Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

EasyLighting

Make smart home easy.
Make smart home easy.

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

HK-SL-DIM-EU-A
Aktiverad
HK-SL-DIM-EU-A
Inaktiverad
HK-SL-DIM-EU-A
Dimningsnivå ändrades
ZG CCT Light
Aktiverad
ZG CCT Light
Inaktiverad
ZG CCT Light
Dimningsnivå ändrades
ZG Color Light
Aktiverad
ZG Color Light
Inaktiverad
ZG Color Light
Dimningsnivå ändrades
ZG Curtain
Aktiverad
ZG Curtain
Inaktiverad
ZG Curtain
Status ändrades ...
ZG Curtain
Position ändrad
ZG DIM Light
Aktiverad
ZG DIM Light
Inaktiverad
ZG DIM Light
Dimningsnivå ändrades
ZG DIM Light
Aktiverad
ZG DIM Light
Inaktiverad
ZG DIM Light
Dimningsnivå ändrades
ZG On/Off Light
Aktiverad
ZG On/Off Light
Inaktiverad
ZG OnOff (2CH)
Aktiverad
ZG OnOff (2CH)
Inaktiverad
ZG OnOff (2CH)
Strömmen ändrades
ZG OnOff (2CH)
Elmätaren ändrades
ZG OnOff Light (B)
Aktiverad
ZG OnOff Light (B)
Inaktiverad
ZG OnOff Light (B)
Strömmen ändrades
ZG OnOff Light (B)
Elmätaren ändrades
ZG2819S-CCT
Batterinivån ändrades
ZG2819S-CCT
Button is short pressed at Group
ZG2819S-CCT
Button is held down at Group
ZG2819S-CCT
Button is released at Group
ZG2819S-CCT
Change color temperature at Group
ZG2819S-RGBW
Batterinivån ändrades
ZG2819S-RGBW
Group Group on
ZG2819S-RGBW
Group Group off
ZG2819S-RGBW
Group Group move to color
ZG2819S-RGBW
Group Group recall scene
ZG2819S-RGBW
Group Group store scene
ZG2819S-RGBW
Group Group step level
ZG2819S-RGBW
Group Group move level
ZG2819S-RGBW
Group Group stop level
ZG2819S-RGBW
Group Group move to color temperature
ZG2819S-RGBW
Group Group move color temperature
ZG2819S-RGBW
Group Group stop move step
i
The stop move step command is provided to allow Move and Step commands to be stopped.
ZG2819S-RGBW
Group Group move hue
ZG2833K2_EU07
Batterinivån ändrades
ZG2833K2_EU07
On
ZG2833K2_EU07
Off
ZG2833K2_EU07
Move level
ZG2833K2_EU07
Stop level
ZG2835
Batterinivån ändrades
ZG2835
On
ZG2835
Off
ZG2835
Move to level (with On/Off)
ZG2835
Move to color temperature
ZG2835
Move to hue
ZG2868A
Batterinivån ändrades
ZG2868A
Group Group on
ZG2868A
Group Group off
ZG2868A
Group Group move to hue
ZG2868A
Group Group move to saturation
ZG2868A
Group Group move saturation
ZG2868A
Group Group recall scene
ZG2868A
Group Group store scene
ZG2868A
Group Group step level
ZG2868A
Group Group move level
ZG2868A
Group Group stop level
ZG2868A
Group Group step color temperature
ZG2868A
Group Group move to color temperature
ZG2868A
Group Group move color temperature
ZG2868A
Group Group stop move step
i
The stop move step command is provided to allow Move and Step commands to be stopped.
