Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Heatzy

Pilot your electric radiators
Pilot your electric radiators

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Heatzy Pilote
Aktiverad
Heatzy Pilote
Inaktiverad
Heatzy Pilote
Måltemperaturen ändrades
Heatzy Pilote
Låst
Heatzy Pilote
Olåst
Heatzy Pilote
The boost has changed
Heatzy Pilote
The mode has changed
Heatzy Pilote
The mode has changed
Heatzy Pilote
Timer turned off
Heatzy Pilote
Timer turned on

Och...

Heatzy Pilote
Är på
Heatzy Pilote
Ett lås är låst
Heatzy Pilote
The boost is turned on
Heatzy Pilote
The mode is ...
Heatzy Pilote
The mode is ...
Heatzy Pilote
The timer is turned on

Då...

Heatzy Pilote
Aktivera
Heatzy Pilote
stäng av
Heatzy Pilote
Växla på och av
Heatzy Pilote
Ställ in temperaturen °C
Heatzy Pilote
Lås
Heatzy Pilote
Lås upp
Heatzy Pilote
Set the boost to ...
Heatzy Pilote
Set the mode to ...
Heatzy Pilote
Set the mode to ...
Heatzy Pilote
Set the timer to Timer
Heatzy Pilote
Set the thermal complement (comfort mode) to ...

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 19.0.0 — Modularized API management.

Visa ändringslogg

Heatzy

Heatzy är inte kompatibelt med vald Homey.

Heatzy installeras på Homey inom kort.
Installera