Tidlig tilgang til Homey Pro (Early 2023) er nå tilgjengelig

Heimdall

Gjør din Homey til et overvåkningssystem
Gjør din Homey til et overvåkningssystem

Les mer ›

Støttede enheter

Flow-kort

Klikk på en enhet ovenfor for å kun vise relaterte Flow-kort.

Når …

Heimdall
Overvåkningsmodus er endret.
i
This card is triggered when the Surveillance Mode is changed, the new Mode is available in the Surveillance Mode tag.
Heimdall
Sensor aktiv ved tilkobling.
i
This card is triggered when there is a sensor in active state when the Surveillance Mode is set to Armed or Partially Armed.
Heimdall
Sensor aktiv ved statuskontroll.
i
This card is triggered when there is a sensor in active state when a Sensor Check is run.
Heimdall
Alarmen er utløst.
i
This card is triggered when the Alarm State is activated. The Zone and Reason are available in the tags.
Heimdall
Alarmen er deaktivert.
i
This card is triggered when the Alarm State is deactivated. The way the Alarm State is deactivated is available in the Source tag.
Heimdall
Forsinket alarm er aktivert
i
This card is triggered when the Alarm Delay is activated. The length of the delay, Zone and Reason are available in the tags.
Heimdall
Tilkoblingsforinkelse er aktivert.
i
This card is triggered when the Arming Delay is activated. The length of the delay is available in the Duration tag.
Heimdall
Tid til alarmen endres
i
This card is triggered when the Alarm Counter changes. The seconds left are available in the Seconds until alarm tag.
Heimdall
Tid til tilkobling endres
i
This card is triggered when the Arming Counter changes. The seconds left are available in the Seconds until armed tag.
Heimdall
En linje ble skrevet i loggen
i
This card is triggered when a line is written to the log for a device that has logging enabled. The Zone, Device and State are available in the tags.
Heimdall
Sensor utløst i alarmstatus
i
This card is triggered when a sensor is tripped while the Alarm State is active. The Zone, Device and State are available in the tags.
Heimdall
Ingen informasjon mottatt
i
This card is triggered when a device has not communicated with Homey for 24 Hours. All devices are checked when changing the Surveillance Mode or using the Check Last Communication Flow card. The Duration, Last communicationtime, Zone and Device are available in the tags.
Modus
Statusen ble endret ...

Og …

Heimdall
Overvåkningsmodus er ...
i
Evaluates if the Surveillance Mode is a certain value.
Heimdall
Nedtelling for tilkobling aktiv
i
Evaluates if an Arming Countdown is (not) active.
Heimdall
Nedtelling for alarm aktiv
i
Evaluates if an Alarm Countdown is (not) active.
Heimdall
Alarmstatus et utløst
i
Evaluates if the Alarm State is (not) active.
Heimdall
enhet er forsinket
i
Evaluates if the chosen device has the delayed setting.
Heimdall
enhet er logget
i
Evaluates if the chosen device has the logged setting.
Heimdall
enhet er del av Full overvåkning
i
Evaluates if the chosen device is used in the Full Surveillance Mode.
Heimdall
enhet er del av Delvis overvåkning
i
Evaluates if the chosen device is used in the Partial Surveillance Mode.
Modus
Statusen er  ...

Så …

Alarm
Trykk på knappen
Heimdall
Send ... til Heimdall
i
The text that is sent to Heimdall will be written to Heimdalls history log.
Heimdall
Slett historikk Heimdall
Heimdall
Aktiver Alarm
Heimdall
Deaktiver Alarm
Heimdall
Sjekk siste kommunikasjon
i
Checks if devices that are included in a Surveillance Mode have communcicated with Homey in the last 24 hours. Make a flow with the triggercard No information received to process the results.
Heimdall
Sjekk status på alle sensorer
i
Checks the status of all Motion- and Door/Windows sensors. Make a flow with the triggercard Sensor active at Status Check to process the results.
Heimdall
Send ... til Tidslinjen
Heimdall
Legg forsinkelse til enhet
Heimdall
Fjern forsinkelse fra enhet
Heimdall
Legg til logging for enhet
Heimdall
Fjern logging fra enhet
Heimdall
Legg enhet til for Delvis overvåkning
Heimdall
Fjern enhet fra Delvis overvåkning
Heimdall
Legg enhet til Full overvåkning
Heimdall
Fjern enhet fra Full overvåkning
Modus
Innstill status ... ...
Modus
Trykk på knappen
Modus
Sett overvåkningsmodus ...

Støtte

Har du et problem med denne appen? Kontakt utvikleren her.

Nyheter

Versjon 2.10.13 — • Oppdatert homey-api til 3.0.6

Vis endringslogg

Heimdall

Denne appen kan styre alle aspekter ved Homey.

Heimdall er ikke kompatibel med den valgte Homey.

Heimdall vil straks installeres på Homey.
Installer