ZG9001K12-DIM-Z4
Batterinivån ändrades
ZG9001K12-DIM-Z4
Group Group turned on
ZG9001K12-DIM-Z4
Group Group turned off
ZG9001K12-DIM-Z4
Group Group move level up
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZG9001K12-DIM-Z4
Group Group move level down
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZG9001K12-DIM-Z4
Group Group move level stopped
ZG9001K12-DIM-Z4
Recall scene Scene ID
ZG9001K12-DIM-Z4
Store scene Scene ID
ZG9001K4_DIM2
Batterinivån ändrades
ZG9001K4_DIM2
Group Group on
ZG9001K4_DIM2
Group Group off
ZG9001K4_DIM2
Group Group move level
ZG9001K4_DIM2
Group Group stop level
ZG9001K4-DIM2
Batterinivån ändrades
ZG9001K4-DIM2
Group Group turned on
ZG9001K4-DIM2
Group Group turned off
ZG9001K4-DIM2
Group Group move level
ZG9001K4-DIM2
Group Group move level up
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZG9001K4-DIM2
Group Group move level down
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZG9001K4-DIM2
Group Group move level stopped
ZG9001K8-CCT
Batterinivån ändrades
ZG9001K8-CCT
Button is short pressed
ZG9001K8-CCT
Button is held down
ZG9001K8-CCT
Button is released
ZG9001K8-DIM
Batterinivån ändrades
ZG9001K8-DIM
Group Group turned on
ZG9001K8-DIM
Group Group turned off
ZG9001K8-DIM
Group Group move level
ZG9001K8-DIM
Group Group move level up
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZG9001K8-DIM
Group Group move level down
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZG9001K8-DIM
Group Group move level stopped
ZG9001T4-DIM-EU
Group Group turned on
ZG9001T4-DIM-EU
Group Group turned off
ZG9001T4-DIM-EU
Group Group set level
ZG9001T4-DIM-EU
Group Group short press scene Scene
ZG9001T4-DIM-EU
Group Group long press scene Scene
ZG9030A-MW
Dimningsnivå ändrades
ZG9030A-MW
Aktiverad
ZG9030A-MW
Inaktiverad
ZG9030A-MW
Luminansen ändrades
ZG9030A-MW
Rörelselarmet aktiverat
ZG9030A-MW
Rörelselarmet inaktiverat
ZG9032A
Batterinivån ändrades
ZG9032A
Rörelselarmet aktiverat
ZG9032A
Rörelselarmet inaktiverat
ZG9032A
Temperaturen ändrades
ZG9032A
Luftfuktigheten ändrades
ZG9032A
Luminansen ändrades
ZG9040A-S
Aktiverad
ZG9040A-S
Inaktiverad
ZG9040A-S
Dimningsnivå ändrades
ZG9040A-S
Strömmen ändrades
ZG9040A-S
Elmätaren ändrades
ZG9092
Strömmen ändrades
ZG9092
Elmätaren ändrades
ZG9092
Temperaturen ändrades
ZG9092
Måltemperaturen ändrades
ZG9092
Aktiverad
ZG9092
Inaktiverad
ZG9100A-S
Aktiverad
ZG9100A-S
Inaktiverad
ZG9100A-S
Strömmen ändrades
ZG9100A-S
Elmätaren ändrades
ZGRC_KEY_001
Batterinivån ändrades
ZGRC_KEY_001
On
ZGRC_KEY_001
Off
ZGRC_KEY_001
Step level
ZGRC_KEY_001
Move level
ZGRC_KEY_001
Stop level
ZGRC_KEY_002
Batterinivån ändrades
ZGRC_KEY_002
On
ZGRC_KEY_002
Off
ZGRC_KEY_002
Step level
ZGRC_KEY_002
Move level
ZGRC_KEY_002
Stop level
ZGRC_KEY_002
Move to color temperature
ZGRC_KEY_002
Move color temperature
ZGRC_KEY_002
Stop move step
i
The stop move step command is provided to allow Move and Step commands to be stopped.
ZGRC_KEY_004
Batterinivån ändrades
ZGRC_KEY_004
On
ZGRC_KEY_004
Off
ZGRC_KEY_004
Move level
ZGRC_KEY_004
Stop level
ZGRC_KEY_005
Batterinivån ändrades
ZGRC_KEY_005
On
ZGRC_KEY_005
Off
ZGRC_KEY_005
Step level
ZGRC_KEY_005
Move level
ZGRC_KEY_005
Stop level
ZGRC_KEY_005
Move to color temperature
ZGRC_KEY_005
Move color temperature
ZGRC_KEY_005
Stop move step
i
The stop move step command is provided to allow Move and Step commands to be stopped.
