Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

LG AC Airconditioning

Control your LG HVAC system via Infrared.
Control your LG HVAC system via Infrared.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

LG A/C (type 1)
Måltemperaturen ändrades
LG A/C (type 2)
Måltemperaturen ändrades
LG A/C (type 3)
Måltemperaturen ändrades

Då...

LG A/C (type 1)
Aktivera
LG A/C (type 1)
stäng av
LG A/C (type 1)
Ställ in temperaturen °C
LG A/C (type 1)
Set fan speed to Fan speed
LG A/C (type 1)
Set operation mode to Operation mode
LG A/C (type 1)
Set vertical swing to Vertical swing
LG A/C (type 2)
Aktivera
LG A/C (type 2)
stäng av
LG A/C (type 2)
Ställ in temperaturen °C
LG A/C (type 2)
Set fan speed to Fan speed
LG A/C (type 2)
Set operation mode to Operation mode
LG A/C (type 3)
Aktivera
LG A/C (type 3)
stäng av
LG A/C (type 3)
Ställ in temperaturen °C
LG A/C (type 3)
Set fan speed to Fan speed
LG A/C (type 3)
Set operation mode to Operation mode
LG A/C (type 3)
Set vertical swing to Vertical swing

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta vårt supportteam så att vi kan lösa problemet.

Gå till Homey Support

Vad är nytt?

Version 1.0.3 — Version fix

Visa ändringslogg

LG AC Airconditioning

LG AC Airconditioning är inte kompatibelt med vald Homey.

LG AC Airconditioning installeras på Homey inom kort.
Installera