BBQ Guru

Let Homey control your BBQ Pit
Let Homey control your BBQ Pit

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

CyberQ WiFi
CyberQ coming online
CyberQ WiFi
CyberQ went offline
CyberQ WiFi
BBQ temperature has changed
CyberQ WiFi
is above .. degrees ... degrees
CyberQ WiFi
within .. from target ... ... ...
CyberQ WiFi
BBQ Temperature is above degrees
CyberQ WiFi
BBQ temperature is below degrees
CyberQ WiFi
BBQ within .. from target ... ...
CyberQ WiFi
BBQ Status has changed to ...
CyberQ WiFi
Food 1 temperature has changed
CyberQ WiFi
Food 1 within .. from target ... ...
CyberQ WiFi
Food 1 status has changed to ...
CyberQ WiFi
Food 2 temperature has changed
CyberQ WiFi
Food 2 within .. from target ... ...
CyberQ WiFi
Food 2 status has changed to ...
CyberQ WiFi
Food 3 temperature has changed
CyberQ WiFi
Food 3 within .. from target ... ...
CyberQ WiFi
Food 3 status has changed to ...
CyberQ WiFi
Fan output is above percent (0-100)
CyberQ WiFi
Fan output is below percent (0-100)
CyberQ WiFi
Timer is more than seconds
CyberQ WiFi
Timer is less than seconds
CyberQ WiFi
Timer has finished

Och...

CyberQ WiFi
CyberQ is online
CyberQ WiFi
Temperature is above ... ... degrees
CyberQ WiFi
within .. from target ... ... ...
CyberQ WiFi
BBQ Status is equal to ...
CyberQ WiFi
Status is equal to ... ...
CyberQ WiFi
Set temperature is above ... degrees
CyberQ WiFi
Fan output is above percent (0-100)
CyberQ WiFi
Timer is more than seconds

Då...

CyberQ WiFi
Change name to ... Name
CyberQ WiFi
Change target to ... Degrees
CyberQ WiFi
Change timer to Hours Minutes Seconden
CyberQ WiFi
Change menu scrolling ...
CyberQ WiFi
Set alarm beeps ...
CyberQ WiFi
Set key beeps ...
CyberQ WiFi
Change cook hold Degrees
CyberQ WiFi
Change timeout action ...
CyberQ WiFi
Change alarm deviation Degrees
CyberQ WiFi
Change ramp to ...
CyberQ WiFi
Change open detect ...
CyberQ WiFi
Change proportional band to Degrees
CyberQ WiFi
Change backlight Percentage
CyberQ WiFi
Change contrast Percentage
CyberQ WiFi
Change mail alarm ...

Recensioner

Den här appen har inga recensioner än.

Du kan lämna en recension när du använder den här appen.

Tack för din recension.

Har du en fråga, ett problem eller har du hittat en bugg? false istället!

Skicka recension

Skriv en recension

Support

Utvecklaren av den här appen erbjuder ingen direktsupport.

BBQ Guru är inte kompatibelt med vald Homey.

Installera BBQ Guru på

BBQ Guru installeras på Homey inom kort.

Installera