ZGRC_KEY_005
Move to color (XY)
ZGRC_KEY_005
Move hue
ZGRC_KEY_007
Batterinivån ändrades
ZGRC_KEY_007
On
ZGRC_KEY_007
Off
ZGRC_KEY_007
Move level
ZGRC_KEY_007
Stop level
ZGRC_KEY_009
Batterinivån ändrades
ZGRC_KEY_009
Turned on
ZGRC_KEY_009
Turned off
ZGRC_KEY_009
Move level up
ZGRC_KEY_009
Move level down
ZGRC_KEY_009
Move level stopped
ZGRC_KEY_009
Step level up
ZGRC_KEY_009
Step level down
ZGRC_KEY_009
Move to color temperature
i
The color temperature range from 0.00 to 1.00
ZGRC_KEY_009
Move color temperature up
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZGRC_KEY_009
Move color temperature down
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZGRC_KEY_009
Move color temperature stopped
ZGRC_KEY_009
Move to XY color
ZGRC_KEY_009
Move hue up
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZGRC_KEY_009
Move hue down
i
The rate range from 0.00 to 1.00
ZGRC_KEY_009
Move hue stopped
ZGRC_KEY_009
Recall scene S1
i
Recall the saved scene.
ZGRC_KEY_009
Recall scene S2
i
Recall the saved scene.
ZGRC_KEY_009
Store scene S1
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later.
ZGRC_KEY_009
Store scene S2
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later.
ZGRC_KEY_014
Batterinivån ändrades
ZGRC_KEY_014
Group Group on
ZGRC_KEY_014
Group Group off
ZGRC_KEY_014
Group Group recall scene
ZGRC_KEY_014
Group Group store scene
ZGRC_KEY_014
Group Group move level
ZGRC_KEY_014
Group Group stop level
ZGRC_KEY_037
Batterinivån ändrades
ZGRC_KEY_037
Group Group on
ZGRC_KEY_037
Group Group off
ZGRC_KEY_037
Group Group recall scene
ZGRC_KEY_037
Group Group store scene
ZGRC_KEY_037
Group Group move level
ZGRC_KEY_037
Group Group stop level
Zigbee Socket
Aktiverad
Zigbee Socket
Inaktiverad
Zigbee Socket
Strömmen ändrades
Zigbee Socket
Elmätaren ändrades
ZV DIM Light
Aktiverad
ZV DIM Light
Inaktiverad
ZV DIM Light
Dimningsnivå ändrades
ZV On/Off Light
Aktiverad
ZV On/Off Light
Inaktiverad
ZV2835RAC-S
Aktiverad
ZV2835RAC-S
Inaktiverad
ZV2835RAC-S
Dimningsnivå ändrades
ZV2835RAC-S
Strömmen ändrades
ZV2835RAC-S
Elmätaren ändrades
ZV9001K12_DIM_Z4
Batterinivån ändrades
ZV9001K12_DIM_Z4
All on
ZV9001K12_DIM_Z4
All off
ZV9001K12_DIM_Z4
All on (Key held down)
ZV9001K12_DIM_Z4
All on (Key released)
ZV9001K12_DIM_Z4
All off (Key held down)
ZV9001K12_DIM_Z4
All off (Key released)
ZV9001K12_DIM_Z4
Group Group on
ZV9001K12_DIM_Z4
Group Group off
ZV9001K12_DIM_Z4
Group Group on (Key held down)
ZV9001K12_DIM_Z4
Group Group on (Key released)
ZV9001K12_DIM_Z4
Group Group off (Key held down)
ZV9001K12_DIM_Z4
Group Group off (Key released)
ZV9001K12_DIM_Z4
S1
ZV9001K12_DIM_Z4
S2
ZV9001K12_DIM_Z4
S1 (Key held down)
ZV9001K12_DIM_Z4
S1 (Key released)
ZV9001K12_DIM_Z4
S2 (Key held down)
ZV9001K12_DIM_Z4
S2 (Key released)
ZV9001K2_DIM
Batterinivån ändrades
ZV9001K2_DIM
On/Off
ZV9001K2_DIM
