Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

Misol and Ecowitt

Quality environmental monitoring instruments.
Quality environmental monitoring instruments.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

camera
Snapshot ready
Gateway
Luftfuktigheten ändrades
Gateway
Trycket ändrades
Gateway
Temperaturen ändrades
Lightning Detector
Batterinivån ändrades
Lightning Detector
Lightning Distance Changed
Lightning Detector
Number of lightning strikes Changed
PM10 and CO2 Meter
CO2-nivån ändrades
PM10 and CO2 Meter
PM2.5-värdet har ändrats
PM10 and CO2 Meter
Temperaturen ändrades
PM10 and CO2 Meter
Luftfuktigheten ändrades
PM10 and CO2 Meter
Batterinivån ändrades
PM10 and CO2 Meter
CO2-larmet på
PM10 and CO2 Meter
CO2-larmet av
PM10 and CO2 Meter
PM2.5-larmet aktiverat
PM10 and CO2 Meter
PM2.5-larmet inaktiverat
PM10 and CO2 Meter
The PM10 alarm turned off
PM10 and CO2 Meter
Het PM10-alarm ging aan
PM10 and CO2 Meter
The power turned on
PM10 and CO2 Meter
The power turned off
PM10 and CO2 Meter
The PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM10 and CO2 Meter
The average PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM10 and CO2 Meter
The PM2.5 air quality index has changed
PM10 and CO2 Meter
The PM2.5 average air quality index has changed
PM10 and CO2 Meter
The CO2 air quality has become Comparison type Minimum CO2 quality
PM10 and CO2 Meter
The PM10 level changed
PM10 and CO2 Meter
The average PM10 level changed
PM10 and CO2 Meter
The PM10 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM10 and CO2 Meter
The average PM10 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM10 and CO2 Meter
The PM10 air quality index has changed
PM10 and CO2 Meter
The PM10 average air quality index has changed
PM25 Meter
PM2.5-värdet har ändrats
PM25 Meter
Batterinivån ändrades
PM25 Meter
The PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM25 Meter
The average PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index has changed
PM25 Meter
The PM2.5 average air quality index has changed
Rain sensor
Regnet ändrades
Rain sensor
The daily rainfall Changed
Rain sensor
The event rainfall Changed
Rain sensor
The hourly rainfall Changed
Rain sensor
The monthly rainfall Changed
Rain sensor
The total rainfall Changed
Rain sensor
The weekly rainfall Changed
Rain sensor
The yearly rainfall Changed
Soil Moisture
Batterinivån ändrades
Soil Moisture
The soil moisture has changed
Temperature & Humidity Meter
Batterinivån ändrades
Temperature & Humidity Meter
Luftfuktigheten ändrades
Temperature & Humidity Meter
Temperaturen ändrades
Temperature Meter
Batterinivån ändrades
Temperature Meter
Temperaturen ändrades
Water Leak Sensor
Batterinivån ändrades
Water Leak Sensor
Vattenalarmet aktiverat
Water Leak Sensor
Vattenalarmet inaktiverat
Water Temperature Meter
Batterinivån ändrades
Water Temperature Meter
Temperaturen ändrades
Weather Station
Temperaturen ändrades
Weather Station
Luftfuktigheten ändrades
Weather Station
Trycket ändrades
Weather Station
Vindvinkel ändrad
Weather Station
Vindstyrkan ändrades
Weather Station
Vindstyrkan ändrades
Weather Station
Luminansen ändrades
Weather Station
Ultraviolettvärdet ändrades
Weather Station
Regnet ändrades
Weather Station
Batterialarmet aktiverat
Weather Station
Batterialarmet aktiverat
Weather Station
Batterinivån ändrades
Weather Station
The daily rainfall Changed
Weather Station
The event rainfall Changed
Weather Station
The hourly rainfall Changed
Weather Station
The monthly rainfall Changed
Weather Station
The total rainfall Changed
Weather Station
The weekly rainfall Changed
Weather Station
The yearly rainfall Changed
Weather Station
Dew point Changed
Weather Station
The feels like temperature Changed
Weather Station (WS80)
Temperaturen ändrades
Weather Station (WS80)
Luftfuktigheten ändrades
Weather Station (WS80)
Trycket ändrades
Weather Station (WS80)
Vindvinkel ändrad
Weather Station (WS80)
Vindstyrkan ändrades
Weather Station (WS80)
Vindstyrkan ändrades
Weather Station (WS80)
Luminansen ändrades
Weather Station (WS80)
Ultraviolettvärdet ändrades
Weather Station (WS80)
Batterinivån ändrades
Weather Station (WS80)
Dew point Changed
Weather Station (WS80)
The feels like temperature Changed

Och...

