Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Bose Devices

Automate your Bose devices
Automate your Bose devices

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Soundtouch Device
Aktiverad
Soundtouch Device
Inaktiverad
Soundtouch Device
Började spela
Soundtouch Device
Slutade spela
Soundtouch Device
Artisten ändrades
Soundtouch Device
Albumet ändrades
Soundtouch Device
Spåret ändrades
Soundtouch Device
Volymen ändrades
Soundtouch Device
Playback Started
Soundtouch Device
Playback Stopped
Soundtouch Device
Muted
Soundtouch Device
Unmuted
Soundtouch Device
New Artwork
Soundtouch Device
New Bass Level
Soundtouch Device
New Preset Playing
Soundtouch Device
New Source Active
Soundtouch Device
Favorite started playing
Soundtouch Device
Not playing favorites anymore
Soundtouch Device
Has joined a Zone
Soundtouch Device
Has left a Zone

Och...

Soundtouch Device
Är på
Soundtouch Device
Spelas
Soundtouch Device
It is muted
Soundtouch Device
Is playing favorite
Soundtouch Device
Source Source is selected
Soundtouch Device
Is master of zone
Soundtouch Device
Is in a zone
Soundtouch Device
Device is in the zone

Då...

Soundtouch Device
Aktivera
Soundtouch Device
stäng av
Soundtouch Device
Växla på och av
Soundtouch Device
Spela
Soundtouch Device
Pausa
Soundtouch Device
Växla spela/pausa
Soundtouch Device
Nästa
Soundtouch Device
Föregående
Soundtouch Device
Blanda på
Soundtouch Device
Blanda av
Soundtouch Device
Upprepa ...
Soundtouch Device
Ställ in volymen på %
Soundtouch Device
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Soundtouch Device
Inaktivera volymen
Soundtouch Device
Aktivera volymen
Soundtouch Device
Slå på eller av avstängd volym
Soundtouch Device
Play preset Preset
Soundtouch Device
Set Bass Level to Bass Level
Soundtouch Device
Change source to Source
Soundtouch Device
Send command Command
Soundtouch Device
Create/Add zone with Device
Soundtouch Device
Remove Device from zone
Soundtouch Device
Play notification Soundfile URL (MP3, AAC, HE-AAC, WMA, Vorbis, FLAC or ALAC) with message Message and reason Reason at Volume volume
Soundtouch Device
Restore Previous Playback

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren genom att skicka ett e-postmeddelande.

Vad är nytt?

Version 2.0.12 — Stability fixes for the internal realtime communication handler when devices are removed from Homey

Visa ändringslogg

Bose Devices

Bose Devices är inte kompatibelt med vald Homey.

Bose Devices installeras på Homey inom kort.
Installera