On/Off (Key held down)
ZV9001K2_DIM
On/Off (Key released)
ZV9001K2_DIM
Level (Key pressed 1 time)
ZV9001K2_DIM
Level (Key held down)
ZV9001K2_DIM
Level (Key released)
ZV9001K2_DIM2
Batterinivån ändrades
ZV9001K2_DIM2
Turn on
ZV9001K2_DIM2
Turn off
ZV9001K2_DIM2
On (Key held down)
ZV9001K2_DIM2
On (Key released)
ZV9001K2_DIM2
Off (Key held down)
ZV9001K2_DIM2
Off (Key released)
ZV9001K4_DIM
Batterinivån ändrades
ZV9001K4_DIM
On
ZV9001K4_DIM
Off
ZV9001K4_DIM
On (Key held down)
ZV9001K4_DIM
On (Key released)
ZV9001K4_DIM
Off (Key held down)
ZV9001K4_DIM
Off (Key released)
ZV9001K4_DIM
Level up (Key pressed 1 time)
ZV9001K4_DIM
Level down (Key pressed 1 time)
ZV9001K4_DIM
Level up (Key held down)
ZV9001K4_DIM
Level up (Key released)
ZV9001K4_DIM
Level down (Key held down)
ZV9001K4_DIM
Level down (Key released)
ZV9001K4_DIM_G2
Batterinivån ändrades
ZV9001K4_DIM_G2
Group Group on
ZV9001K4_DIM_G2
Group Group off
ZV9001K4_DIM_G2
Group Group on (Key held down)
ZV9001K4_DIM_G2
Group Group on (Key released)
ZV9001K4_DIM_G2
Group Group off (Key held down)
ZV9001K4_DIM_G2
Group Group off (Key released)
ZV9001K8_DIM_G4
Batterinivån ändrades
ZV9001K8_DIM_G4
Group Group on
ZV9001K8_DIM_G4
Group Group off
ZV9001K8_DIM_G4
Group Group on (Key held down)
ZV9001K8_DIM_G4
Group Group on (Key released)
ZV9001K8_DIM_G4
Group Group off (Key held down)
ZV9001K8_DIM_G4
Group Group off (Key released)
ZV9001NK8
Batterinivån ändrades
ZV9001NK8
Group on
ZV9001NK8
Group off
ZV9001NK8
Group on (Key held down)
ZV9001NK8
Group on (Key released)
ZV9001NK8
Group off (Key held down)
ZV9001NK8
Group off (Key released)
ZV9010A
Kontaktalarmet aktiverat
ZV9010A
Kontaktalarmet inaktiverat
ZV9010A
Batterinivån ändrades
ZV9010A
Window/Door is open
ZV9010A
Window/Door is closed
ZV9020A
Aktiverad
ZV9020A
Inaktiverad
ZV9020A
Strömmen ändrades
ZV9020A
Elmätaren ändrades
ZV9032A
Temperaturen ändrades
ZV9032A
Luftfuktigheten ändrades
ZV9032A
Luminansen ändrades
ZV9032A
Rörelselarmet aktiverat
ZV9032A
Rörelselarmet inaktiverat
ZV9032A
Batterinivån ändrades
ZV9040A-S
Aktiverad
ZV9040A-S
Inaktiverad
ZV9040A-S
Dimningsnivå ändrades
ZV9040A-S
Strömmen ändrades
ZV9040A-S
Elmätaren ändrades
ZV9092A
Strömmen ändrades
ZV9092A
Elmätaren ändrades
ZV9092A
Temperaturen ändrades
ZV9092A
Måltemperaturen ändrades
ZV9100A-S
Aktiverad
ZV9100A-S
Inaktiverad
ZV9101CS
Aktiverad
ZV9101CS
Inaktiverad
ZV9101CS
Dimningsnivå ändrades
ZV9101SAC-HP-SWITCH-2CH
Aktiverad
ZV9101SAC-HP-SWITCH-2CH
Inaktiverad
ZV9101SAC-HP-SWITCH-2CH
Strömmen ändrades
ZV9101SAC-HP-SWITCH-2CH
Elmätaren ändrades
ZV9101SAC-HP-SWITCH-B
Aktiverad
ZV9101SAC-HP-SWITCH-B
Inaktiverad
ZV9101SAC-HP-SWITCH-B
Strömmen ändrades
ZV9101SAC-HP-SWITCH-B
Elmätaren ändrades

Och...

HK-SL-DIM-EU-A
Är på
ZG CCT Light
Är på
ZG Color Light
Är på
ZG Curtain
Är på
ZG Curtain
Är öppen
ZG Curtain
Status är  ...