camera
Motion snapshot is ready within Wait Time seconds
Lightning Detector
The Lightning Distance is less than Lightning Distancekm
i
This Flow will continue if Lightning Distance is/is not less than the set value.
Lightning Detector
The Lightning Distance is equal to Lightning Distancekm
i
This Flow will continue if Lightning Distance is/is not equal to the set value.
Lightning Detector
The Lightning strikes is is less than Lightning Strikes
i
This Flow will continue if number of Lightning strikes is/is not less than the set value.
Lightning Detector
The Lightning strikes is equal to Lightning Strikes
i
This Flow will continue if Lightning strikes is/is not equal to the set value.
PM10 and CO2 Meter
CO2-larmet är på
PM10 and CO2 Meter
PM2.5-larmet är på
PM10 and CO2 Meter
The air quality index is equal to Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not equal to the set value.
PM10 and CO2 Meter
The air quality index is less than Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not less than the set value.
PM10 and CO2 Meter
The average air quality index is equal to Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not equal to the set value.
PM10 and CO2 Meter
The average air quality index is less than Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not less than the set value.
PM10 and CO2 Meter
The PM10 air quality index is less than Air quality index
i
This Flow will continue if PM10 air quality index is/is not less than the set value.
PM10 and CO2 Meter
The PM10 air quality index is equal to Air quality index
i
This Flow will continue if PM10 air quality index is/is not equal to the set value.
PM10 and CO2 Meter
The average PM10 air quality index is less than Average Air quality index
i
This Flow will continue if average PM10 air quality index is/is not less than the set value.
PM10 and CO2 Meter
The average PM10 air quality index is equal to Average Air quality index
i
This Flow will continue if average PM10 air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The air quality index is equal to Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The air quality index is less than Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not less than the set value.
PM25 Meter
The average air quality index is equal to Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The average air quality index is less than Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not less than the set value.
Rain sensor
The hours since it last rained is equal to Hours since it last rainedHours
i
This Flow will continue if hours since it last rained is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The hours since it last rained is less less than Hours since it last rainedHours
i
This Flow will continue if hours since it last rained is/is not less than the set value.
Rain sensor
The daily rainfall is equal to Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The daily rainfall is is less than Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The event rainfall is equal to Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The event rainfall is is less than Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The hourly rainfall is equal to Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The hourly rainfall is is less than Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The monthly rainfall is equal to Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The monthly rainfall is is less than Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The total rainfall is equal to Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The total rainfall is is less than Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The weekly rainfall is equal to Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The weekly rainfall is is less than Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The yearly rainfall is equal to Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The yearly rainfall is is less than Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not less than the set value.
Soil Moisture
The soil moisture is is less than Soil Moisture%
i
This Flow will continue if soil moisture is/is not less than the set value.
Soil Moisture
The soil moisture is equal to Soil Moisture%
i
This Flow will continue if soil moisture is/is not equal to the set value.
Water Leak Sensor
Vattenalarmet är på
Weather Station
Batterialarmet är på
Weather Station
The hours since it last rained is equal to Hours since it last rainedHours
i
This Flow will continue if hours since it last rained is/is not equal to the set value.
Weather Station
The hours since it last rained is less less than Hours since it last rainedHours
i
This Flow will continue if hours since it last rained is/is not less than the set value.
Weather Station
The daily rainfall is equal to Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The daily rainfall is is less than Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The event rainfall is equal to Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The event rainfall is is less than Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The hourly rainfall is equal to Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The hourly rainfall is is less than Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The monthly rainfall is equal to Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The monthly rainfall is is less than Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The total rainfall is equal to Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The total rainfall is is less than Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The weekly rainfall is equal to Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The weekly rainfall is is less than Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The yearly rainfall is equal to Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The yearly rainfall is is less than Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The dew point is equal to Dew point°C
i
This Flow will continue if dew point is/is not equal to the set value.
Weather Station
The dew point is is less than Dew point°C
i
This Flow will continue if the dew point is/is not less than the set value.
Weather Station
The feels like temperature is equal to Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not equal to the set value.
Weather Station
The feels like temperature is is less than Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not less than the set value.
Weather Station (WS80)
The dew point is equal to Dew point°C
i
This Flow will continue if dew point is/is not equal to the set value.
Weather Station (WS80)
The dew point is is less than Dew point°C
i
This Flow will continue if the dew point is/is not less than the set value.
Weather Station (WS80)
The feels like temperature is equal to Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not equal to the set value.
Weather Station (WS80)
The feels like temperature is is less than Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not less than the set value.

Då...

camera
Update snapshot

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 0.1.39 — Added mph option for window speed.

Visa ändringslogg

Misol and Ecowitt

Misol and Ecowitt är inte kompatibelt med vald Homey.

Misol and Ecowitt installeras på Homey inom kort.
Installera