaturen ändrades
HmIP-STH
Måltemperaturen ändrades
HmIP-STH
Temperaturen ändrades
HmIP-STH
Luftfuktigheten ändrades
HmIP-STHD
Måltemperaturen ändrades
HmIP-STHD
Temperaturen ändrades
HmIP-STHD
Luftfuktigheten ändrades
HmIP-STHO
Temperaturen ändrades
HmIP-STHO
Luftfuktigheten ändrades
HmIP-SWSD
Alarm state changed: State
HMIP-WRC2
Button Button Press Type Event
HmIP-WRC6
Button Button Press Type Event
HMIP-WTH
Måltemperaturen ändrades
HMIP-WTH
Temperaturen ändrades
HMIP-WTH
Luftfuktigheten ändrades

Och...

HM-CC-RT-DN
Batterialarmet är på
HM-Sen-RD-O
Är på
HM-TC-IT-WM-W-EU
Batterialarmet är på

Då...

HM-CC-RT-DN
Ställ in temperaturen °C
HM-OU-LED16
Set LED Status: LED Status
HM-PB-4-WM
Tryck på knappen
HM-Sec-Sir-WM
Arm state: Alarm Status
HM-Sen-RD-O
Aktivera
HM-Sen-RD-O
stäng av
HM-Sen-RD-O
Växla på och av
HM-TC-IT-WM-W-EU
Ställ in temperaturen °C
HmIP-BWTH
Ställ in temperaturen °C
HMIP-eTRV
Ställ in temperaturen °C
HMIP-eTRV
Set Week Profile: Week Profile
HMIP-eTRV
Set Mode: Mode
HmIP-eTRV-2
Ställ in temperaturen °C
HmIP-eTRV-2
Set Week Profile: Week Profile
HmIP-eTRV-2
Set Mode: Mode
HmIP-eTRV-B
Ställ in temperaturen °C
HmIP-eTRV-B
Set Week Profile: Week Profile
HmIP-eTRV-B
Set Mode: Mode
HmIP-eTRV-C
Ställ in temperaturen °C
HmIP-eTRV-C
Set Week Profile: Week Profile
HmIP-eTRV-C
Set Mode: Mode
HmIP-MOD-HO
Set Ventialition
HmIP-STH
Ställ in temperaturen °C
HmIP-STHD
Ställ in temperaturen °C
HMIP-WTH
Ställ in temperaturen °C

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren via Homey Community Forum.

Vad är nytt?

Version 0.19.1 — Fix errors in HmIP-BDT and HmIP-FDT and fix api.

Visa ändringslogg

Homematic

Homematic är inte kompatibelt med vald Homey.

Homematic installeras på Homey inom kort.
Installera