ZG DIM Light
Är på
ZG DIM Light
Är på
ZG On/Off Light
Är på
ZG OnOff (2CH)
Är på
ZG OnOff Light (B)
Är på
ZG9030A-MW
Är på
ZG9030A-MW
Rörelselarmet är på
ZG9032A
Rörelselarmet är på
ZG9040A-S
Är på
ZG9092
Är på
ZG9100A-S
Är på
Zigbee Socket
Är på
ZV DIM Light
Är på
ZV On/Off Light
Är på
ZV2835RAC-S
Är på
ZV9010A
Kontaktalarmet är på
ZV9020A
Är på
ZV9032A
Rörelselarmet är på
ZV9040A-S
Är på
ZV9100A-S
Är på
ZV9101CS
Är på
ZV9101SAC-HP-SWITCH-2CH
Är på
ZV9101SAC-HP-SWITCH-B
Är på

Då...

HK-SL-DIM-EU-A
Aktivera
HK-SL-DIM-EU-A
stäng av
HK-SL-DIM-EU-A
Växla på och av
HK-SL-DIM-EU-A
Dimma till %
HK-SL-DIM-EU-A
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
HK-SL-DIM-EU-A
Step level Mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
HK-SL-DIM-EU-A
Move level Move Mode, rate Rate
i
Change the brightness continuously.
HK-SL-DIM-EU-A
Stop level
i
Stop changing the brightness.
HK-SL-DIM-EU-A
Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
HK-SL-DIM-EU-A
Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
ZG CCT Light
Aktivera
ZG CCT Light
stäng av
ZG CCT Light
Växla på och av
ZG CCT Light
Dimma till %
ZG CCT Light
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZG CCT Light
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
ZG CCT Light
Step level Mode, size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
ZG CCT Light
Move level Move Mode, rate Rate
ZG CCT Light
Stop level
ZG CCT Light
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
ZG CCT Light
Move color temperature Move mode, rate Rate
ZG CCT Light
Stop move step
i
The stop move step command is provided to allow Move and Step commands to be stopped.
ZG CCT Light
Group Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
ZG CCT Light
Group Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
ZG Color Light
Aktivera
ZG Color Light
stäng av
ZG Color Light
Växla på och av
ZG Color Light
Dimma till %
ZG Color Light
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZG Color Light
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
ZG Color Light
Ställ in en färg ...
ZG Color Light
Ställ in en slumpvis färg
ZG Color Light
Ställ in mättnad %
ZG Color Light
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
ZG Color Light
Step level Mode, size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
ZG Color Light
Move level Move Mode, rate Rate
ZG Color Light
Stop level
ZG Color Light
Move hue Move mode, rate Rate
i
Change the color temperature continuously. Assign a mode move, 0 equals stop, 1 equals up, 3 equals down.
ZG Color Light
Move saturation Move mode, rate Rate
ZG Color Light
Step color temperature Step mode, step size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the color temperature step by step. Assign a step mode, 1 equals up, 3 equals down.
ZG Color Light
Move color temperature Move mode, rate Rate
ZG Color Light
Stop move step
i
The stop move step command is provided to allow Move and Step commands to be stopped.
ZG Color Light
Group Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
ZG Color Light
Group Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
ZG Curtain
Aktivera
ZG Curtain
stäng av
ZG Curtain
Växla på och av
ZG Curtain
Öppna gardin eller persienn
ZG Curtain
Stäng gardin eller persienn
ZG Curtain
Ställ in status ...
ZG Curtain
Ställ in positionen till %
i
Change the position to open (100%), closed (0%), or a value in between.
