Dołącz do naszej urodzinowej imprezy. Tylko w tym tygodniu co 10. Homey Pro lub Homey Bridge jest darmowy!

Misol and Ecowitt

Quality environmental monitoring instruments.
Quality environmental monitoring instruments.

Czytaj więcej ›

Obsługiwane urządzenia

Karty Flow

Kliknij na urządzenie powyżej, aby wyświetlić tylko powiązane karty Flow.

Kiedy...

camera
Snapshot ready
Gateway
Zmiana wilgotności
Gateway
Zmiana ciśnienia
Gateway
Zmiana temperatury
Lightning Detector
Zmiana poziomu naładowania baterii
Lightning Detector
Lightning Distance Changed
Lightning Detector
Number of lightning strikes Changed
PM10 and CO2 Meter
Zmiana poziomu stężenia CO2
PM10 and CO2 Meter
Zmiana poziomu stężenia PM2.5
PM10 and CO2 Meter
Zmiana temperatury
PM10 and CO2 Meter
Zmiana wilgotności
PM10 and CO2 Meter
Zmiana poziomu naładowania baterii
PM10 and CO2 Meter
Alarm o CO2 włączony
PM10 and CO2 Meter
Alarm o CO2 wyłączony
PM10 and CO2 Meter
Alarm o stężeniu PM2.5 włączony
PM10 and CO2 Meter
Alarm o stężeniu PM2.5 wyłączony
PM10 and CO2 Meter
The PM10 alarm turned off
PM10 and CO2 Meter
Het PM10-alarm ging aan
PM10 and CO2 Meter
The power turned on
PM10 and CO2 Meter
The power turned off
PM10 and CO2 Meter
The PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM10 and CO2 Meter
The average PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM10 and CO2 Meter
The PM2.5 air quality index has changed
PM10 and CO2 Meter
The PM2.5 average air quality index has changed
PM10 and CO2 Meter
The CO2 air quality has become Comparison type Minimum CO2 quality
PM10 and CO2 Meter
The PM10 level changed
PM10 and CO2 Meter
The average PM10 level changed
PM10 and CO2 Meter
The PM10 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM10 and CO2 Meter
The average PM10 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM10 and CO2 Meter
The PM10 air quality index has changed
PM10 and CO2 Meter
The PM10 average air quality index has changed
PM25 Meter
Zmiana poziomu stężenia PM2.5
PM25 Meter
Zmiana poziomu naładowania baterii
PM25 Meter
The PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM25 Meter
The average PM2.5 air quality has become Comparison type Minimum Air quality
PM25 Meter
The PM2.5 air quality index has changed
PM25 Meter
The PM2.5 average air quality index has changed
Rain sensor
Zmiana poziomu deszczu
Rain sensor
The daily rainfall Changed
Rain sensor
The event rainfall Changed
Rain sensor
The hourly rainfall Changed
Rain sensor
The monthly rainfall Changed
Rain sensor
The total rainfall Changed
Rain sensor
The weekly rainfall Changed
Rain sensor
The yearly rainfall Changed
Soil Moisture
Zmiana poziomu naładowania baterii
Soil Moisture
The soil moisture has changed
Temperature & Humidity Meter
Zmiana poziomu naładowania baterii
Temperature & Humidity Meter
Zmiana wilgotności
Temperature & Humidity Meter
Zmiana temperatury
Temperature Meter
Zmiana poziomu naładowania baterii
Temperature Meter
Zmiana temperatury
Water Leak Sensor
Zmiana poziomu naładowania baterii
Water Leak Sensor
Alarm zalania wodą włączony
Water Leak Sensor
Alarm zalania wodą wyłączony
Water Temperature Meter
Zmiana poziomu naładowania baterii
Water Temperature Meter
Zmiana temperatury
Weather Station
Zmiana temperatury
Weather Station
Zmiana wilgotności
Weather Station
Zmiana ciśnienia
Weather Station
Zmiana kąta wiatru
Weather Station
Zmiana siły wiatru
Weather Station
Zmiana siły porywu wiatru
Weather Station
Zmiana luminacji
Weather Station
Zmiana poziomu promieniowania UV
Weather Station
Zmiana poziomu deszczu
Weather Station
Alarm stanu baterii włączony
Weather Station
Alarm stanu baterii wyłączony
Weather Station
Zmiana poziomu naładowania baterii
Weather Station
The daily rainfall Changed
Weather Station
The event rainfall Changed
Weather Station
The hourly rainfall Changed
Weather Station
The monthly rainfall Changed
Weather Station
The total rainfall Changed
Weather Station
The weekly rainfall Changed
Weather Station
The yearly rainfall Changed
Weather Station
Dew point Changed
Weather Station
The feels like temperature Changed
Weather Station (WS80)
Zmiana temperatury
Weather Station (WS80)
Zmiana wilgotności
Weather Station (WS80)
Zmiana ciśnienia
Weather Station (WS80)
Zmiana kąta wiatru
Weather Station (WS80)
Zmiana siły wiatru
Weather Station (WS80)
Zmiana siły porywu wiatru
Weather Station (WS80)
Zmiana luminacji
Weather Station (WS80)
Zmiana poziomu promieniowania UV
Weather Station (WS80)
Zmiana poziomu naładowania baterii
Weather Station (WS80)
Dew point Changed
Weather Station (WS80)
The feels like temperature Changed

Oraz...

