Homey Pro (Early 2023) är nu tillgänglig för Early Access

Heimdall

Förvandla din Homey till ett övervakningssystem
Förvandla din Homey till ett övervakningssystem

Läs mer ›

Enheter som stöds

Flow-kort

Klicka på en enhet ovan för att visa endast relaterade Flow-kort.

När...

Heimdall
Övervakningsläget har ändrats.
i
This card is triggered when the Surveillance Mode is changed, the new Mode is available in the Surveillance Mode tag.
Heimdall
Sensor aktiv vid tillkoppling.
i
This card is triggered when there is a sensor in active state when the Surveillance Mode is set to Armed or Partially Armed.
Heimdall
Sensor aktiv vid statuskontroll.
i
This card is triggered when there is a sensor in active state when a Sensor Check is run.
Heimdall
Alarmet är utlöst.
i
This card is triggered when the Alarm State is activated. The Zone and Reason are available in the tags.
Heimdall
Alarmet är frånkopplat.
i
This card is triggered when the Alarm State is deactivated. The way the Alarm State is deactivated is available in the Source tag.
Heimdall
Larmfördröjning är aktiverad
i
This card is triggered when the Alarm Delay is activated. The length of the delay, Zone and Reason are available in the tags.
Heimdall
Fördröjd tillkoppling är aktiverad.
i
This card is triggered when the Arming Delay is activated. The length of the delay is available in the Duration tag.
Heimdall
Tid till dess larmet ändras
i
This card is triggered when the Alarm Counter changes. The seconds left are available in the Seconds until alarm tag.
Heimdall
Tid till dess tillkoppling ändras
i
This card is triggered when the Arming Counter changes. The seconds left are available in the Seconds until armed tag.
Heimdall
En rad skrevs i loggen
i
This card is triggered when a line is written to the log for a device that has logging enabled. The Zone, Device and State are available in the tags.
Heimdall
Sensor utlöst i larmläge
i
This card is triggered when a sensor is tripped while the Alarm State is active. The Zone, Device and State are available in the tags.
Heimdall
Ingen information mottagen
i
This card is triggered when a device has not communicated with Homey for 24 Hours. All devices are checked when changing the Surveillance Mode or using the Check Last Communication Flow card. The Duration, Last communicationtime, Zone and Device are available in the tags.
Läge
Statusen ändrad ...

Och...

Heimdall
Övervakningsläge är ...
i
Evaluates if the Surveillance Mode is a certain value.
Heimdall
Nedräkning för tillkoppling aktiv
i
Evaluates if an Arming Countdown is (not) active.
Heimdall
Nedräkning för alarm aktiv
i
Evaluates if an Alarm Countdown is (not) active.
Heimdall
Alarmstatus är aktiv
i
Evaluates if the Alarm State is (not) active.
Heimdall
enhet är fördröjd
i
Evaluates if the chosen device has the delayed setting.
Heimdall
enhet är loggad
i
Evaluates if the chosen device has the logged setting.
Heimdall
enhet är del av Fullt Övervakningsläge
i
Evaluates if the chosen device is used in the Full Surveillance Mode.
Heimdall
enhet är del av partiellt övervakningsläge
i
Evaluates if the chosen device is used in the Partial Surveillance Mode.
Läge
Statusen är  ...

Då...

Alarm
Tryck på knappen
Heimdall
Sänd ... till Heimdall
i
The text that is sent to Heimdall will be written to Heimdalls history log.
Heimdall
Rensa historik för Heimdall
Heimdall
Aktivera Alarm
Heimdall
Deaktivera Alarm
Heimdall
Kontrollera den senaste kommunikationen
i
Checks if devices that are included in a Surveillance Mode have communcicated with Homey in the last 24 hours. Make a flow with the triggercard No information received to process the results.
Heimdall
Kontrollera status på alla sensorer
i
Checks the status of all Motion- and Door/Windows sensors. Make a flow with the triggercard Sensor active at Status Check to process the results.
Heimdall
Sänd ... till Tidslinjen
Heimdall
Addera en fördröjning till en enhet
Heimdall
Ta bort en fördröjning från en enhet
Heimdall
Addera loggning till en enhet
Heimdall
Ta bort loggning från en enhet
Heimdall
Addera en enhet till partiellt övervakningsläge
Heimdall
To bort en enhet från partiellt övervakningsläge
Heimdall
Addera en enhet till fullt övervakningsläge
Heimdall
Ta bort en enhet från fullt övervakningsläge
Läge
Ställ in status ... ...
Läge
Tryck på knappen
Läge
Ange övervakningsläge ...

Support

Har du problem med den här appen? Kontakta utvecklaren här.

Vad är nytt?

Version 2.10.13 — • Uppdaterat homey-api till version 3.0.6

Visa ändringslogg

Heimdall

Den här appen kan hantera hela Homey.

Heimdall är inte kompatibelt med vald Homey.

Heimdall installeras på Homey inom kort.
Installera