Fira vår födelsedag med oss. Endast denna vecka är var 10:e Homey Pro eller Homey Bridge gratis!

Philips TV

Kontrollera och övervaka din Philips TV
Kontrollera och övervaka din Philips TV

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Philips TV
Aktiverad
Philips TV
Inaktiverad
Philips TV
Volymen ändrades
Philips TV
Började spela
Philips TV
Slutade spela
Philips TV
AmbiHue har ändrats
Philips TV
Ambilight har ändrats
Philips TV
Ambilight-läge ändrat
Philips TV
En app har öppnats

Och...

Philips TV
Är på
Philips TV
Spelas

Då...

Philips TV
Aktivera
Philips TV
stäng av
Philips TV
Växla på och av
Philips TV
Vrid upp volymen
Philips TV
Sänk volymen
Philips TV
Inaktivera volymen
Philips TV
Aktivera volymen
Philips TV
Slå på eller av avstängd volym
Philips TV
En kanal upp
Philips TV
En kanal ned
Philips TV
Ställ in volymen på %
Philips TV
Set relative volume %
i
Change the volume with respect to the device's current volume.
Philips TV
Nästa
Philips TV
Föregående
Philips TV
Spela
Philips TV
Pausa
Philips TV
Växla spela/pausa
Philips TV
Öppna app ...
Philips TV
Öppna Google Assistant med Indata
Philips TV
Välj källa ...
Philips TV
Skicka tangent ...
Philips TV
Sätt på/stäng av AmbiHue ...
Philips TV
Slå på/av Ambilight ...
Philips TV
Ställ in Ambilight-läge som ...

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.5.1 — Fixa återkoppling vid parningsfel

Visa ändringslogg

Philips TV

Philips TV är inte kompatibelt med vald Homey.

Philips TV installeras på Homey inom kort.
Installera