camera
Motion snapshot is ready within Wait Time seconds
Lightning Detector
The Lightning Distance is less than Lightning Distancekm
i
This Flow will continue if Lightning Distance is/is not less than the set value.
Lightning Detector
The Lightning Distance is equal to Lightning Distancekm
i
This Flow will continue if Lightning Distance is/is not equal to the set value.
Lightning Detector
The Lightning strikes is is less than Lightning Strikes
i
This Flow will continue if number of Lightning strikes is/is not less than the set value.
Lightning Detector
The Lightning strikes is equal to Lightning Strikes
i
This Flow will continue if Lightning strikes is/is not equal to the set value.
PM10 and CO2 Meter
Alarm o CO2 włączony
PM10 and CO2 Meter
Alarm o stężeniu PM2.5 włączony
PM10 and CO2 Meter
The air quality index is equal to Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not equal to the set value.
PM10 and CO2 Meter
The air quality index is less than Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not less than the set value.
PM10 and CO2 Meter
The average air quality index is equal to Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not equal to the set value.
PM10 and CO2 Meter
The average air quality index is less than Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not less than the set value.
PM10 and CO2 Meter
The PM10 air quality index is less than Air quality index
i
This Flow will continue if PM10 air quality index is/is not less than the set value.
PM10 and CO2 Meter
The PM10 air quality index is equal to Air quality index
i
This Flow will continue if PM10 air quality index is/is not equal to the set value.
PM10 and CO2 Meter
The average PM10 air quality index is less than Average Air quality index
i
This Flow will continue if average PM10 air quality index is/is not less than the set value.
PM10 and CO2 Meter
The average PM10 air quality index is equal to Average Air quality index
i
This Flow will continue if average PM10 air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The air quality index is equal to Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The air quality index is less than Air quality index%
i
This Flow will continue if air quality index is/is not less than the set value.
PM25 Meter
The average air quality index is equal to Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not equal to the set value.
PM25 Meter
The average air quality index is less than Average Air quality index%
i
This Flow will continue if average air quality index is/is not less than the set value.
Rain sensor
The hours since it last rained is equal to Hours since it last rainedHours
i
This Flow will continue if hours since it last rained is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The hours since it last rained is less less than Hours since it last rainedHours
i
This Flow will continue if hours since it last rained is/is not less than the set value.
Rain sensor
The daily rainfall is equal to Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The daily rainfall is is less than Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The event rainfall is equal to Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The event rainfall is is less than Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The hourly rainfall is equal to Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The hourly rainfall is is less than Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The monthly rainfall is equal to Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The monthly rainfall is is less than Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The total rainfall is equal to Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The total rainfall is is less than Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The weekly rainfall is equal to Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The weekly rainfall is is less than Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not less than the set value.
Rain sensor
The yearly rainfall is equal to Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not equal to the set value.
Rain sensor
The yearly rainfall is is less than Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not less than the set value.
Soil Moisture
The soil moisture is is less than Soil Moisture%
i
This Flow will continue if soil moisture is/is not less than the set value.
Soil Moisture
The soil moisture is equal to Soil Moisture%
i
This Flow will continue if soil moisture is/is not equal to the set value.
Water Leak Sensor
Alarm zalania wodą włączony
Weather Station
The battery alarm is on
Weather Station
The hours since it last rained is equal to Hours since it last rainedHours
i
This Flow will continue if hours since it last rained is/is not equal to the set value.
Weather Station
The hours since it last rained is less less than Hours since it last rainedHours
i
This Flow will continue if hours since it last rained is/is not less than the set value.
Weather Station
The daily rainfall is equal to Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The daily rainfall is is less than Daily rainfallmm
i
This Flow will continue if daily rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The event rainfall is equal to Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The event rainfall is is less than Event rainfallmm
i
This Flow will continue if event rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The hourly rainfall is equal to Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The hourly rainfall is is less than Hourly rainfallmm
i
This Flow will continue if hourly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The monthly rainfall is equal to Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The monthly rainfall is is less than Monthly rainfallmm
i
This Flow will continue if monthly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The total rainfall is equal to Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The total rainfall is is less than Total rainfallmm
i
This Flow will continue if total rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The weekly rainfall is equal to Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The weekly rainfall is is less than Weekly rainfallmm
i
This Flow will continue if weekly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The yearly rainfall is equal to Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not equal to the set value.
Weather Station
The yearly rainfall is is less than Yearly rainfallmm
i
This Flow will continue if yearly rainfall is/is not less than the set value.
Weather Station
The dew point is equal to Dew point°C
i
This Flow will continue if dew point is/is not equal to the set value.
Weather Station
The dew point is is less than Dew point°C
i
This Flow will continue if the dew point is/is not less than the set value.
Weather Station
The feels like temperature is equal to Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not equal to the set value.
Weather Station
The feels like temperature is is less than Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not less than the set value.
Weather Station (WS80)
The dew point is equal to Dew point°C
i
This Flow will continue if dew point is/is not equal to the set value.
Weather Station (WS80)
The dew point is is less than Dew point°C
i
This Flow will continue if the dew point is/is not less than the set value.
Weather Station (WS80)
The feels like temperature is equal to Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not equal to the set value.
Weather Station (WS80)
The feels like temperature is is less than Feels like temperature°C
i
This Flow will continue if feels like temperature is/is not less than the set value.

Wtedy...

camera
Update snapshot

Pomoc

Masz problem z tą aplikacją? Skontaktuj się z twórcami aplikacji tutaj.

Nowości

Wersja 0.1.39 — Added mph option for window speed.

Zobacz listę zmian

Misol and Ecowitt

Misol and Ecowitt nie jest kompatybilna z wybranym Homey.

Misol and Ecowitt zostanie wkrótce zainstalowana na Homey.
Zainstaluj