ZG Curtain
Set the tilt position to Range
ZG DIM Light
Aktivera
ZG DIM Light
stäng av
ZG DIM Light
Växla på och av
ZG DIM Light
Dimma till %
ZG DIM Light
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZG DIM Light
Aktivera
ZG DIM Light
stäng av
ZG DIM Light
Växla på och av
ZG DIM Light
Dimma till %
ZG DIM Light
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZG DIM Light
Step level Mode, size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
ZG DIM Light
Move level Move Mode, rate Rate
ZG DIM Light
Stop level
ZG DIM Light
Group Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
ZG DIM Light
Group Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
ZG DIM Light
Step level Mode, size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
ZG DIM Light
Move level Move Mode, rate Rate
ZG DIM Light
Stop level
ZG DIM Light
Group Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
ZG DIM Light
Group Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
ZG On/Off Light
Aktivera
ZG On/Off Light
stäng av
ZG On/Off Light
Växla på och av
ZG OnOff (2CH)
Aktivera
ZG OnOff (2CH)
stäng av
ZG OnOff (2CH)
Växla på och av
ZG OnOff Light (B)
Aktivera
ZG OnOff Light (B)
stäng av
ZG OnOff Light (B)
Växla på och av
ZG9030A-MW
Dimma till %
ZG9030A-MW
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZG9030A-MW
Aktivera
ZG9030A-MW
stäng av
ZG9030A-MW
Växla på och av
ZG9040A-S
Aktivera
ZG9040A-S
stäng av
ZG9040A-S
Växla på och av
ZG9040A-S
Dimma till %
ZG9040A-S
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZG9040A-S
Step level Mode, size Step size, transition Transition time, the ranging from 0 to 65535 seconds.
i
Change the brightness step by step. Assign a step mode, 0 equals up, 1 equals down.
ZG9040A-S
Move level Move Mode, rate Rate
ZG9040A-S
Stop level
ZG9040A-S
Group Group ID recall scene Scene ID
i
Recall the saved scene.
ZG9040A-S
Group Group ID store scene Scene ID
i
Save the current state of your bulb as a scene, to recall later. To store your scene set a unique Group ID number, 0 is default and a unique Scene ID.
ZG9092
Ställ in temperaturen °C
ZG9092
Aktivera
ZG9092
stäng av
ZG9092
Växla på och av
ZG9100A-S
Aktivera
ZG9100A-S
stäng av
ZG9100A-S
Växla på och av
Zigbee Socket
Aktivera
Zigbee Socket
stäng av
Zigbee Socket
Växla på och av
ZV DIM Light
Aktivera
ZV DIM Light
stäng av
ZV DIM Light
Växla på och av
ZV DIM Light
Dimma till %
ZV DIM Light
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZV DIM Light
Move level Direction, duration Duration
ZV DIM Light
Stop level change
ZV On/Off Light
Aktivera
ZV On/Off Light
stäng av
ZV On/Off Light
Växla på och av
ZV2835RAC-S
Aktivera
ZV2835RAC-S
stäng av
ZV2835RAC-S
Växla på och av
ZV2835RAC-S
Dimma till %
ZV2835RAC-S
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZV2835RAC-S
Move level Direction, duration Duration
ZV2835RAC-S
Stop level change
ZV9020A
Aktivera
ZV9020A
stäng av
ZV9020A
Växla på och av
ZV9040A-S
Aktivera
ZV9040A-S
stäng av
ZV9040A-S
Växla på och av
ZV9040A-S
Dimma till %
ZV9040A-S
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZV9040A-S
Move level Direction, duration Duration
ZV9040A-S
Stop level change
ZV9092A
Ställ in temperaturen °C
ZV9100A-S
Aktivera
ZV9100A-S
stäng av
ZV9100A-S
Växla på och av
ZV9101CS
Aktivera
ZV9101CS
stäng av
ZV9101CS
Växla på och av
ZV9101CS
Dimma till %
ZV9101CS
Set relative dim-level %
i
Dim or brighten with respect to the device's current dim-level.
ZV9101CS
Ställ in nyans °
i
Select a color from the hue scale, for example red (0°/360°), yellow (60°), or blue (180°).
ZV9101CS
Ställ in en färg ...
ZV9101CS
Ställ in en slumpvis färg
ZV9101CS
Ställ in mättnad %
ZV9101CS
Ställ in en temperatur %
i
Justerar temperaturen på ljuset. Ett högre värde innebär en varmare färg.
ZV9101CS
Move level Direction, duration Duration
ZV9101CS
Stop level change
ZV9101SAC-HP-SWITCH-2CH
Aktivera
ZV9101SAC-HP-SWITCH-2CH
stäng av
ZV9101SAC-HP-SWITCH-2CH
Växla på och av
ZV9101SAC-HP-SWITCH-B
Aktivera
ZV9101SAC-HP-SWITCH-B
stäng av
ZV9101SAC-HP-SWITCH-B
Växla på och av

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 1.1.1 — Add set the tilt position flow action card for ZG9080A.

Visa ändringslogg