Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

D-Link

A convenient life with a smarter home.

Varning! Den här appen kanske inte fungerar korrekt.

Den här appen testas och har aldrig granskats. Den kanske inte fungerar som förväntat.
Var extra försiktig när du installerar den här appen.

« Tillbaka till den vanliga versionen

Den här appen är inte kompatibel med Homey Pro (Early 2023).

Den här appen är föråldrad och kräver en uppdatering för att fungera på Homey Pro (Early 2023). Tyvärr erbjuder utvecklaren av den här appen ingen direktsupport.

A convenient life with a smarter home.

Läs mer ›

Donera

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmet aktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmet aktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmet aktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmet inaktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotagelarmet aktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotagelarmet inaktiverat
Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterinivån ändrades
Door/Window sensor - DCH-Z110
Luminansen ändrades
Door/Window sensor - DCH-Z110
Temperaturen ändrades
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Rörelselarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Rörelselarmet inaktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotagelarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotagelarmet inaktiverat
Motion sensor - DCH-Z120
Batterinivån ändrades
Motion sensor - DCH-Z120
Luminansen ändrades
Motion sensor - DCH-Z120
Temperaturen ändrades
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Rörelselarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Rörelselarmet inaktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotagelarmet aktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotagelarmet inaktiverat
Motion sensor - DCH-Z122
Batterinivån ändrades
Siren - DCH-Z510
Sabotagelarmet aktiverat
Siren - DCH-Z510
Sabotagelarmet inaktiverat
Siren - DCH-Z510
Aktiverad
Siren - DCH-Z510
Inaktiverad

Och...

Door/Window sensor - DCH-Z110
Batterialarmet är på
Door/Window sensor - DCH-Z110
Kontaktalarmet är på
Door/Window sensor - DCH-Z110
Sabotagelarmet är på
Motion sensor - DCH-Z120
Batterialarmet är på
Motion sensor - DCH-Z120
Rörelselarmet är på
Motion sensor - DCH-Z120
Sabotagelarmet är på
Motion sensor - DCH-Z122
Batterialarmet är på
Motion sensor - DCH-Z122
Rörelselarmet är på
Motion sensor - DCH-Z122
Sabotagelarmet är på
Siren - DCH-Z510
Sabotagelarmet är på
Siren - DCH-Z510
Är på

Då...

Siren - DCH-Z510
Aktivera
Siren - DCH-Z510
stäng av
Siren - DCH-Z510
Växla på och av
Siren - DCH-Z510
Turn Siren On
Siren - DCH-Z510
Turn Siren Off
Siren - DCH-Z510
Alarm sound ...
Siren - DCH-Z510
Enable Siren
i
This does not trigger the alarm.
Siren - DCH-Z510
Disable Siren
i
This does not turn off the alarm.

Recensioner

Recensioner är inte tillgängliga för appar som testas.

Support

Utvecklaren av den här appen erbjuder ingen direktsupport.

Vad är nytt?

Version 0.0.7 — Fix for sound, DCH-Z510 / Siren

Visa ändringslogg

D-Link är inte kompatibelt med vald Homey.

Installera D-Link på

D-Link installeras på Homey inom kort.

Installera