Bli med på vår bursdagsfeiring. Kun denne uken er hver 10. Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Homematic

Connect Homematic with Homey
Connect Homematic with Homey

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

HM-CC-RT-DN
Ønsket temperatur ble endret
HM-CC-RT-DN
Temperaturen ble endret
HM-CC-RT-DN
Batterialarmen er aktivert
HM-CC-RT-DN
Batterialarmen er deaktivert
HM-OU-LED16
Button Button Press Type Event
HM-PB-2-FM
Button Button Press Type Event
HM-PB-2-WM55-2
Button Button Press Type Event
HM-PB-4-WM
Button Button Press Type Event
HM-PB-6-WM55
Button Button Press Type Event
HM-PBI-4-FM
Button Button Press Type Event
HM-RC-4
Button Button Press Type Event
HM-RC-4-2
Button Button Press Type Event
HM-RC-4-3
Button Button Press Type Event
HM-RC-8
Button Button Press Type Event
HM-RC-Key4-2
Button Button Press Type Event
HM-RC-Key4-3
Button Button Press Type Event
HM-RC-Sec4-3
Button Button Press Type Event
HM-Sec-RHS
Handle state changed: State
HM-Sec-WDS
Water state changed: Water State
HM-Sen-DB-PCB
Button Button Press Type Event
HM-Sen-MDIR-WM55
Button Button Press Type Event
HM-Sen-RD-O
Slått på
HM-Sen-RD-O
Slått av
HM-Sen-RD-O
Rain start
HM-Sen-RD-O
Rain stop
HM-SwI-3-FM
Button 1 Pressed
HM-SwI-3-FM
Button 2 Pressed
HM-SwI-3-FM
Button 3 Pressed
HM-TC-IT-WM-W-EU
Ønsket temperatur ble endret
HM-TC-IT-WM-W-EU
Temperaturen ble endret
HM-TC-IT-WM-W-EU
Batterialarmen er aktivert
HM-TC-IT-WM-W-EU
Batterialarmen er deaktivert
HM-TC-IT-WM-W-EU
Luftfuktigheten ble endret
HmIP-BDT
Button Button Press Type Event
HmIP-BRA
Button Button Press Type Event
HmIP-BRC2
Button Button Press Type Event
HmIP-BROLL
Button Button Press Type Event
HmIP-BSM
Button Button Press Type Event
HmIP-BWTH
Ønsket temperatur ble endret
HmIP-BWTH
Temperaturen ble endret
HmIP-BWTH
Luftfuktigheten ble endret
HMIP-eTRV
Ønsket temperatur ble endret
HMIP-eTRV
Temperaturen ble endret
HmIP-eTRV-2
Ønsket temperatur ble endret
HmIP-eTRV-2
Temperaturen ble endret
HmIP-eTRV-B
Ønsket temperatur ble endret
HmIP-eTRV-B
Temperaturen ble endret
HmIP-eTRV-C
Ønsket temperatur ble endret
HmIP-eTRV-C
Temperaturen ble endret
HmIP-FBL
Button Button Press Type Event
HmIP-FROLL
Button Button Press Type Event
HmIP-RC8
Button Button Press Type Event
HmIP-SLO
Current Illuminance changed
HmIP-SLO
Average Illuminance changed
HmIP-SLO
Highest Illuminance changed
HmIP-SLO
Lowest Illuminance changed
HmIP-SMI55
Button Button Press Type Event
HmIP-SRH
Handle state changed: State
HmIP-STE2-PCB
Temperaturen ble endret
HmIP-STH
Ønsket temperatur ble endret
HmIP-STH
Temperaturen ble endret
HmIP-STH
Luftfuktigheten ble endret
HmIP-STHD
Ønsket temperatur ble endret
HmIP-STHD
Temperaturen ble endret
HmIP-STHD
Luftfuktigheten ble endret
HmIP-STHO
Temperaturen ble endret
HmIP-STHO
Luftfuktigheten ble endret
HmIP-SWSD
Alarm state changed: State
HMIP-WRC2
Button Button Press Type Event
HmIP-WRC6
Button Button Press Type Event
HMIP-WTH
Ønsket temperatur ble endret
HMIP-WTH
Temperaturen ble endret
HMIP-WTH
Luftfuktigheten ble endret

Og …

HM-CC-RT-DN
Batterialarmen er på
HM-Sen-RD-O
Er slått på
HM-TC-IT-WM-W-EU
Batterialarmen er på

Så …

HM-CC-RT-DN
Innstill temperaturen °C
HM-OU-LED16
Set LED Status: LED Status
HM-PB-4-WM
Trykk på knappen
HM-Sec-Sir-WM
Arm state: Alarm Status
HM-Sen-RD-O
Slå på
HM-Sen-RD-O
Slå av
HM-Sen-RD-O
Veksle mellom på og av
HM-TC-IT-WM-W-EU
Innstill temperaturen °C
HmIP-BWTH
Innstill temperaturen °C
HMIP-eTRV
Innstill temperaturen °C
HMIP-eTRV
Set Week Profile: Week Profile
HMIP-eTRV
Set Mode: Mode
HmIP-eTRV-2
Innstill temperaturen °C
HmIP-eTRV-2
Set Week Profile: Week Profile
HmIP-eTRV-2
Set Mode: Mode
HmIP-eTRV-B
Innstill temperaturen °C
HmIP-eTRV-B
Set Week Profile: Week Profile
HmIP-eTRV-B
Set Mode: Mode
HmIP-eTRV-C
Innstill temperaturen °C
HmIP-eTRV-C
Set Week Profile: Week Profile
HmIP-eTRV-C
Set Mode: Mode
HmIP-MOD-HO
Set Ventialition
HmIP-STH
Innstill temperaturen °C
HmIP-STHD
Innstill temperaturen °C
HMIP-WTH
Innstill temperaturen °C

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren via Homey-fellesskapsforum.

Nyheter

Versjon 0.19.1 — Fix errors in HmIP-BDT and HmIP-FDT and fix api.

Vis endringslogg

Homematic

Homematic er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Homematic vil straks installeres på Homey.
Installer